Rozličné pohľady na človeka a svet v humanistickej, renesačnej a barokovej literatúre

HUMANIZMUS A RENESANCIA V EURÓPSKYCH LITERATÚRACH
14. – 17. stor.
 
Humanizmus: z lat. slova humanus = ľudský
Renesancia : z fr. slova renezáns = znovuzrodenie
 
SPOLOČENSKO – POLITICKÉ PODMIENKY:
-  obdobie rozvoja ľudského poznania
- obdobie objavov: - geografických (K. Kolumbus- Amerika)
- vedeckých (astronómia- helicentrický turizmus- G. Galilei)
  - technických (kompas, zbrane, kníhtlač)
  - rozvoj priemyslu - vznik nových spol. vrstiev: meštianstva
buržoázie

ZROD H. a R. – 13. -14. stor. v Taliansku = kolíska renesančného umenia (L.da Vinci, Michelangelo)
 
Humanizmus a renesancia je nová ideológia, ktorá zamieta záhrobný svet, hlása právo človeka na radostný pozemský život.
 
ZNAKY:
-  odmietanie náboženskej ideológie a jeho vplyvu
-  túžba po slobode prejavu
-  dôraz na citový život človeka
-  námety z antiky
-  RACIONALIZMUS (úcta k rozumu, vzťah k prírode)
-  SENZUALIZMUS (zmyslové konanie)
-  INDIVIDUALIZMUS (zdôraznenie významu jednotlivca)
 
LITERÁRNY HUMANIZMUS – vyznačuje sa študovaním a vydávaním rímskych a gréckych diel. Napodobňovanie antickej lit. v témach, v lit. žánroch a um. jaz. prostriedkoch. Literárny jazyk – počiatky latinčina, neskôr národné jazyky. Humanizmus sa považuje za začiatok a východisko renesancie.
 
LITERÁRNA RENESANCIA – zobrazovanie radostného vzťahu človeka k pozemskému životu. Spisovatelia používali iba národné jazyky. Štylizácia diel jednoduchá až ľudová. Pod renesanciou sa v širšom zmysle rozumejú všetky myšlienkové, spoločenské a umelecké prúdy, ktoré narúšali stredoveké feudálne myslenie.

TALIANSKA LITERATÚRA
Dante Alighieri :  jeho najveľkolepejšie dielo Božská komédia – Má 100 spevov a zobrazuje základné problémy stredovekého človeka. Dante opisuje vymyslenú cestu jeho duše podsvetím, kde ho sprevádza rímsky básnik Vergílius v časti Peklo tu trpia hriešnici pre svoje vášne a zločiny, prechádzajú do Očistca, ktorý je prechodom k radosti neba (Vergílius predstavuje  stelesnenie božského rozumu a nadpozemskej dokonalosti). V tretej časti Raj ho sprevádza milovaná Beatrice . Básnik sa stretáva s množstvom svojich priateľov i odporcov, s historickými a mytologickými postavami. Netají sa láskou k vlasti, k Beatrice, ale ani obdivom k antickej vzdelanosti. Jeho duša predstavuje celé ľudstvo, Vergílius rozum, Beatrice náboženstvo a teológiu. Časť Peklo je umelecky najlepšie prepracovaná, lebo v ďalších dvoch častiach je veľa stredovekej učnosti, alegorickosti a symbolizmu.
 
Giovanni Boccaccio : zbierka noviel Dekameron – obsahuje 100 noviel, ktoré si rozpráva 10 mladých ľudí na florentskom vidieku, kam ušli zo strachu pred vyčíňaním moru. Rozprávania sú väčšinou veselé, vyjadrujú radosť zo života a sú zakončené ponaučením. Autor kritizuje pokrytectvo, hlúposť, tmárstvo a do popredia stavia lásku k žene.
 
