Próza naturizmu (lyrizovaná próza)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec macxo
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 898 slov
Počet zobrazení: 29 891
Tlačení: 1 192
Uložení: 1 084
Koncom 20. rokov sa v slovenskej próze (podľa vzoru európskej literatúry) začala objavovať silná tendencia lyrizácii prózy, t. z. že prozaici vo svojich dielach začínajú využívať prvky lyriky (metafory, personifikácie, epitetá, prirovnania, symboly ...).
Predstaviteľmi boli: Milo Urban, Jozef Cíger Hronský, Gejza Vámoš.
Vrcholom lyrizovanej prózy je nový umelecký smer naturizmus, ktorý vznikol v 30. rokoch z lat. natura = príroda. Dôvody formovania tohto smeru:
- sklamanie z civilizačných javov moderného sveta
- fašizmus a hrozba 2. sv. vojny boli príčinou, že autori nachádzali útočisko u dedinského človeka a v živote v prírode
 
Znaky lyrizovanej prózy:
• dej sa odohráva v prírode, príroda zároveň vystupuje ako živá bytosť
• autori dávajú do protikladu život v meste (skazený, nemorálny) so životom na dedine
• často sa utiekajú do fantazijnej predstavy sveta, často rozprávkovej, v ktorej zápasí dobro a zlo. Dobro víťazí, zlo je potrestané.
• využívajú nielen rozprávkové motívy, ale aj symboly (tri gaštanové kone), magické čísla, rozprávkové postavy (drak)
• hlavný hrdina je zahalený tajomstvom, výnimočný zvláštny človek, žije v styku s prírodou
• lyrizácia prózy
 
V 30. rokoch v tomto smere píše Dobroslav Chrobák, Margita Figuli, František Švantner, Ľudo Ondrejov.
 
Dobroslav Chrobák napísal
  Drak sa vracia je to románová novela
Je to rozprávkový príbeh, ktorý sa odohráva v prostredí prírody. Nekladie dôraz na dej, ale na vnútorný svet postáv.
Dej: Poloslepý hrnčiar našiel raz pri ceste opustené dieťa. Vychoval ho a vyučil ho vlastnému remeslu - hrnčiarstvu. Keď mal Drak (Martin Lepiš) 14 rokov, starý hrnčiar spadol do jamy na hlinu a zomrel, z čoho podozrievajú Draka, pripisujú mu aj všetko zlo, ktoré postihlo dedinu (ohne, povodne, hlad, choroby). Hovoria, že má čarodejnú moc. Všetci okrem Evy, ktorá Draka ľúbila a chodievala za ním, ho nenávideli a snažili sa ho zbaviť, preto Drak odchádza z dediny. Eve sa však narodí syn a roky čaká na Draka, ktorý sa nevracia. Vydá sa za Šimona Jariabka. Ich manželstvo bolo nešťastné. Dedinu postihlo nešťastie - veľké sucho - horia lesy - hrozí úhyn statku na pastvinách. Vtedy sa vracia Drak a keďže potrebuje získať dôveru ľudí, podujme sa zachrániť dobytok. Neveria mu, preto mu pohrozia, že ak sa do týždňa nevráti, podpália mu dom a ešte mu dajú pomocníka Šimona. Šimon mu neverí, omylom sa nazdáva, že Drak predal stádo Poliakom. Zbehne do dediny a podpáli mu dom. Drak však svoju úlohu splnil. Priviedol statok a svoju lásku Zošku. Eva si vtedy uvedomuje, že Drak ju nemiluje a ten, kto ju má naozaj rád, je Šimon. Tu vidíme zlepšenie manželstva, lebo si k sebe našli cestu. Šimon sa hanbil za to, čo urobil, Drak mu však odpustil. V epilógu je Eva stará žena a rozpráva tento príbeh vnukovi.
ZD: Dej je rozprávkový (Drak, dobro víťazí nad zlom, splnenie úlohy)
- prvky lyriky (metafory, prirovnania, epitetá)
- odohráva sa v prírode, má baladický charakter
- dielom dominuje tajomnosť - Drak nevie odkiaľ prišiel a čo je zač
- Drak bojuje o svoje šťastie, časť a prijatie dedinčanmi. Je symbolom obety a obetavosti (pomáhať iným)

