Európsky realizmus - Buržoázna spoločnosť

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec mino
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 704 slov
Počet zobrazení: 8 367
Tlačení: 573
Uložení: 654
19. storočie je charakteristické priemyselnou revolúciou, zaniknutím feudalizmu a rozvojom kapitalizmu. Rozpadajú sa feudálne vzťahy, rozvíja sa kapitalizmus a vznikajú dve spoločenské tiredy – Buržoázia , Proletariát (robotnícka trieda)

Kapitalizmus neprináša oslobodenie človeka ako to predpokladalo heslo buržoáznej revolúcie: BRATSTVO, ROVNOSŤ, SLOBODA. Tieto spoločenské pomery ovplyvnili rozvoj prírodných vied a filozofického myslenie, vzniká nový filozofický smer pozitivizmus : zakladateľ Auguste Comte, pozitivizmus zdôrazňoval objektívne poznanie skutočnosti a za skutočné pokladal len to, čo sa dalo zmyslami overiť, skúsenosťami a experimentmi dokázať. Pozitivizmus mal vplyv na literatúru a umenie spisovatelia sa snažili zobraziť skutočný život, ľudské vzťahy a charaktery. Metóda umeleckého zobrazovanie založená na pravdivom poznaní skutočnosti javu, charakteru človeka, medziľudských vzťahov sa nazýva Realistická.

Realizmus je umelecký smer, ktorým spisovateľ zobrazuje skutočnosť hlboko pravdivo, na základe vlastného pozorovania a poznania, vykresľuje typické charaktery v typických spoločenských podmienkach.

Znaky realizmu: - námety liter. Diel sú zo súčastného života
-  opisuje všetky spoločenské vrstvy
-  pravdivé, skutočné zobrazovanie všedného života
-  objektívny postoj autora ku skutočnosti
-  typizácia postáv
-  autori používajú ľudovú a hovorovú reč
-  literárne žánre – prevláda próza (poviedka, novela, román, črta)
  - rozvoj drámy, menej sa píše poézia
 
Anglická literatúra

Charles Dickens – najvýznamnejší anglický realistický spisovateľ, pochádzal z rodiny úradníka, ktorého pre dlhy uväznili. Ako 10 ročný začal pracovať v továrni, neskôr sa stal zapisovateľom na súde a reportérom, súčasne začal aj literárne tvoriť. V jeho dielach nachádzame množstvo zážitkov, najmä z detstva, ktoré hlboko poznačili jeho dušu a cítenie.

Literárna tvorba: Pamäti Klubu Pickwickovcov (Kronika Pickwickovho klubu) – humoristický román podávajúci obraz starého Anglicka, opisy dobrodružstiev postáv sa striedajú s kritikou anglického zákonodarstva a sociálnej nespravodlivosti. Tento humoristický román, voľne sledujúci udalosti a príhody členov klubu, ktorí cestujú po Anglicku. V diele vystupuje 119 hlavných a 94 vedľajších postáv, vo vyobrazení ktorých sa Dickens prejavil ako majster charakteristiky. Pickwick je typ dobráka, ale malomeštiaka trpiaceho predstavou vlastnej dôležitosti. Spolu s troma priateľmi cestujú po anglickom vidieku so zámerom lepšie poznať život. Chce naprávať krivdy, ale pretože je nepraktický rojko, dostáva a často do komických situácií. Jeho sluha Sam Weller sa riedi zdravým sedliackym rozumom. Pod jeho vplyvom sa mení komická figúrka pána Pickwicka na charakterovú postavu, ktorého vydiera advokátska firma. Radšej sa nechá zatvoriť do väzenia pre dlžníkov, než by mal platiť vydieračom. Opisy jeho dobrodružstiev sa striedajú s kritikou anglického zákonodarstva a sociálnej nespravodlivosti.

