Pavol Orsszágh Hviezdoslav

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 151 slov
Počet zobrazení: 436
Tlačení: 31
Uložení: 23

Pavol Orsszágh Hviezdoslav

- Vl. Menom Pavol Országh

- Básn. Mená: - Jozef Zbranský

- -HVIEZDOSLAV

- Štúdium gimnázijum, právo -) advokát

- Písal: lyrickú + epickú drámu = všetko výlučne vo veršoch

TVORBA:

  1. a)Veľká epika: Ežo Vlkolínky Gábor Vlkolínky
  2. b)Ratka epika: Pribina, Rastislav, Britova a Čutora
  3. c)Lyricko-epické dielo: Hájinková žrna
  4. d)Lyrická: kriave sonety žalmy a hymny, letorasty I, II, III
  5. e)Dráma: Herodes a Herodias

Báseň: POZDRAV

Lit. druh: prírodná lyrika

Lit. žáner: lyrická báseň

Lit. forma: poézia

Téma: láska a obdiv k prírode

Idea: básnik (lyrický Hrdina) posiela pozdrav prírode, lesom, horám, vyznáva sa zo svojej lásky k prírode, obdivuje ju, oslavuje, príroda mu dáva zmysel života, nádej, pocit slobody

Strofy: nie su pravidelné (8veršové, 11-12 veršové)

Verš:

- Nepravidelný

- Nie je zložený na rovnakom počte slabík

- Básnik používa veršový presah

Umelecké Prostriedky:

Epiteton: láskyplnej matky

Metafora: plamenným krídlom šibe hôr

Personifikácia: mrcha svet v nás skvaré, zmoré

Prirovnanie: ako dúhy pás básnik používa veľmi často obrátený slovosled, tzv. inverziu: zašum lesný

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pavol országh hviezdoslav -basne


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016