Margita Figuli oravská rodáčka, napísala:
  Tri gaštanové kone románová novela
Dej: Peter prichádza z Turca na Oravu popýtať o ruku Magdalénu - lásku z detstva. Cestou k nemu dobehlo pár koní - pochopil, že sú pašované. Zároveň stretol Jána Zápotočného a Magdaléninho bratranca Jozefa Greguša. Jano a Peter chcú získať Magdalénu. Jej matka, skúpa krčmárka Maliarička chce za zaťa Jana - najbohatšieho gazdu z Leštín, ale otec a Magdaléna chcú Petra. Keď Peter vidí Janovu surovosť, odchádza do krčmy. Tu Petra prehovoria, aby ostal na svätojánske ohne. Dal sa prehovoriť. Večer sa stretol s Magdalénou a sľúbili si: vernosť, odklad vydaja s Janom, Peter postaví dom a vráti sa po ňu s 3 gaštanovými koňmi. Jano všetko počul. Peter odišiel späť do Turca stavať dom. Po čase Peter prichádza do Leštín, kde sa dozvedá, že Jano ju zneužil, donútili ju k vydaju, potratila a je nešťastná. Peter šiel na pole, kde Magdaléna s Janom orali. Tu ju Peter už po druhýkrát zachraňuje a odváža z poľa. Magdaléna ťažko ochorie a Peter chce ostať, kým nevyriekne posledné slovo. Jedného dňa dobehne do krčmy Janova sestra - Jano vypaľuje Tulákovi - koňovi horúcim železom zdravé oko a Magdaléna ho drží. Kôň sa splaší a zabije ho. Magdaléna nechce ísť s Petrom, lebo mu sľúbila, že ho počká nepoškvrnená, no nakoniec sa zriekne dedičstva v prospech Janovej sestry, Gregušovi odkáže 2 najlepšie kone, vezmú sa bez súhlasu matky a odídu na 3 gaštanových koňoch do strateného raja detstva, kde začínajú nový život.
ZD: príbeh rozpráva Peter - ide o Ja rozprávanie
- znaky: príroda, láska, detstvo, priateľstvo ...
- rozprávkovosť: dobro víťazí nad zlom, reťaz skúšok, zachovanie životných noriem=odmena
- symbolika čísel: 3 kone, 3 úlohy, 3 záchrany Magdalény
- symbolika zvierat - kone: sila, mužnosť, čistota
- vrchárske prostredie
- dielo má nadčasovú platnosť - neustále platné mravné hodnoty posvätcujú ľudský život
- Peter - predstaviteľ dobra, celý život konajúci podľa noriem kresťanskej etiky
  Magdaléna - ideál milujúcej ženy ochotnej prekonať všetky útrapy manželstva a života
  Jano Zápotočný - stelesnenie zla
 
František Švantner predstavuje vrchol prózy naturizmu.
  Malka zbierka noviel
  Nevesta hôľ román
  Život bez konca román
Dej: Valach je zaľúbený do Malky slúžiacej u Michalčíka v krčme. Chce si ju vziať, no ona pre svoj vek (17) sa chce poradiť s bratom Šajbanom, o ktorom Valach nemá ani poňatia. Zbadá Malku so Šajbanom vtedy, keď jej dáva zakrvavenú košeľu. V domnení, že zabil Michalčíka a zo žiarlivosti ho udá a pochváli sa s tým Malke, ktorá mu oznámi, že je to jej brat. Keď chce Malka varovať Šajbana, zastrelia ju žandári a ona čaká valacha v kolibe, ale mŕtva.
ZD: Dej prebieha v prírode vo vrchárskom prostredí. Je popretkávané tajomnosťou a živelným a pudovým konaním postáv. Nesie nám mravné posolstvo: Za zlo, ktoré spáchame, nebudeme potrestaní my, ale iný - nevinný.
 
Ľudo Ondrejov vlastným menom Ľudovít Mistrík
  trilógia Slnko vystúpilo nad hory: Zbojnícka mladosť
Jerguš Lapin
Na zemi sú tvoje hviezdy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017