Dedina a jej umelecké stvárnenie v tvorbe Kukučína, Tajovského, Timravy

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.01.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 556 slov
Počet zobrazení: 9 319
Tlačení: 608
Uložení: 649
Kukučín, Tajovský a Timrava sú predstaviteľmi slovenského kritického realizmu. V literárnych dielach sa odhaľujú protikladnosti života dvoch nerovných spoločenských tried – bohatých a chudobných, chudobného nemajetného dedinského človeka s jeho kladnými a zápornými vlastnosťami. V prvej fáze realizmu nastáva otázka postavenia zemianstva v slovenskej spoločnosti, v druhej fáze sa odhaľujú nedostatky jednotlivých spoločenských vrstiev. Autori využívali aj životné skúsenosti, najmä zo života dedinského človeka v poviedkovej tvorbe.

Martin Kukučín
Neprebudený - Je to psychologická poviedka, ktorá podáva tragický príbeh slabomyseľného Ondráša Machuľu, dedinského husiara, ktorý sa stal obeťou žartu Zuzky Bežanovie. Nedokázal pochopiť, prečo ho Zuzka nemôže ľúbiť. Zuzka mu sľúbi, že si ho vezme. Ondráš to vezme vážne, Zuzka si však vezme za muža Jána. Matka zavrie Ondráša do komory, odkiaľ však ujde. Na Zuzkinej svadbe začne horieť stodola v ktorej sú husi. Ondráš chce zachrániť husi z horiacej stodoly a sám zomiera. Kukučín dokázal majstrovsky preniknúť do jeho vnútorného života.
Rysavá jalovica – opisuje život dedinského ľudu, pracovitosť. Adam Krt si na jarmoku vypije viac ako znesie. Jalovicu, ktorú kúpil domov nedovedie. Nakúpený tovar znehodnotí, ale rozhodne sa premrhané peniaze zarobiť na píle. Ďalšie diela, ktorými sa Kukučín preslávil boli: Dni hnevu, Dom v stráni, Mišo, Do školy, Mladé letá, Mať volá a pod.

Jozef Gregor Tajovský
Maco Mlieč – je kritická poviedka monografického typu. Konflikt poviedky je založený na protikladnom zobrazení bohatého gazdu a chudobného sluhu. Maco Mlieč od 18 rokov pracoval u bohatého gazdu, za stravu, šatstvo, pálenku, tabak a za prísľub, že ho gazda doopatruje. Maco nepoznal cenu peňazí, neuvedomoval si, že ho gazda využíval ako lacnú pracovnú silu. V živote mal len jeden sen, byť pochovaný uprostred cintorína. Keď sa Maco prišiel porátať s gazdom, jedlo dobrota nakoniec pohne s gazdom, ozvalo sa v ňom svedomie. Okrem nespravodlivosti medzi spoločenskými triedami, autor kritizuje aj neuvedomelosť dedinského ľudu, ktorý si neuvedomoval svoje práva, ale poznal len svoje povinnosti.
Ženský zákon – v dedine často víťazia majetkové záujmy nad čistím vzťahom. Humorne podanie konfliktov, ktoré vychádzajú z viery v zdravé jadro dedinského ľudu. Konflikt ľudu je motivovaný sociálne – honbou ľudí za majetkom čo ohrozuje lásku 2 mladých ľudí Miša a Aničky Javorovie. Obe matky zištných dôvodov chcú mať mladých pri sebe. Chcela by dohodiť Miškovi bohatú richtárovie dcéru. Napokon celý konflikt rieši Jano.
Mamka Pôstková – je obrazom biedy a ľudskej statočnosti jednoduchej ženičky.
Statky zmätky – Majetok opantal celé myslenie a konanie bohatého gazdu a jeho ženy. Honba za majetkom spôsobila rozvrat v rodinách i zmätok v dušiach a vo vzťahoch ľudí. Na Chlieb, Horký Chlieb, Ženský zákon, Apoliena...

Božena Slančíková Timrava

Dedinu stvárňovala cez vlastnú životnú skúsenosť. Celý život prežila na dedine. Dominujú najmä ženské hrdinky, vo vnútri sa búria voči svetu, čo im umožňuje uskutočňovanie svojich predstáv a snov v plnohodnotnom citovom živote. Búria sa voči svetu.
Ťapákovci – žijú starým spôsobom života, neprijímajú žiadne zmeny. Stávajú sa symbolom ľudskej zaostalosti, nesmiernej lenivosti. V jednej izbe ich žije 16, niekedy ich však žilo 22. Dve postavy sa vymykajú: Iľa kráľovná a Anča – zmija.
Iľa kráľovná snažiaca sa zmeniť zaostalosť život Ťapákovcov. Podarí sa jej presvedčiť svojho manžela Paľa, odídu do svojho nového domu.
Anča je najtragickejšou postavou v Timravinom diele. Je protirečivou postavu, tvár pekná, ale telo zmrzačené. utrpenie jej spôsobuje i to, že si uvedomuje nemožnosť vydaja. Privyrába si vyšívaním čepcov pre nevesty. Osobné nešťastie ju robí drsnou.
Skon Paľa Ročku – v psychologickej poviedke poukazuje na sociálnu nespravodlivosť na slovenskej dedine. Bohatá Zuzina rodina odmieta chudobného Paľa – zobrali sa, Zuza ženie Paľa do roboty – postavia dom. V tvrdej robote láska minie. Matku si vyhodí z domu. Prichádza o zdravie, čakajúc na smrť, usiluje sa so všetkými s zmieriť.
Zdroj: alli
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016