Zóny pre každého študenta

VIDEO: Ako funguje maturitná skúška

VIDEO: Ako funguje maturitná skúška

Cieľom tohto videa pre maturantov je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju maturitu, tzv. „skúšku dospelosti“.   

Pozri video nižšie.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/19356-video-ako-funguje-maturitna-skuska/