Ľudovít Štúr

- je predstaviteľom romantizmu, narodil sa v 1815, zomrel v 1856, narodil sa v Zay Uhrovci, študoval na gymnáziu v Rábe, na lýceu v Bratislave, štúdium prerušil, pracoval na panstve grófa Zaya ako úradník, potom pokračoval v štúdiách, pamätný je rok 1836, keď organizoval vychádzku na Devín, mládež zaviazal sľubom vernosti národu a slovanstvu, všetci prijali slovanské mená, Ľ. Š. prijal meno Velislav. Potom odchádza študovať do Halle a po návrate prednáša v Bratislave na lýceu o slovanskej ľudovej poézii a európskych literatúrach. Od roku 1840 je profesorom na katedre reči a literatúry československej. V roku 1843 na Hurbanovej fare v Hlbokom Hurban, Hodža a Štúr, po predchádzajúcom dohovore s Hollým na Dobrej Vode, uzákonili stredoslovenské nárečie ako spisovnú slovenčinu. (DRUHÁ KODIFIKÁCIA)

Potom vychádza Almanach Nitra – druhý ročník, je to prvá kniha napísaná štúrovčinou. V roku 1845 ho pozbavili miesta na katedre reči a literatúry československej, študenti odišli na znak protestu do Levoče. V 1848 sa zúčastnil na revolúcii, dali ho pod policajný dozor v Modre, na Hurbana, Hodžu aj Štúra boli vydané zatykače. V decembri  1855 bol na poľovačke, poranila ho puška, v januári 1856 zraneniu podľahol.
- tvorba:

1. politická činnosť:

a)
Od 1845 vydával alebo sa podieľal na vydávaní Slovenských národných novín a Orla tatranského
b) 1847 bol poslancom na uhorskom sneme za Zvolen. Vystúpil proti feudalizmu, za rušenie poddanstva, žiadal vyučovanie slovenského jazyka na školách

c) 1848 – bol na slovanskom zjazde v Prahe, po jeho rozohnaní odišiel do Viedne, kde organizoval revolučnú činnosť

d) s Hurbanom a Hodžom založili SNR, viedli boj proti uhorskej vláde

2. literárna činnosť:

prvé básne písal po česky:
Dumky večerní – je to obraz biedy ľudu
    Cestou z Halle sa zastavil u priateľa v Hradci Králové, zaľúbil sa do jeho sestry Márie Pospíšilovej, venoval jej báseň Rozžehnání
  Spevy a piesne: a) Svätoboj – o rozpade Veľkej Moravy
  b) Matúš z Trenčína

3. jazykovedná činnosť: Odôvodnenie uzákonenia spisovnej slovenčiny:
a) je to reč zo života do spisov uvedená
b) kmeňovitosť slovanských národov – každý kmeň má právo rozvíjať kultúru vo svojom nárečí
c) povinnosť voči slovenskému národu
d) odlišnosť slovenčiny od češtiny
e) slovenčina je čistá, bohatá, plnozvučná è zaslúži si byť jazykom

- diela:
Nárečia slovenskô alebo potreba písaňja v tomto nárečí
  Náuka o reči slovenskej
  Po revolúcii: spis: Slovanstvo a svet budúcnosti – je napísaný po nemecky, idealizuje cársku monarchiu a pravoslávie
O národných piesňach a povestiach slovanských
Hlas proti hlasom
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/2121-ludovit-stur/