Francesco Petrarca : Spevník – 366 sonetov venovaných Laure, jej kráse, cnosti, činom. Do veršov vložil smútok, melanchóliu a pocity únavy zo života. Verše odrážajú nevypočutú lásku, sú spoveďou človeka, ktorý sa pokúsil zlúčiť kresťanstvo s ideálmi humanizmu. Výber básní zo Spevníka je u nás známy ako Sonety pre Lauru

FRANCÚZSKA LITERATÚRA
Francois Villon (fransoa vijon) : satirický Malý testament – satirické rozlúčenie sa s priateľmi, pri odchode do Paríža
 Veľký testament – básne o pominuteľnosti a biede ľudského života, o strach zo smrti, ľútosti nad stratenou mladosťou, o svetskej nespravodlivosti. Je to spomienka na mladosť, lásku, študentskú veselosť, svoju úprimnosť a strach zo smrti zakrýva iróniou.
 
Francois Rabelais (fransoa rablé): román Gargantua a Pantagruel – päťdielny román o obroch (paródia na stredoveké rytierske romány, prináša realistické postrehy zo života, satiru na súdobé pomery v cirkvi, kláštoroch, školstve i súdnictve, zdôrazňuje moc ľudských vedomostí, nastoľuje i otázky súvekej morálky), hlavnou ideou diela je renesančná myšlienka „Rob, čo sa ti páči!“
 
ŠPANIELSKA LITERATÚRA
Miquel de Cerevantes Saavedra (migel de servantes sávedra) : román Dômyselný Don Quijote de la Mancha – zámerom autora v tomto románe bolo zosmiešniť populárne rytierske romány. Hrdina románu Don Quijote sa pomätie z čítania rytierskych románov a rozhodne sa obnoviť rytiersku slávu. Putuje na nevládnom koni a so zbrojnošom, prostým a prefíkaným sedliakom Sanchom Panzom, ktorý ho sprevádza na oslovi. Hrdina chce pomáhať biednym. Jeho dobrodružstvá sa končia zosmiešnením alebo bitkou ( boj s veternými mlynmi, ktoré považuje za obrov, zápas s kŕdľom oviec, ktoré sa mu v predstavách menia na nepriateľské vojsko. Nakoniec sa vracia domov, ochorie a pred smrťou sa zrieka svojho poblúznenia a vracia sa mu rozum. Časť svojho majetku odkáže Sanchovi Panzovi. Cervantes v tomto diele stavia do konfliktu dva svety: svet ideálov (rytierstvo čistého srdca) a svet skutočnosti (zdravý sedliacky rozum). Quijote je naivný, smiešny rojko a Panza je praktický sedliak.
 
