Slovenská PRÓZA po r. 1945 - Mitana

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 618 slov
Počet zobrazení: 73
Tlačení: 4
Uložení: 4

SLOVENSKÁ PRÓZA po roku 1945 - prehľad + DUŠAN MITANA

Delí sa na:

 1. OFICIÁLNU - Vladimír Mináč, Alfonz Bednár, Rudolf Jašík, Dominik Tatarka, Ladislav Mňačko (obaja len v začiatkoch) – témy: vojna, SNP, Slovenský štát, kolektivizácia, budovanie socializmu - objavujú sa aj knihy s kritikou
 2. NEOFICIÁLNU
 3. PRIEČINKOVÁ literatúra - nemohla byť vydávaná, patria sem aj diela oficiálnych autorov
 4. ! EXILOVÁ literatúra ! - prozaici, ktorí odišli do emigrácie a publikujú v zahraničí

(L. Mňačko J. Blažková) pašovala sa, išlo o kritiku socializmu +

!DISIDENTSKÁ a SAMIZDATOVÁ literatúra ! – autori, ktorí tu zostali, ale nemohli publikovať, vydávajú diela samizdatovo – ilegálne

 1. literatúra MLADEJ GENERÁCIE - nadviazala na európsku literatúru

1945 - 1948 - 1936 v Trenčianskych Tepliciach – program slovenských spisovateľov

 • časť autorov emigrovala: exilová prózaJ. C. Hronský, M. Urban
 • priečinková literatúraM. Figuli, F. Kráľ
 • publikujú aj autori: naturisti + F. Hečko – Červené víno

-obdobie vojny a SNP opísali v dielach P. Jilemnický – Kronika a D. Tatarka – Farská republika

1948 - 1954

vzniká Zväz slovenských spisovateľov: dohliada na dodržiavanie predpísaných tém budovateľské témy: združstevňovanie, spriemyselňovanie

 • nastolenie !!! SCHEMATIZMU a metódy SOCIALISTICKÉHO REALIZMU - zobrazenie skutočnosti zjednodušene, nepravdivo !!! – šablónovitosť, čierno - biele videnie:
 1. Hečko – Drevená dedina – industrializovaná literatúra

K novým žánrom tohto obdobia patrí budovateľský román (popis prostredia, pozitívni hrdinovia – robotníci, funkcionári... negatívni hrdinovia – intelektuáli, špióni) a historická románová kronika

1954 – 1956 - obdobie odmäku

Odklon od spoločenských tém, v literatúre sústredenie na človeka s individuálnym osudom a vlastným vnútorným svetom: A. Bednár:Sklenený vrch – román, zbierka noviel: Hodiny a minúty

1956 – 1968 - uvoľnenie, experimentovanie v literatúre

 • Nástup mladej generácie, ktorá nadväzuje na francúzsky existencializmus, ponára sa do ľudskej psychiky,erotizuje prózu, objavuje neorealizmus, amerických beatnikov, inšpirujú francúzskym novým románom a magickým realizmom.

Začali vychádzať časopisy: Mladá tvorba, Romboid

 • Autori spracúvali svoje osobné zážitky z vojny a SNP: R. Jašík – Námestie sv. Alžbety
 • Časť spisovateľovsa odvážila poukázať na odvrátenú stránku budovateľských úspechov, politické procesy, zneužívanie moci a spoluprácu s totalitným režimom: D. Tatarka – Démon súhlasu, L. Mňačko – Oneskorené reportáže

Mladí autori:V. Šikula, P. Jaroš – prikláňajú sa k poviedke alebo novele, záujem o súkromie človeka – intímno - citové problémy hrdinov.

