Balada

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 481 slov
Počet zobrazení: 744
Tlačení: 42
Uložení: 41

Balada

je krátky veršovaný epický útvar so smutným, až pochmúrnym dejom, ktorý má tragický záver. V dávnej minuosti mala balada charakter lyrický, bola spojená s ľudovým tancom a spevom, iba neskoršie do nej prenikali prvky epického rozprávania.

Základným slohovým postupom je rozprávanie príbehu s prudko sa stupňujúcim dejom až po konečné vyvrcholenie, zväčša tragické. V klasickej balade je opisov málo (zriedkavé sú opisy vonkajšej podoby hrdinu). 

Charakteristickým znakom balady je jej dialógovosť – zabezpečuje balade prudký sled udalostí, rytmus, ruch, sústredený do koncentrovaného hlavného konfliktu.

Prostredie, v ktorom sa odohráva dej, je zväčša pochmúrne, častá je nočná scenéria, rozvíchrené prírodné živly (vzbúrené vody), klasický je motív cintorína, márnice-prostredie vzbudzujúce hrôzu (romantický aspekt).

V balade jestvuje spojenie prirodzeného motívu s nadprirodzeným. Do akcie vstupujú ľudia i nadprirodzené bytosti (vzťah medzi prirodzeným a nadprirodzeným je tragický). Vládne tu istá osudovosť. Keď sa nadprirodzený moment vpletie do osudov ľudí, dochádza k tragédii.

Hrdina klasickej balady je romantický, osamelý, individualistický vzbúrenec, ovládaný túžbou po čine, poznačený osudovosťou (napr. motív zakliatej panny a divného Janka). Klasický typ balady sa pretvára v realizme (Hviezdoslav – Zuzanka Hraškovie, balady Petra Bezruča).

V modernej balade sa objektívne rozprávanie subjektivizuje, hrdinom rozprávania je sám básnik.

1. Slovenská ľudová balada  - vznikla ako prejav talentovaného jednotlivca, prenášala sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenie a priberala nové podoby. Je pre ňu charakteristický prostý dej s rýchlym spádom, prudko sa stupňujúcim k dramatickému vyvrcholeniu. 

Dej má neosobný, skladateľ-rozprávač doň svojím subjektom nezasahuje, iba vyrozpráva príbeh. 

Vznik slovenskej ľudovej balady sa datuje do 15. a 16. storočia, zapisovali sa však až v 19. storočí (prvú zbierku balád vydal Karol A. Medvecký pod názvom Sto slovenských ľudových balád).

Témy balád sú rozmanité – najstaršie balady spracovali mýtické prvky, animistické predstavy našich predkov (z nich najmä premeny ľudských bytostí na stromy, motív kliatby, motív zlých macôch...).

vyskytujú sa v nej predovšetkým tieto tematické kontrasty: láska a nenávisť medzi príbuznými, vernosť a nevera, žiarlivosť, manželstvo a jeho rozbitie, vynútené manželstvo, oddelenie milencov od seba násilím, spoločenské rozdiely ako prekážka rozvíjania lásky, protiklad medzi chudobnými a bohatými.

Čoraz viac do osnovy balady vstupuje prvok sociálny - motív triednych predsudkov (vzťah medzi šľachticom a dievčaťom z ľudu, ale aj kritický pohľad ľudu na mravy pánov, aj vyjadrenie odporu voči sociálnej nespravodlivosti (niektoré balady tohto protifeudálneho charakteru majú formu paródie)

2. Umelá (autorská) balada - jej začiatok spadá do osvietenskej fázy obdobia národného obrodenia (Ján Kollár do svojej zbierky Národné spievanky I a II zaradil aj časť Balady, romance, rozprávky).

Zdrojom umelých balád boli ľudové balady a národné povesti a báje. Zo slovenských básnikov bol prvým Janko Kráľ, ktorý začal tvoriť umelé balady v duchu ľudových.

Najvýraznejšie sa balada ako osobitný žáner uplatnila v romantizme u štúrovcov – výraznými predstaviteľmi romantickej baladickej tvorby sú Janko Kráľ, Ján Bottoa Janko Matuška. 

V realizme nachádzame prvky balady u P. O. Hviezdoslava(Zuzanka Hraškovie, Anča, Ošetrovateľky)S. H. Vajanského(Pĺtnik), a Ľudmily Podjavorinskej (Balady).

Balada a povesť majú veľa spoločných znakov. Typickou ukážkou baladickej povesti v dielach Ľ. Podjavorinskej je báseň Karbunkul s podtitulom Povesť o Batizovskom jazere

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025