ANGLICKÁ LITERATÚRA
William Shakespeare: komédieSen noci svätojánskej – rozprávková hra.Bohatý aténsky mešťan chce svoju dcéru Hermiu vydať za Demetria, ona však ľúbi Lysandra, s ktorým utečie. Demetrius žiarli a milencov prenasleduje. Do Demetria je zaľbená Helena a aj ona sa vydáva zo svojím milým, v noci sa všetci stretávajú v aténskom lese, dej sa skomplikuje čarami kráľovnej víl a obaja mládenci sa zaľúbia do Heleny. Napokona sa Lysander vráti k Hermii a Demetrius opäť zatúži po Helene, v prítomnosti víl oslavujú svadby
    Veselé panie z Windsoru – dve panie svojím vtipom a prefíkanosťou zosmiešnia záletného rytiera Falstaffa   Mnoho kriku pre nič
  Skrotenie zlej ženy
- v komédiách autor zobrazuje víťazstvo múdrosti, vtipu a šikovnosti nad hlúposťou a obmedzenosťou.
-tragédieHamlet – V Dánsku  zomrie šľachetný kráľ Hamlet a po zvesti o otcovej smrti sa zo štúdií v zahraničí vracia princ Hamlet. Na hradbách hradu Elsinor sa mu zjavuje duch nebohého kráľa. Synovi vyjaví, že ho zavraždil vlastný brat Claudius, ktorý sa oženil s vdovou po ňom – kráľovnou Gertrúdou a zmocnil sa trónu. Zaprisahá mladého Hamleta, aby ho pomstil. Princ začne hľadať dôkazy. Claudius spriada proti nemu intrigy, pomáha mu radca Polonius, ktorý nežičí ľúbostnému vzťahu medzi svojou dcérou Oféliou a Hamletom. Princ predstiera šialenstvo a obetuje svoju lásku. Získa dôkazy o strýkovej vine, počas vyčítavého rozhovoru s matkou omylom zabije Polonia, preto ho kráľ posiela do Anglicka, kde ho majú popraviť. Princovi sa podarí uniknúť a vracia sa vo chvíli, keď pochovávajú Oféliu, ktorá sa zo žiaľu pomiatla a utopila. Jej brat Laertes chce pomstiť otcovu a sestrinu smrť a prijíma kráľov návrh na súboj, v ktorom má Hamleta zraniť otráveným kordom. Kráľovná nevdojak pripíja otráveným vínom (otrávil ho Claudius a bolo určeneé pre Hamleta) na Hamletovo víťazstvo umiera. Laertes princa poraní, ale pri zámene kordov je sám smrteľne zranený. Pred smrťou však stihne prezradiť pravdu. Princ z posledných síl zabije Claudia a požehnáva nórskeho vojvodu za dánskeho kráľa.
Hamletova úvaha o zrealizovaní pomsty:
Byť, či nebyť – kto mi odpovie,
Čo šľachtí ducha viac: či trpne znášať
Strely a šípy zlostnej Šťasteny,
Či pozdvihnúť zbraň proti moru bied
A násilne ho zdolať?
 Rómeo a Júlia – tragédia, príbeh nešťastne končiacej veľkej lásky milencov, ktorí pochádzajú z dvoch znepriatelených rodov vo Verone (Kapuletovcov a Montekovcov), rody sa zmieria nad zbytočnými obeťami svojich detí
 Othello – tragédia, zobrazuje najhlbšie ľudské vášne a city. Odohráva sa v Benátkach. Othello je černoch a má krásnu bielu ženu, zo žiarlivosti ju zaškrtí.
 Megbeth – tragédia zo škótskeho prostredia, nadmerná túžba po vláde a moci vedie k spáchaniu zločinu
Kráľ Lear – veršovaná tragédia, starý kráľ chce rozdeliť ríšu svojim trom dcéram. Staršie dcéry sa otcovi líškajú, a tak získajú dedičstvo. Mladšia dcéra Kordélia je úprimná k otcovi, preto na ňu pyšný kráľ zanevrie. Vydá ju za francúzskeho kráľa a sám žije u starších dcér, pretože im prekáža, vyženú ho. Staršie sestry sa nenávidia, a keď Goneril otrávi sestru Regan a sama spácha samovraždu, najmladšia dcéra prichádza s vojskom chudobnému otcovi na pomoc. Po vylodení pri anglických brehoch ju zajmú, uväznia a zabijú. Samoľúby panovník vidí, že sa vo svojich dcérach zmýlil a pri pohľade na mŕtvu Kordéliu mu pukne srdce.
 -historické hry : Henrich VI., Richard III., Richard II., Henrich IV., Július Caesar
 
BAROK V EURÓPSKYCH LITERATÚRACH
16. – 18. stor.

Barok je myšlienkové, kultúrne a umelecké hnutie, ktoré deformovalo antickú harmóniu barokovou dekoratívnosťou, pompéznosťou patetickosťou
 
Cieľ – vplývať na zmysly človeka a ohúriť ho, upevniť jeho vieru
 
BAROK vzniká ako následok veľmi ťažkej spoločenskej situácie (turecké vpády, 30- ročná vojna, šľachtické spory, náboženské spory, živelné pohromy – mor, veľká sociálna bieda). Z toho vyplýva pocit bezmocnosti, beznádejnosť, nedôvera v pozemský život, hľadanie istoty v madpozemskom živote. V popredí je náboženstvo, viera v Boha.
 