Hrdina: mladý človek, ktorému sa v spoločnosti nedarí, zápasí s každodennými problémami

1968 -70 -te roky

Koncom 60. a začiatkom 70. rokov pod vplyvom spoločenských udalostí (august 1968) na priamy nátlak ministerstva, nový Zväz slovenských spisovateľov vylúčil zo svojich radov asi 40 spisovateľov a literárnych pracovníkov, ktorí nezmenili svoje občianske postoje po roku 1968 k vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR. Patria k nim: Dominik Tatarka, Ladislav Mňačko, Anton Hykisch, Ladislav Ťažký, Peter Karvaš - ich mená sú vypúšťané z učebníc a je im znemožnená možnosť publikovania.

V literatúre po roku 1968 sa vytvorili 3 prúdy: !!! VEDIEŤ !!!

 1. exilový - prozaici, kt. odišli do emigrácie a publikujú v zahraničí (L. Mňačko J. Blažková)
 2. disidentský a samizdatový - zostali, ale nemohli publikovať, vydávajú diela samizdatovo - ilegálne (D. Tatarka – Písačky, Navrávačky, Listy do večnosti, Hana Ponická, P. Hrúz)
 3. oficiálny -podľahli metóde socialistického realizmu, mali všeobecnú podporu režimu alebo mohli publikovať len s obmedzeniami, začali písať historický román ako formu úniku pred predpísanými témamiV. Šikula: Majstri, Muškát, P. Jaroš: Tisícročná včela

70 – te roky – 1989

70 - te roky – téma detstva, mladosti, každodennosti

 • D. Mitana – začleňovanie postmodernistických prvkov do literárneho textu

Niektorí autori sa sústredili na určitý región:M. Zimková – východné Slovensko, Š. Moravčík – Záhorie, P. Jaroš – Hybe, V. Šikula - Modra a Pezinok, L. Ballek – južné Slovensko

DUŠAN MITANA - Nočné správy (poviedka)

Jeho literárna tvorba je ovplyvnená POSTMODERNOU a MAGICKÝM REALIZMOM.

Debutoval zbierkou poviedok: PSIE DNI – príbehy vychádzajú z reálnych životných situácií, do ktorých vstupuje IRACIONÁLNY motív a mení ich na POVIEDKY s TAJOMSTVOM.

Zbierka NOČNÉ SPRÁVY (1976) - obsahuje deväť krátkych poviedok: Ihla, Vôňa húb, Diablov trilok, Zem je guľatá, Tajomstvo Štedrého večera, Prechádzka zimnou krajinou, Muškáty, Nočné správy, Na prahu.

Možno v nich nájsťABSURDITU, NEREÁLNO, motívy nevysvetliteľných záhad – vplyv magického realizmu. Pôsobia iracionálne, snovo, mysteriózne. Pre Mitanu je typickýOTVORENÝ KONIEC PRÍBEHU, ktorý umožňuje čitateľovi interpretovať text viacerými spôsobmi.

POVIEDKA: NOČNÉ SPRÁVY

Je z jeho rovnomennej zbierky Nočné správy. Je príbehom muža, ktorý prežíva problémy danej doby a zároveň konflikt s manželkou, ktorý sa končí nevysvetleným tajomstvom hlavného hrdinu.

Obsah diela:

Hlavný hrdina je MUŽ – rozprávač deja, ktorý bol v kine na surrealistickom filme Anjel skazy. Pred koncom filmu hľadá po vreckách kľúče od bytu. Dúfa, že ich má v kabáte, ktorý odovzdal v šatni, no zistí, že nemá ani lístok od šatne. Vo vrecku mal všeličo iné, len lístok od šatne nie lístky z MHD, zvyšky cigariet, zápaliek, tikety športky, náplne z pier, vstupenku do múzea.

Obsah vrecka vysypal na dlážku, za čo mu upratovačka neslušne vynadala. Napokon šatniarku oklamal, že jej lístok už dal, a tá mu zimník vydala. V kine ho svrbelo celé telo od štípania blchy, ktorá mu cicala krv.

Doma sa pohádal s manželkou pre stratené kľúče, tento rok už štvrté, aj za to, že nepomáha v domácnosti a ani večer sa jej nevenuje. Ich dve deti sa hrali.