Dôležité miesto v Dickensových románoch zaberajú problémy výchovy detí. Pokrytectvo spoločnosti odhaľoval  románe Oliver Twist – je obžalobou anglickej zaostalosti v sociálnych otázkach. Na osudoch osirelého chlapca prežívajúceho veľa trpkosti a ponižovania vniká do prostredia najbiednejších londýnskych vrstiev.
David Copperfield – román, ktorý má autobiografické črty, zobrazuje osud dieťaťa po smrti otca
Malá Doritka – zobrazuje spoločenské a triedne protiklady, skromná a pracovitá Anny (Doritka) je oporou rodiny, ktorej sebavedomý otec sa dostane do väzenia pre dlžníkov
Vianočné knihy -  rozprávky, ktoré verejne prednášal vyžarovala z nich láska k blížnym a zdôraznenie pozitívnych ľudských vlastností.
 
Emily BronteováBúrlivé výšiny – román, ktorým sa preslávila, na pozadí romantickej scenérie realisticky zobrazje vzťahy medzi ľuďmi na anglickom vidieku, vášne a záplava citov dominujú nad rozumom, v príbehu nechýba ani nenávisť, nevraživosť a pomsta, autorka zobrazila vážne etické problémy
 
Charlotte BornteováJana Eyrová – román, romanticko-realistický príbeh siroty, jej lásky i prekážok, s ktorými sa musela boriť
 
Francúzska literatúra

Honoré de Balzac – zakladateľ kriticko-realistického románu vo francúzskej literatúre. Narodil sa v sedliackej rodine, jeho otec zbohatol za revolúcie a tak mohol študovať právo v Paríži. Celý život bol zadĺžený. Krátko pred smrťou sa oženil. Balzacovo dielo predstavuje vrchol kritického realizmu vo Francúzsku je tvorcom moderného románu, na ktorý nadväzovali spisovatelia vo svete . Balzacovský román. Do románov vsunul asi 2000 postáv, celé jeho dielo pochádza z vlastného poznania, skúseností, návštev a stretnutí. Štýl Balzaca – sám hovorí, že svoje romány píše podľa teórie: „Kameňa padajúceho  po svahu“, preto v úvode venuje veľa pozornosti podrobnému opisu prostredia, portrétu, životopisu hrdinov, aby už žiadne vysvetľovanie nerušilo spád deja. V románoch vystupuje množstvo postáv, ktoré postupne ubúdajú až na záver je ich malý počet.
Literárna tvorba: Jeho cyklus má názov Ľudská komédia, obsahuje vyše 90 románov a poviedok, ktoré zobrazujú francúzsku spoločnosť 19. storočia.
Cyklus rozdelil : 1. Štúdie mravov – sociálne účinky
  2. Filozofické štúdie – zobrazuje príčiny spol. mravov
  3. Analitické štúdie – princípy všetkého diania

Otec Goriot – román, ktorý zobrazuje tragédiu otcovskej lásky schopnej najväčších obetí pre dcéry, aby sa dostal do vznešenej spoločnosti. Goriot, bývalý úspešný obchodník, teraz žije opustený v penzióne. Penzión pani Vauquerovej je symbolom sociálneho rozvrstvenia spoločnosti (od šľachty cez buržoáziu až k zločincovi), čím vyššie otec Goriot postupuje v budove penziónu, čím je chudobnejší, tým nižšie sa sociálne zaradí. Kým mal peniaze, tak podporoval svoje dcéry a prispieval im na ich nákladný život. Nevďačné dcéry sa za neho hanbia a nestýkajú sa sním. O Goriota sa stará študent Rastignac, ktorý odsudzuje cynizmus obidvoch dcér. Pod vplyvom utečeného zločinca sa však mení, vzdáva sa pôvodných predsavzatí a víťazí v ňom ctižiadostivosť a karierizmus. Goriot umiera v chudobe, sám a opovrhnutý. Dielo je kritické ku spoločnosti, v ktorej nie je miesto pre cit a poctivosť. Akýkoľvek cit, ak je úprimný a otvorený, je považovaný za slabosť. Ľudské vzťahy a mravné hodnoty sú prepočítavané na peniaze.
Otec Goriot , Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán – tieto romány tvoria ústrednú trilógiu Ľudskej komédie