Barokové heslo: VANITAS VANITATUM (márnosť nad márnosť) – pominuteľnosť všetkého pozemského
 
Žánre: román, epos
-  v druhej pol. 18. stor. vzniká vo francúzskej lit. ROKOKO (radostnejšie), pod vplyvom osvietenstva
 
Predstavitelia:
Torquato Tasso (torkvádo tasso) – taliansky spisovateľ  Oslobodený Jeruzalem – hrdinský epos o osudoch prvej križiackej výpravy. Nebol priaznivo prijatý vtedajšími vzdelancami a preto spisovateľ upadol do hlbokých depresií. Stretávajú sa v ňom dve témy: svet zbraní úzko spätý s teologickými predstavami a svet ľudských citov. Zobrazuje oslobodenie Jeruzalema z Saracénov, ktorí sú spolčení s pekelnými mocnosťami. Nástrojom pekla ja i krásna kúzelníčka Armida. Jej kúzlu podliehajú kresťanskí rytieri, medzi nimi i Rinaldo. Napriek tomu sa Rinaldovi podarí obrátiť Armidu na kresťanskú vieru. Vlastným zmyslom skladby nie je iba hrdinovo dobrodružné dobývanie sveta, ale boj proti rozvratným silám v človeku, napätie medzi pokušením sveta a vnútornými povinnosťami.
John Milton – angl. spisovateľ eposy Stratený raj – duchovný epos, písaný ako oslava revolúcie, pôsobivý je v ňom nárek nad vlastnou slepotou, dej prebieha v dvoch líniách – ľudskej a kozmickej. Osou prvej je príbeh pádu Adama a Evy (zjedenie zakázaného ovocia zo Stromu poznania), druhá zachytáva hlavnú príčinu prvotného hriechu (Satanovu vzburu proti Bohu), zdôrazňuje slobodu ľudského rozhodovania proti zásahom osudu a Božej vôle.
 Raj znovu nájdený –duchovný epos pokračuje v biblickom námete pokúšania Krista v púšti
 
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen – nemecký spisovateľ
Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – román o osudoch chlapca, ktorý uteká z domova obsadeného vojakmi, je vychovaný  zbožným pustovníkom, po jeho smrti prechádza vojnovou Európou, znechutený sa odvracia od sveta a volí si pustovnícky život na neobývanom ostrove. Ľudské  necnosti sú zobrazené s humorno-kritickým efektom.
 
Jan Amos Komenský – český filozof, pedagóg, historik a prekladateľ, originálny básnik a posledný biskup Jednoty bratskej. Vo svojom diele sa venoval mnohým odborom: pedagogike, filozofii, teológii, českému jazyku a literatúr a i. Domnieval sa, že poznanie odstráni rozpory medzi ľuďmi a dovedie ich k večnému mieru.  
nábožensko-filozofické dielo Labyrint sveta a ráj srdce – zobrazuje svet ako mesto, ktorým prechádza autor, pútnik so svojimi dvoma sprievodcami, pomenovanými ako Vězvěd Všudybuá a Mámení. Prvý zosobňuje úsilie človeka poznať a druhý naopak, vlastnosti človeka pohodlného, ktorý sa prispôsobuje klamstvom a nedostatkom. Obaja dali autorovi okuliare „mámenia“ nakrivo, čo mu umožnilo vidieť trpkú pravdu a páchané neprávosti, autor utečie z povrchného sveta do svojho vnútra a len tu, v raji srdca nachádza Krista a pravý pokoj.
Spis Didactica magma (Veľká didaktika) – najznámejšie a najprekladanejšie dielo, obsahujúce všetky  zásady modernej pedagogiky a premyslený systém výchovy a vzdelávania
Brána jazykov otvorená (Janua linguarum reserata) – prvá moderná učebnica latinčiny, kde pojmom odpovedajú slová a vety.
Svet v obrazoch – pôvodne učebnica latinčiny, neskôr prvá ilustrovaná učebnica cudzích jazykov vôbec.
Informatorium školy materské – prvé dielo sústredené na výchovu detí v predškolskom veku v rodine. Ako jeden z prvých pedagógov upozornil na význam predškolskej výchovy (hlavne estetickej)
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/1738-rozlicne-pohlady-na-cloveka-a-svet-v-humanistickej-renesacnej-a-barokovej-literature/