Vojtech Mihálik (1926 - 2001)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 142 slov
Počet zobrazení: 199
Tlačení: 20
Uložení: 16

Vojtech Mihálik (1926 - 2001)

- Významný básnik

- Prekladateľ z antickej, gréckej, rímskej literatúry

- Publicista

Tvorba:

Básnické zbierky:

- Anjeli

- Plejská košeľa

- Spievajúce srdce

- Neumriem na slame

- Archimedove kruhy

- Vzbúrený Jób

Starý Album

Lit. forma: Poézia

Lit. druh: lyrika

Lit. Žáner: lyrická báseň - ľúbostná

Téma: rozhovor vnuka a starého vnuka o láske

Idea: autor jemným a citlivým spôsobom odkrýva hlboké stopy spomienok v ľudskom srdci, ktoré v ňom zachytáva láska

Strofa: báseň nie je delená na strofy

- Básnik nedodržiava pravidelný rým ani rytmus

Verš: dĺžka veršov je rôzna = voľný verš

- Každý verš = samotná myšlienka vety. Oznamovacie, opytovacie, zvolacie

Rým:nepravidelný

Epiteton: ťažká odpoveď

Metafora: má oči živé od lásky

Metonymia: ...boli tu len na návšteve

Personifikácia:A ozaj žili e to staré obrázky ?

Zdrobnenina: deduško

Básnické otázka: Čo je to láska, deduško ?

Básnické zvolanie: ach, nechaj staré bôle !

Expresívne slová (klad. Cit.): už na cmiteri býva

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.009