Manželka pripravovala večeru, prala plienky, zatiaľ čo on počúval v rádiuaktuálne správy – vraždenie čílskej vojenskej chunty, boje v Južnom Vietname, Izrael na arabskom území... Potom písal článok do tretej hodiny v noci, je novinárom.

Len čo zaspal, zobudili ho zvonením esenbáci a vzali ho so sebou na policajnú stanicu, kde sedel v pásikavej pyžame na studenej chodbe. Na policajnej stanici stretáva aj šatniarku. Má strach, ale neskôr mu policajt vráti stratené kľúče a odvezú ho domov. Tam opäť pociťuje svrbenie štípancov blchy z kina. Blchu rozpučil v umývadle. Voda sa sfarbila krvou a hladina v umývadle stúpala. Keď odchádzal z WC, všimol si úzky krvavý pásik, ktorý vychádzal spod dverí kúpeľne.

Poviedka končí vetou: Pozeral som sa na svoju krv a v tele som cítil čoraz väčšiu slabosť.

Štruktúra diela:

Poviedka bola prvýkrát uverejnená v roku 1996, hoci bola napísaná v roku 1976, vtedy ju však autor nemohol uverejniť.Príbehsa odohráva počas 1 dlhej NOCI na VIACERÝCH MIESTACHzačína v kine, potom doma, na policajnej stanici, a opäť končí doma.

!!! Dominantný motív – je STRACH !!!

Realita dolieha na mladého muža. Jeho strach zvyšujú ešte jeho predstavy afantázia.

DôVOD STRACHU: v kine nevedel, kde má kľúče od bytu – stratil ich, či ich má v šatni, nemá ani lístok od šatne, bojí sa, čo mu šatniarka povie a nevie, ani kde má občiansky preukaz. Potom ide domov, stále má strach – náladovosť manželov. Pohádal sa s manželkou. Má strach, lebo v kine chytil blchu, všetko ho štípalo, svrbelo - pre strach zo stratených vecí v kine (predstava). Bojí sa polície, myslí si, že ho šatniarka udala, ale na polícii mu vrátia stratené kľúče.

V závere je ďalší strach z blchy: chytí ju a zabije, tým sa natrvalo zbaví nepríjemného pocitu.

Dva protikladné motívy: 1. Realita – obrana – ľútosť

 1. Predstava – útok – agresivita
 • Poviedka má REALISTICKÝ PRÍBEH, ktorý je popretkávaný ABSURDITOU a TAJOMNOSŤOU, koniec je NEOČAKÁVANÝ a ŠOKUJÚCI.
 • KONFLIKT je: medzi JEDNOTLIVCOM a SPOLOČNOSŤOU (subjektom a objektom) a medzi HLAVNÝM HRDINOM a ĎALŠÍMI POSTAVAMI (subjektom a subjektom).
 • ABSURDNÁSITUÁCIA !!! spočíva v tom, žehlavný hrdina je v pyžame a v župane odvedený na policajnú stanicu a „obvinený“ zo straty kľúčov.!!!

!!! Predošlé zážitky (konflikt s upratovačkou, strata kľúčov, klamstvo šatniarke a napokon blcha, ktorú si priniesol z kina, a ktorej sa nemôže zbaviť) naznačujú POCITY NEUSTÁLEJ KONTROLY hlavného hrdinu. !!!

 • Nejasnosť predchádzajúcich situácií sa stráca, začínajú do seba zapadať.

!!!Všemocný policajný režimvie o ňom všetkože bol v kine na filme nie príliš vyhovujúcom režimu, že podviedol šatniarku, že stratil kľúče... !!!

 • Hlavný hrdinaje mladý, ženatý muž, ktorý je reportéroma zároveň rozprávačom, autor využíva ja - rozprávanie.

