Slovenská medzivojnová dráma (I. Stodola, J. B. Ivan, P. Zvon)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 760 slov
Počet zobrazení: 153
Tlačení: 10
Uložení: 8

18a. Slovenská medzivojnová dráma (I. Stodola, J. B. Ivan, P. Zvon)

V medzivojnovom období vznikli na Slovensku 3 profesionálne divadlá:

 • Slovenské národné divadlo v Bratislava - 1920
 • Východoslovenské národné divadlo v Košiciach - 1924
 • Slovenské ľudové divadlo v Nitre - 1939

Rozvoj slovenského profesionálneho divadla bol zložitý a pomalý po roku 1918k, bolo tu mnoho prekážok:

 • nedostatok slovenských hercov, režisérov, dramaturgov
 • nedostatok slovenských divadelných hier
 • nedostatok financií

Dráma zaostávala za prózou a poéziou. Od konca 20-tych rokov sa do repertoáru SND dostáva čoraz viac slovenských hier. Boli to hry od Ivana StodoluJúliusa Barča-Ivana. Prvý slovenský profesionálny herci: Andrej Bagar, Janko Borodáč, Oľga Borodáčová-Országhová, Hana Melíčková

Umeleckým vedúcim slovenskej činohry v SND bol Ján Borodáč, v 30-tych rokoch Ján Jamnický

Ivan Stodola (1888 - 1977)

Písal komédie, tragédie a historické divadelné hry. Vo svojich divadelných hrách využíval humor, satiru, grotesku, pomocou ktorých chcel poukázať na nedostatky medzivojnovej spoločnosti.

 • Čaj u pána senátora
 • Náš pán minister
 • Jožko Púčik a jeho kariéra

3 dejstvá. Satira na falošne chápaný humanizmus. Jožko je svedomitý úradník, dobrák, zamestnanec dobročinného spolku Humanitas. Jeho nadradený bezcharakterný podvodník Rohatý ukradne peniaze spoločnosti a z krádeže obvinia Jožka. Ten sa dostáva do väzenia a začne sa o neho zaujímať viacero ľudí. Ide o krádež 40-tisíc korún, ktoré si vzal zo stola Rohatý. Jožko je presvedčený o svojej nevine. O Jožka sa zaujímajú dobročinné spolky, chcú mu pomôcť aj jeho sestre. Jožko sa dokonca prizná k tomu, čo neurobil kvôli sestre. Keď sa krádež vysvetlí o Jožka prestanú mať všetci záujem, je pre nich nepodstatný. Keď mu Vierka (kolegyňa, ktorá sa mu páčila) láskavo vyčíta, prečo chcel zobrať vinu na seba, odpovie jej, že to bola jeho jediná príležitosť urobiť si kariéru.

 • 3-dejstvová tragédia Bačova žena

Eva je ženou baču Miša. Ondrej jej prvý muž odišiel pred rokmi za prácou do Ameriky, pracoval v bani, kde došlo k výbuchu a Eva dostala oznámenie o jeho smrti. Z oboch manželstiev má po 1 synovi. Rodina žije v chudobe, ale v šťastí. Ich pohodu narúša jedine Evina bývala svokra, ktorá nevie Eve odpustiť, že sa druhýkrát vydala a tuší, že jej syn ešte žije. Jej syn naozaj nešťastie v bani prežil a domov sa vrátil ako boháč. Ondrej si nárokuje na Evu, ponúka jej prepych, ale ona chce zostať s Mišom. Obaja muži sa správajú k sebe nepriateľsky, každý chce ísť vlastnou cestou spoločne zo svojimi synmi. Medzi chlapmi sa strhne bitka. Eva, ktorú sa žiarlivý muži snažili pripraviť o synov, spácha samovraždu. Jej posledné slová boli: „Teraz ma už obidvaja máte.“

Július Barč Ivan (1909 - 1953)

 • Písal komédie aj tragédie, vyštudoval za evanjelického kňaza, ale neskôr pracoval v Matici Slovenskej. Jeho dráma je typom expresionistickej drámy.
  • komédia Mastný hrniec

Miesto deja mesto Ťuťotín, čo je také novodobé (moderné) Kocúrkovo. Hra je založená na omyle a zámene postáv. Autor v tejto satirickej hre zobrazil pomery v prvých rokoch klérofašistickej Slovenskej republiky (kléro - cirkevný). Svoju satiru zameral na istú skupinu ľudí, ktorá sa snažila intrigami, podlízavosťou získať výhodné postavenie v novej spoločnosti. V rozhlase oznámia, že stredoškolský profesor biológie Babík sa má stať ministrom financií, všetci mu nadbiehajú, vtierajú sa mu do priazne a chcú ťažiť zo situácie. Keď sa omyl vysvetlí predstavitelia mestečka odvracajú sa od neho.

 • tragédia Matka

Spoločné črty s Bačovou ženou od Ivana Stodolu

Dej sa odohráva v chudobnej baníckej chalupe. Hrdinkou je Anna Pavlíčka, vdova, ktorá je sama na výchovu 2 synov Jana a Paľa. Jano je tvrdý chlap, surový, agresívny po otcovi a Paľo je miernejšej povahy po matke. Matka má zvláštnu schopnosť, dokáže predvídať budúcnosť. Raz mala videnie, že brat brata zabije, preto Paľa „vyhnala“ z domu, ten odišiel do Ameriky, nedarilo sa mu, preto sa čoskoro vrátil domov. Ako darček doniesol pre Jana dýku. Rozpory medzi bratmi vrcholia a matka, aby zabránila vražde jedného z nich, obetuje svoj život.

Porovnanie: Bačova žena - Matka

 • dedinské prostredie, banícke prostredie, odchod do Ameriky za prácou
 • matky majú 2 synov, obeta, tragický záver - matky zomierajú
 • šiesty zmysel - Anny Pavlíčky, Ondrejovej matky

Peter Zvon(1913 - 1942)

Bol právnikom, vlastným menom Vladimír Sýkora. Napísal veršovanú divadelnú hru s prológom aj epilógom:

 • divadelná hra Tanec nad plačom

Miesto deja je kaštieľ. Oživil v nej rokokové postavy, ktoré vystúpili z maliarskeho plátna a vyslovili svoj názor na morálku súčasnej spoločnosti. Komédiu postavil na kontrastoch minulosti a prítomnosti. Historické postavy (markíza Silvia, sluha Barnabáš...) spoznávajú mravy a spôsob života súčasníkov a porovnávajú s nimi vlastné názory. Vznikajú groteskné situácie. V závere však postavy dospievajú k názoru, že veda a technika síce pokročili, ale ľudia sa nemenia.

 • „Netrpia ľudia pre nič, len pre ľudí. Človek len pre vlastné šťastie človeka nevidí.“

„...jediný je pokrok na svete, a to pokrok srdca je a jediná je iba kultúra - kultúra svedomia!“

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#stodola ivan

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúry

Diskusia: Slovenská medzivojnová dráma (I. Stodola, J. B. Ivan, P. Zvon)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039