Štúrova škola

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 336 slov
Počet zobrazení: 52
Tlačení: 4
Uložení: 3

Spoločensko-historické pomery v čase slovenského romantizmu

- v Európe silnie vlna národnooslobodzovacieho hnutia, ktorá vyústila do revolúcie v r. 1848

- národné hnutie sa vyvíjalo pod dvojakým útlakom: národnostným /maďarským/

hospodárskym / rakúskym/

- iniciatívu v boji o osamostatnenie slovenského národa preberá mladá generácia

Štúrova škola:

 • centrum – bratislavské lýceum, kde vznikla Spoločnosť česko-slovanská /vzdelávací spolok, po príchode Ľ. Štúra zmenil program na národné a politické a jazykové otázky
 • 1836 – výlet na Devín, kde sa študenti zaviazali vernosťou slobode a pozdvihnutie národného života, na znak vernosti slovanstvu prijali účastníci aj slovanské mená
 • Štúr odišiel na štúdia do Halle, kde spoznal filozofiu idealizmu:

- považoval myšlienku, vedomie a ducha za prvotné a hmotu za druhotné

- dejiny ľudstva predstavujú zákonitý vývoj absolútneho ducha k slobode a poznaniu samého seba

 • Štúr pôsobil na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej – hlásal myšlienku utvorenia spisovného jazyka na základe stredoslovenského jazyka
 • v júli 1843 Štúr, Hurban, Hodža dohodli základné pravidlá nového spisovného jazyka na fare v Hlbokom, schválil bernolákovec J. Hollý
 • koncom r. 1843 Štúra odvolali z Katedry reči a literatúry československej – venoval sa len novinárskej, vedeckej a politickej činnosti
 • v marci 1844 na protest odišlo 22 najhorlivejších prívržencom z lýcea v Bratislave do Levoče – Janko Matúška zložil text hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska,
 1. Kráľ v štúrovskej slovenčine napísal b. Duma bratislavská
 • vychádzal prvý slovenský politický časopis Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol tatránski
 • 1848 uhorský snem pod tlakom revolúcie odhlasoval zrušenie poddanstva, začali sa búriť roľníci a poprední štúrovci v Liptovskom Mikuláši sformulovali revolučný štátoprávny program Žiadosti slovenského národa:
  • demokratizácia spoločnosti
  • zrušenie poddanstva pre všetkých roľníkov
  • oslobodenie J. Kráľa a J. Rotaridesa
  • národnú autonómiu: národný snem, symboly, národné gardy
 • na požiadavky uhorská vláda zareagovala vydaním zatykača na Štúra, Hurbana, Hodžu
 • 1848 vo Viedni vznikla Slovenská národná rada ako najvyšší slovenský vojenský a politický orgán, vyhlásila na Myjave odtrhnutie Slovenska od Uhorska a vyzvala národ do celonárodného povstania –– nastal teror
 • maďarská vláda vyhlásila Štúra, Hurbana a Hodžu za vlastizradcov, zbavila ich občianstva

- po nástupe Františka Jozefa I., Slováci žiadali o vytvorenie samostatného Slovenského územia v rámci habsburskej ríše: - vlastný snem, úradnú reč slovenčinu

- po definitívnej porážke maďarského povstania nastala centralizácia monarchie pod vedením ministra Bacha – Bachov absolutizmus

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023