Prežíva konflikty nielen v bežnom živote, ale i v manželstve. Jeho žena ho má rada, ale ich harmonický vzťah je prepracovanosťou oboch narušený, sú náladoví, podliehajú momentálnej situácii. Kolíše medzi nehou a podráždenosťou. Majú dve deti do 10 rokov, ktoré majú veľkú fantáziu. Zachováva si slušné správanie aj v krízových situáciách. Nerozumie správaniu esenbé, je však tichý, pokojný, odovzdaný.

 • Postavy poviedky - obyčajní ľudia bývalej spoločnosti.
 • Jazyk poviedky je jednoduchý. Autor využíva hovorový štýl, expresíva = vulgarizmy, pejoratíva, epitetá (horúca rozpínavá krv..., sladká krv), paradoxy a metafory (cítil som v chrbte jej pohľad). Zvláštna je stavba viet, napr.: „Snívalo sa mi, že sa mi to sníva, že spím, no v spánku, o ktorom sa mi snívalo, som si uvedomoval, že sa mi to iba sníva.“
 • Miesto, čas, nie sú presne určené. Čas JEDNA NOC (správa o jednej noci)

!!! Autor poukazuje naMOC v TOTALITNEJ SPOLOČNOSTI prirovnaniami: !!! VEDIEŤ

 • BLCHU = prirovnáva k spoločnosti, ktorá vyciciava ľudí, hrdina sa jej nevie zbaviť, vyciciavanie chápe ako neustálu kontrolu spoločnosti
 • PÁSIKAVÁ PYŽAMA = odkazuje na väzňov
 • NOČNÉ SPRÁVY = podávajú obraz násilia vo svete
 • NOČNÝ PREPAD ESENBÁKOV = je prejavom reality nedávnej minulosti.

TAJOMNOSŤ v závere diela NIE JE VYSVETLENÁ, autor čitateľovi ponecháva priestor na vlastný názor. Aj vďaka tajomnosti je čitateľ v neustálom napätí, je aktívny, chce vedieť, prečo je niečo tak, ako práve je.

Dušan Mitana - Nočné správy (úryvok) = hrdina prežíva konflikty nielen v bežnom živote, ale i v manželstve = doma sa pohádal s manželkoupre stratené kľúče, tento rok už štvrté, aj za to, ženepomáha v domácnosti, - nevyniesol smeti, nezavolal opravárov na WC, nenamontoval vešiak a za to, že sa jej ani deťom večer nevenuje. Ich harmonický vzťah je prepracovanosťou oboch narušený, kolíše medzi nehou a podráždenosťou (koza, chrapúň, sprostá hus, zmizni mi z očí) sú náladoví, podliehajú momentálnej situácii. Manželka pripravuje večeru, zatiaľ čo on počúva v rádiuaktuálne správy – vraždenie čílskej vojenskej chunty, boje v Južnom Vietname, Izrael na arabskom území...správy podávajú obraz násilia vo svete.

Čílska vojenská junta pokračuje v brutálnom vraždení...“

Aspoň smeti by si mohol vyniesť,“ povedala žena a kopla do preplneného vedra na odpadky.

Na Strednom východe Izrael naďalej pokračuje vo vojenských provokáciách a odmieta stiahnuť svoje vojská z okupovaných arabských území...“

„Pokazilo sa splachovanie. Zavolaj opravárov,“ povedala žena a šmarila moju vidličku do umývacieho drezu.

„V Južnom Vietname naďalej pokračujú boje napriek parížskym dohodám...“

Kedy namontuješ ten vešiak? Kabáty sa váľajú po zemi,“ povedala žena a vytrhla elektrickú šnúru zo zástrčky.

Hlásateľkin pokojný, nevzrušený, trocha znudený hlas odrazu kdesi zanikol.

Koza,“ povedal som.

„Chrapúň,“ odpovedala žena. pejoratíva

Sprostá hus,“ pokračoval som.

„Zmizni mi z očí,“ zvýšila hlas žena.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024