Stredoveké európske literatúry

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 267 slov
Počet zobrazení: 57
Tlačení: 5
Uložení: 5

Stredoveké európske literatúry

5. - 15. stor.

situácia:

- obdobie vojen, epidémií moru, krížových výprav

- základnou ideológiou v Európe je KRESŤANSTVO

- výhradné postavenie - CIRKEV a z toho vyplýva:

- školy a knižnice vznikali pri kláštoroch

- kultúrne výtvory znázorňovali náboženskú tematiku /sochy, obrazy, budovy/

-cirkevné učenie podporovalo stredovekú hierarchizáciu spoločnosti /duchovenstvo, páni a poddaní/

- človek chápaný ako súčasť vyššieho poriadku

- myšlienkovou spojnicou medzi antikou a stredovekom bola"

PATRISTIKA - myšlienkový smer obhajujúci kresťanské chápanie antickej filozofie

SCHOLASTIKA - chce vysvetliť cirkevné dogmy rozumom /sv. Augustín, sv. Tomáš Akvinský/

znaky stredovekej literatúry:

- panuje latinské ORA ET LABORA

námety: z Biblie, antiky

hrdina: svätec, mučeník /vzor kresťana, idealizovaný/, rytier, kráľ

jazyk: podľa toho, o kom sa hovorilo /páni, poddaní, duchovní/

autori: anonymní

- forma je dôležitejšia ako obsah

- alegorickosť /používanie ustálených symbolov, napr. holubica,, baránok, číselná/

- imitácia - zvláštny postup pri písaní, kedy sa preberali obrazy i celé časti diel

- parafrázovanie /obmenené úryvky/

- topické prvky = ošúchané

diela písané v jazykoch, uznávaných cirkvou: latinsky, grécky, starosloviensky

začiatky kontrastov: svet == ideál

dobro == zlo

božský svet == ľudský svet

literatúra sa delí na: duchovnú a svetskú

DUCHOVNÁ lyrika /modlitby, piesne, plače, žalmy, hymny/

epika /legendy/

dráma /biblické hry/

SVETSKÁ lyrika /dvorná, ľúbostná/

epika /eposy hrdinské, rytierske, zvieracie, cestopisy, listy, kalendáre, kroniky(

dráma /frašky/

- literatúra bola šírená hlasným prednesom, pretože čítať a písať vedelo len duchovenstvo

po zámkoch a hradoch putovali profesionálni prednášači - trubadúri, igrici, minäsengri

francúzska literatúra

Pieseň o Rolandovi

- hrdinský epos z čias križiackych výprav, ktoré viedol kráľ Karol Veľký proti neveriacim Saracénom v Španielsku

Tristan a Izolda

španielska literatúra

Pieseň o Cidovi

nemecká literatúra

Pieseň o Nibelungoch

-veršovaný epos

ruská literatúra

- epos

Slovo o pluku Igorovom

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018