Predvojnové avantgardy (netradičné smery)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec macxo
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 257 slov
Počet zobrazení: 8 058
Tlačení: 649
Uložení: 787
Na začiatku 20. st. sa začali formovať nové avantgardné smery, ktoré sa pokúsili o nové videnie skutočnosti a jej zobrazenie pomocou netradičných umeleckých prostriedkov.
 
1. Kubizmus (z fr. la cube - kocka) vznikol vo Francúzsku vo výtvarnom umení. Založil ho Pablo Picasso, ktorý do maľby vniesol rozklad na geometrické tvary. Neskôr sa uplatnil aj v literatúre. Básnici tohto smeru využívali voľné radenie myšlienok a úpravu básní do tvaru podľa námetu. Básne v tvare holubice, hodiniek, hviezdy.
 
2. Futurizmus (z fr. la future - budúci) vznikol v Taliansku začiatkom 20. stor. Založil ho Tommaso Marinetti. Básnici tohto smeru odmietali minulosť, obdivovali moderný svet, výdobytky vedy a techniky, rýchle autá. Je to poézia strojov, pretože autori napodobňovali zvuky lietadiel, áut, strojov. V básňach využívali citoslovcia, slovesá (rýchlosť) a zrušili interpunkciu.
 
3. Kubofuturizmus vznikol spojením kubizmu a futurizmu. Založil ho Apollinaire, zaviedol nový veršový útvar pásmo, čo je zoskupenie veršov do obsiahleho pásma.
 
4. Dadaizmus (z fr. dada - hračka) vznikol vo Švajčiarsku (1916) ako reakcia na nezmyselnú vojnu. Založil ho Tristan Tzara. Je to poézia nezmyslov. Autori sa chceli priblížiť k detskej reči: vypúšťali hlásky, komolili slová. Nezmyselná poézia mala poukázať na nezmyselnú vojnu.
 
5. Surrealizmus (z  fr. sur - nad + real - skutočný) vznikol vo Francúzsku v 20. rokoch 20. st. ako reakcia na vojnu. Autori odmietali opisovať skutočnosť, pretože tá bola skľučujúca a inšpiráciu hľadali vo svojom podvedomí, predstavách a ilúziách. Využívali metódu psychického automatizmu - je to činnosť umelcovej psychiky bez kontroly logiky a rozumu. Autori zveršovali momentálne nápady.
 
6. Expresionizmus (z lat. expresio - výraz) vznikol v Nemecku začiatkom 20. st. Zveličoval záporné javy (karikatúra, deformácia) a chcel zmeniť svet prostredníctvom lásky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014