Obraz charakteru človeka v malomeštianckom prostredí v tvorbe J. Jesenského, J. Nerudu

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.01.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 261 slov
Počet zobrazení: 2 848
Tlačení: 348
Uložení: 353
Slovenská literárna moderna má mnoho príbuzných čŕt s európskym symbolizmom, tzv. dekadenciou. Lyrika má krátke básnické útvary, ktoré najlepšie vyhovovali vyjadrovaniu citov, ktorá nebola jediným druhom. Bola to i próza realistického druhu akú písal a tvoril J. Jesenský. Autori zachovali prízvučnú prozódiu, opierali sa o trojslabičné slová s prízvukom na prvej slabike. Veľmi často sa vyskytovalo preplietanie daktylskej stopy. Prejavili sa i začiatky voľného verša.

Janko Jesenský
- predstaviteľ III. vlny realizmu. V poézii aj v próze zachoval realistický pohľad. Pochádzal zo zemianskeho rodu, jeho hrdina je vo vnútornom napätí so spoločnosťou. Jeho najznámejšie diela sú: Mišo, Malomestské rozprávky, Demokrati
Malomestské rozprávky – základ tvorí konflikt, často je to citlivá alebo mravná kríza hrdinu. Delia sa do 9 próz.
Demokrati – román, v ktorom hlavným hrdinom je dr. Landík, má demokratické názory, snaží sa ich uplatniť a tak sa dostáva do sporu s okolím. Landík bol spočiatku vzdialený od dokonalosti, ale vlastnými omylmi dozrieva k tomu, že odmieta karierizmus a nachádza uspokojenie v súkromnom živote mladého úradníka a v šťastnom manželstve so slúžkou Hankou. Iný charakter má však dr. Petrovič. Vyzdvihuje demokraciu. Jeho krédom sú peniaze a politická moc. Aj vlastnú dcéru Želku vydáva za zhýralca, lebo má peniaze  a je politicky silný. Jesenský vniesol do literatúry humoristický tón, v ktorom útočí na malosť a tuposť slovenského meštiaka.

Jan Neruda
Český básnik a prozaik. Neruda mal porozumenie pre ľudské utrpenie. Medzi jeho najznámejšie diela z jeho tvorby patrí: Malostranské povídky, Poslání na Slovensko, Balady a romance a pod.
Malostranské povídky – tematiku k nim čerpá zo životných spomienok a zážitkov. Výstižne v nich opísal jednoduchých ľudí – drobných meštiakov, ktorých život je plný klebiet a honby za majetkom. V poviedkach je prítomný humor, ktorý pôsobivo zobrazuje životné vzťahy ľudí. Vyslovuje ostrú kritiku malomeštiackeho života pravdivým spôsobom.
Zdroj: alli
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2.5)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Jesenský,Neruda #neruda , jesensky #jesensky tvorba #Jesensky #obraz zemianstva #humor a satira  neruda

Diskusia: Obraz charakteru človeka v malomeštianckom prostredí v tvorbe J. Jesenského, J. Nerudu

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017