Ruská literatúra

Fiodor Michajlovič Dostojevskij – pochádzal z moskovskej lekárskej rodiny. Študoval vojenskú techniku. Za účasť v pokrokovom hnutí peraševcov bol odsúdený na smrť, až na popravisku bol omilostený ( táto skutočnosť ho ovplyvnila na celý život) a bol odvezený do väzenia na Sibíri. Je jedným zo zakladateľov moderného psychologického románu.
Biedni ľudia – jeho prvý sociálno-psychologický román, je obrazom sociálnej biedy. Nadchýnal sa ideálom utopického socializmu, dostal sa na nútené práce na Sibír.
Zločin a trest – psychologický román o ľudskom svedomí, zameriava sa na duševnú katastrofu a zmätok v ľudskej psychike. Hlavný hrdina spoznáva, že falošná cesta za šťastím nevedie k oslobodeniu osobnosti, ale k jej rozpadu. Román je príbeh chudobného petrohradského študenta Raskoľnikova, ktorý spáchal lúpežnú vraždu, je z nej však obžalovaný nevinný človek. Raskoľnikov zabil starú bezcitnú úžerníčku a jej dcéru. Zahladil stopy zločinu, ale nemohol sa zbaviť pocitu viny, strachu a neistoty. Nastala uňho duševná kríza, zhoršil sa mu zdravotný stav, ale autor mu neposkytol pokánie. Zoznámil sa s prostitútkou Soňou, na radu ktorej sa k zločinu priznal. Bol odsúdený na osem rokov nútených prác a n a Sibír ho sprevádzala aj Soňa.
Bratia Karamazovovci – román, opisuje problém otcovraždy a hľadania vinníka medzi tromi synmi
Idiot – román, hlavný hrdina, knieža Myškin, je stelesnením vnútornej krásy a ľudskej ušľachtilosti, ktorú však ostatní v nepochopení vnímajú ako idiotizmus
 
Lev Nikolajevič Tolstoj – narodil sa v Jasnej Poľane v starej šľachtickej rodine . Študoval právo v Moskve a v Kazani, štúdium však nedokončil, vrátil sa domov s cieľom starať sa o hospodárstvo. Venoval sa pedagogickej činnosti, literárnej práci a rodine. Po presťahovaní do Moskvy sa venoval novinárstvu.

Literárna tvorba: Vojna a mier  - rozsiahly historický román – história je prameňom poznania verejného i súkromného života. V diele sa nachádzajú autorove filozofické a historické výklady, vyzdvihuje pôsobenie ľudových síl. Je to 4-dielna románová epopeja, v ktorej sa na pozadí historických udalostí ( vojna s Napoleonom, jeho ťaženie do Ruska, ústup francúzskej armády) odohrávajú sudy členov súvekej ruskej spoločnosti, hlavne rodín Bolkonských a Rostovových. Pierre Bezuchov je rojko, hľadajúci zmysel života, Nataša Rostovová prežíva niekoľko podôb lásky.

Anna Kareninová – spoločenský román, zachytávajúci psychologickou analýzou citové a duševné stavy hrdinov. Hlavná postava Anna patrí k najkrajším literárnym hrdinkám v ruskej literatúre. Zobrazuje dva ľúbostné a rodinné osudy: Anna odchádza od staršieho manžela, opúšťa i svojho syna pre vášnivú lásku k Vronskému. Zradená a odmietaná šľachtickou spoločnosťou končí život samovraždou pod vlakom. Protikladom je šťastie manželov Levinských. Na príbehoch týchto dvojíc ukazuje Tolstoj zničujúcu a povznášajúcu moc láska. Román je obrazom Ruska v 19. storočí. Zachytáva rozmach železničnej dopravy. Vlak i stanica sú  v diele kľúčovými motívmi, ktoré sa osudovo premietajú do života hrdinov.
Vzkriesenie – román, skutočný súdny prípad, odsudzuje tu morálku vyššej spoločnosti, byrokraciu na ruských súdoch a ťažké podmienky vo väzeniach.
Rieka – tzv. otvorený epický román, využíva pásmovú kompozíciu, striedanie pásma vojny a mieru.
 
