Slovenská stredoveká literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: macxo
Typ práce: Referát
Dátum: 01.01.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 4 440
Tlačení: 385
Uložení: 398
(800 – 1 500)
 
Začiatky slovenskej literatúry na našom území súvisia s príchodom kresťanstva, ktoré šírili franskí kňazi (po latinsky) - politický vplyv východofranskej ríše na naše územie. Preto veľkomoravské knieža Rastislav požiadal bizantského cisára o vyslanie vierozvestcov, ktorí by šírili kresťanstvo v jazyku zrozumiteľnom nášmu ľudu. Michal lll. mu r. 863 posiela Konštantína a Metoda, ktorí ovládali slovanské nárečie z okolia svojho rodiska Solúna. Pred príchodom na VM zostavili písmo hlaholiku z malých písmen gr. abecedy a prvý slovanský spisovný jazyk staroslovienčinu. Franskí kňazi obžalovali vierozvestcov na pápežskom dvore. K a M pripravili Proglas - predslov k svätému evanjeliu a s týmito knihami sa vybrali do Ríma za pápežom, aby prijal sloviensky jazyk za liturgický. Hadrián ll. potvrdil slovanskú bohoslužbu a vymenoval Metoda za arcibiskupa. Konštantín vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril a v r. 869 zomrel. Metod sa vrátil na VM v roku870, kde sa stal vládcom knieža Svätopluk, ktorý podporoval franských kňazov. Metoda uväznili a dali ho uväzniť do Bavorska. Na zákrok Jána Vll. ho po 2 rokoch prepustili. Opäť musel obhajovať staroslovienčinu. Metodových žiakov vyhnali. Tí sa usadili v Bulharsku a zostavili nové písmo cyriliku z veľkých písmen.
 
Literatúra:  

prekladová

- Misál (omšová kniha)
Breviár (modlitebná kniha pre kňazov)
Žaltár (zbierka žalmov)
Spevníky
Nový zákon
Starý zákon preložil Metod
Súdny zákonník pre svetských ľudí (právnická príručka) K+M

pôvodná 
-   Proglas je to prvá slovanská báseň, veršovaný predslov k sv. evanjeliu, oslavuje slovanskú bohoslužbu.
  Pochvala Cyrilovi Filozofovi - KLIMENT   
Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda - KLIMENT
 
Medzi najvýznamnejšie Veľkomoravské pamiatky patria:
Moravsko - panónske legendy zaoberajú sa životom K a M
 
Život sv. Konštantína autor Kliment, štýl diela je vznešený, prebrané sú doň citáty zo starého a nového zákona. Autor sa sústreďuje na vykreslenie Konštantínovho detstva, štúdia a činnosti. Vyzdvihuje jeho nadanie, súcit s trpiacimi a neochvejnosť pri obhajovaní pravdy. Vrcholí zápalistou obranou staroslovienskeho jazyka a slovanskej bohoslužby.

Život sv. Metoda autor Gorazd sa zaoberá najpodrobnejšie Metodovou činnosťou vo VM ríši. Je kratšia a vecnejšia, má menej legendových čŕt. Ukazuje väčší zmysel pre vykreslenie VM spoločenského ovzdušia. Zo základov staroslovienskej vzdelanosti a literatúry vyrastali slovanské národné literatúry, najmä v krajinách, kam sa uchýlila časť Metodových žiakov.
 
Legenda - literárny druh obľúbený hlavne v stredoveku, opisujú sa v nich životy svätých, ich mučeníctvo a zázraky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019