Ľudová povesť

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 866
Tlačení: 23
Uložení: 19

Ľudová povesť

je prozaický alebo básnický epický útvar, ktorý má historický podklad (rozprávanie o skutočnej udalosti). Jej príbeh sa odohráva v určitom čase a priestore, hlavné postavy sú reálne a konkrétne. Okrem historických postáv sú tu aj postavy fiktívne a nadprirodzené.

Popri zábavnej funkcii spĺňa funkciu ideovú a vlasteneckú. Je postavená na historickej udalosti, ktorá je základnou správou (má historický charakter). Obsahuje prvky bájoslovné, fantastické alebo démonologické, čím sa blíži k rozprávke alebo k legende.

Skladba povesti je postavená na rušnom, dramatickom rozprávaní ako základnom štylistickom postupe. Rozprávanie má svoju gradáciu s prekvapivou pointou na konci – pointa má morálne vyznenie. 

Mnohé povesti sa končia tragicky, idea, za ktorú hrdinské postavy povestí kladú život, je predstavená optimisticky. V povesti existujú migrujúce motívy a uplatňujú sa tu domáce reálie a domáce historické pozadie

Tematika povestí je rozmanitá, v hlavných črtách ich možno rozdeliť na:

1) miestne - majú regionálny charakter, spracúvajú látky, viažúce sa k niektorým lokalitám určitého kraja. Podnetom vzniku boli rozličné osobitosti kraja – vrchy, skaly, jazerá, jaskyne.

Delíme ich na: a) etymologické – týkajú sa ľudového pôvodu mien, názvov, miest, pomenovaní vrchov, riek, skalísk... (napr. pomenovanie hradu Devín niektoré povesti odvodzujú od slova deva).

b) etiologické – vysvetľujú vznik rozličných prírodných javov, skalných útvarov, geologických zvláštností kraja

Anton Habovštiak – Zlaté dukáty v Choči (Oravské povesti), Ján Domasta – Povesti o hradoch, M. A. Huska – Liptovské povesti

2) historické – viažu sa na významné udalosti a etapy v živote ľudu. Sú prameňom poznania národnej minulosti (oslava hrdinských činov historických postáv). Patria tu povesti s tematikou veľkomoravského obdobia, povesti o Tatároch a Turkoch (Ján Domasta, Vladimír Plicka), zbojnícke povesti (M. R. Martáková – Junácka pasovačka, M. A. Huska – Jánošík a víly, A. Malicherčík – Jánošík-junošík)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012