Česká literatúra

Jan Neruda – najvýznamnejší básnik, prozaik, novinár, vedúca osobnosť májovcov. Narodil sa v Prahe, kde prežil detstvo. Dojmy, ktoré v ňom zanechalo malomestské prostredie, poznačili celý jeho život a tvorbu. Po maturite študoval právo, no nedokončil ani filozofickú fakultu. Definitívne zakotvil ako novinár v rôznych redakciách. Písal fejtóny aj literárne, divadelné a výtvarné kritiky.
Literárna tvorba: Hřbitovní kvítí – debutová básnická zbierka, symbolika cintorína tu nie je iba obvyklou kulisou romantickej poézie, ale predstavuje pochmúrnu spoločenskú situáciu v období Bachovnho absolutizmu.
Kniha veršu – výber z Nerudovej tvorby: sociálne balady, intímna lyrika, vlastenecké básne
Písně kosmické – básnická zbierka, v ktorej autor predložil konfrontáciu obrovského vesmíru s fyzickou malosťou človeka, tajomstvo vesmíru nie je večne, nie je nepoznateľné, ako to vyslovil autor v básni Jak lvové bijem o mříže
Arabesky – kniha próz, do ktorej zahrnul poviedky, črty a obrázky z pražského života
Povídky malostranské – vrcholné prozaické dielo znázorňujúce Malú stranu v dobe spisovateľovej mladosti, 13 poviedok približuje zdanlivo idylický život malostranských obyvateľov. S humorom i vážnosťou vykresľuje Neruda postavy a postavičky s dobrými i zlými vlastnosťami. Poviedky dýchajú staropražskou dobovou náladou, ale aj v nej vzťahy narúša prospechárstvo, nadradenosť bohatých nad chudobnými.
 
Alois Jirásek – český prozaik a dramatik, najpopulárnejší autor historickej beletrie. Narodil sa v Hronove, rodný kraj pôsobil na neho celý život, po absolvovaní gymnázia študoval na pražskej filozofickej fakulte históriu, hoci mal záujem o maliarstvo.
Literárna tvorba: Psohlavci – román, vykresľuje boj Chodov za zdedené práva
Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo – trilógia zobrazujúca dobu husitského hnutia od začiatku až po porážku a jeho rozpad.
Mezi proudy – predstavuje vznik husitského hnutia a podstatu reformného hnutia v cirkvi.
Proti všem – román, je kronikou obdobia 1419 – 1420. Keď sa pod vedením Jana Žižku dvíha vlna ľudového odporu proti cudzím i domácim predstaviteľom feudálnej moci a pápežstva.
Bratrstvo – umelecky najlepší román. Pozostáva z 3 častí: Bitva u Lučence, MáriaŽebráci. 1. diel je obrazom spojenia Jiskových vojsk – bratríkov so slovenskými bojovníkmi a ich veľké víťazstvo nad Huňadim v bitke pri Lučenci.
2. diel – v ňom sa ešte šíri sláva bratríkov, ale Jan Jiskra z Bradýsa sa rozhodol uzavrieť mier s Huňadim, s čím nesúhlasila časť bojovníkov na čele s Perom Aksamitom, pod jeho velením boli vojská ešte niekoľko rokov pánmi situácie na Slovensku. Dochádza k ich  rozkladu, menia sa na lúpežných žoldnierov, po prehratej bitke s kráľom Matejom dohrávajú svoju historickú úlohu.
3. diel zobrazuje boj bratríkov, ktorí sa opevnili na spišskom hrade proti Huňadimu. Maďari pomocou zrady hrad dobili. Zvyšky bratríkov sa potulovali po kraji, preto boli nazvaní žobrákmi.
Staré pověsti české – patrí medzi skvosty jeho tvorby prózy. Čerpal zo starých prameňov a kroník, zobrazuje tu predhistorické a historické obdobie a významné osobnosti. V povestiach vyjadril úctu k tradíciám, národnému hrdinstvu i vlastenectvu.
Získal úspechy aj ako dramatik, napísal 12 hier, medzi ktorými sú historické hry Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032