Rozvoj divadelníctva na Slovensku

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec macxo
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 712 slov
Počet zobrazení: 12 213
Tlačení: 815
Uložení: 774
(1918 - 1945)
 
Pred rokom 1918 nebolo profesionálne divadlo. V Liptovskom Mikuláši Gašpar Fejerpátaky a Belopotocký založili Ochotnícke divadlo. V medzivojnovom období vznikli na Slovensku 3 profesionálne divadlá - Slovenské národné divadlo v Bratislave, Východoslovenské národné divadlo v Košiciach a Slovenské ľudové divadlo v Nitre.

Proces formovania slovenského profesionálneho divadelníctva po roku 1918 bol pomalý a zložitý. Stretával sa s mnohými ťažkosťami - bolo málo slovenských hercov, režisérov, dramaturgov i slovenských divadelných hier. Všetky tieto okolnosti spolu s nedostatočným finančným zabezpečením zapríčinili, že rozvoj drámy zaostával za poéziou a prózou.
Od konca 20. rokov sa do repertoáru SND dostávalo čoraz viac slovenských hier. Okrem hier Jozefa Gregora Tajovského to boli najmä hry Ivana StodoluJúliusa Barča - Ivana.
 
Ivan Stodola napísal 16 divadelných hier, či už historické, satirické, tragédie alebo komédie.
  Čaj u pána senátora satirická veselohra
  Jožko Púčik a jeho kariéra satirická hra, hlavnou postavou je svedomitý, dobrácky úradník Jožko Púčik, zamestnanec dobročinného spolku Humanitas. Jeho nadriadený, podvodník a bezcharakterný človek menom Rohatý, ukradne peniaze spoločnosti a z krádeže obvinia Jožka.
  Bačova žena tragédia, skladá sa z 3 dejstiev: 1. sa odohráva v biednej, ale čistej izbe, kde býva bača Mišo so ženou a s dvoma synmi, 2.v kaštieli, 3. v noci na salaši medzi vysokými vrchmi.
Dej: Hlavná hrdinka Eva sa vydala za baču Ondreja, ktorý odišiel do Ameriky. Tam ho zasypalo v bani a stratil pamäť. Úrady ho vyhlásili za mŕtveho, no Eva už mala synčeka Ondrejka. Eva sa druhýkrát vydala za Miša, bol tiež bačom. Žijú v chudobe, skromnosti, no v šťastí a porozumení. Ich pokoj narúša svokra (Ondrejova matka), lebo sa nevie zmieriť s tým, že Eva sa znovu vydala. Prvé dejstvo končí tým, že Mišo príde domov a oznámi, že Svätojurské panstvo kúpil akýsi „Amerikán“, v ktorom Eva poznáva Ondreja (prepísal na ňu celý majetok). Ondrej žije v kaštieli s matkou a so starým bačom spomína na minulosť a život v Amerike. Ondrej pozve Miša na panstvo a ponúka mu, aby odišiel do Ameriky, že mu tam nájde prácu, zaplatí mu cestu a vypíše šek na 15 tisíc dolárov. No Mišo chce ísť len s Evou. Ondrej ho pozbaví bačovstva a vyženie z panstva. Eve sa vyhráža, že ako neostane pri ňom, vezme si syna. Vyrozpráva jej ako stratil pamäť... Eva je zmätená, nevie čo robiť. Eva prosí Miša, aby išli spolu do Ameriky, no on chce ísť sám s Miškom. Do koliby prichádzajú Ondrej a Mišo, strhne sa bitka. Eva, ktorú sa žiarliví muži chystali pripraviť o oboch synov, spácha samovraždu - prekole sa nožom. Jej posledné slová sú: „Teraz ma už obidvaja máte.“
ZD: Zvíťazí materinský pud nad láskou k mužom.
 
Július Barč - Ivan napísal 12 hier, z ktorých 9 uviedli na scéne
  Mastný hrniec vysmieva sa karierizmu, úplatkárstvu a pretvárke
  Matka tragédia, 3 dejstvá
Dielom sa tiahnu vyhrotené životné situácie, smutná, nepokojná až bezvýchodisková atmosféra. Hlavná hrdinka vdova Anna Pavlíčka má zvláštnu schopnosť - dokáže predpovedať budúcnosť.
1. vidina: predvídala výbuch v bani i mužovu smrť (nie je priamo v deji, len na ňu spomínajú v susedstve).
Má dvoch synov: Jano pracuje v bani a Paľo je 4 roky v Amerike. Jano a Paľo sa nikdy nemali radi, no Paľo vždy ustúpil.
2. vidina: návrat Paľa z Ameriky - prinesie nôž pre brata.
Matka sa od susedy dozvie, že Jano prebral bratovi frajerku Katu. Matka má obidvoch synov rovnako rada, no Paľo jej neverí. Závidí bratovi gazdovstvo, do ktorého sa má priženiť. Jano víta Paľa s hnevom a posmechom, lebo sa vracia bez peňazí (matka mala vidinu, že v Amerike ťažko pracuje). Paľo doniesol dary: matke modliacu knižku a bratovi nôž.
3. vidina: vidí obraz, v ktorom Jano útočí nožom na brata.
Matka chce tomu zabrániť a vyháňa Paľa z domu. V tom prichádza Katka (rozišla sa s Janom) a žiada, aby sa k nim Paľo nasťahoval.  Paľo odchádza z domu s bolesťou v srdci. Paľo a Katka po čase navštívia matku a oznámia jej, že po svadbe odídu preč. Paľo ostáva a v tom sa vracia brat, ktorý vytiahne nôž a chce sa vrhnúť na Paľa. Matka zhasne lampu a postaví sa pred Paľa a Jano sa nechtiac stane vrahom vlastnej matky.
ZD: Konflikt medzi bratmi vzniká pre majetok. Smrť matky je zmierujúca tragická obeť. Matkina obeta vyrovnáva pomer síl medzi synmi: silným Janom a slabým Paľom. Jej rozhodnutie obetovať svoj život za Paľov je vlastne vzburou matky proti osudu, proti jeho rozhodnutiu, ktoré vedela vždy dopredu a nedokázala tomu zabrániť. V diele je často nastoľovaná otázka života a smrti (expresionizmus). Dej ovplyvňujú nadprirodzené zásahy - matkine vidiny. Text má veľa nedokončených viet.

Porovnanie:
Zdá sa, že Matka je v týchto divadelných hrách porazená, no v skutočnosti je to vnútorné víťazstvo.
Bačova žena - Eva dosiahne zmierenie mužov
Matka - dosiahne zmierenie synov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012