Jonáš Záborský

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec macxo
Typ práce: Referát
Dátum: 10.01.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 515 slov
Počet zobrazení: 5 431
Tlačení: 468
Uložení: 484
Narodil sa v 1812, zomrel v 1876, narodil sa v Záborí, študoval právo v Kežmarku, v Prešove teológiu, v Halle, potom bol farárom v Pordišovci, Rankovciach, vyhorela mu fara, mal finančné problémy, preto prestúpil na katolícku vieru, lebo mu sľúbili miesto profesora, oklamali ho, nedostal miesto, až neskôr dostal miesto na právnickej akadémii, obviňovali ho, že káže proti odrodilstvu, obviňovali ho, že je pansláv, rovno pred biskupom. Potom odišiel do Viedne za Kollárom, ktorý ho pozval, bol spoluredaktorom novín písaných staroslovenčinou. Vydal básnickú zbierku Žehry, bol to skok do klasicizmu. Ostal chudobným farárom v Župčanoch, prijal spisovnú slovenčinu.

Tvorba:

poviedka Dva dni v Chujave
Ódy a bájky
Žehry
Vstúpenie Krista do Pekiel
Vstúpenie Krista do raja
Panslavistický farár – autobiografická poviedka – farár Žarnovič, preložený z trestu do Baranieho, ukazuje obmedzenosť ľudí, je tam pán Sláv – výsmech.
Chruňo a mandragora – próza
Frndolína – próza
Faustiáda
Šofrankovci
Hry: -historické:  Bitka u Rozhanoviec
Chorvátska Helena
Ďorde Čierny
  -zo súčasnosti: Najdúch
 
Dva dni v Chujave
  Zobrazuje biedu a vykorisťovanie ľudu a vzťah inteligencie k ľudu. Pozorujeme tu názor, že ľud bez inteligencie nie je nič schopný urobiť. Poviedka sa skladá z dvoch častí:
  a) Deň škaredý, v ktorej autor ukazuje starú Chujavu, v ktorej vládne nespravodlivosť a vykorisťovanie, ľud vedie neschopná inteligencia. Učiteľ Koreň je pijan, farár Čulík je odrodilec. Úradník Rozumovský cíti s ľudom, ale je osamotený, nedokáže sám nič. Ľud musí platiť pokuty aj za pánov, keď niekto protestuje, ako napríklad sedliak Kožuch, uväznia ho.
  b) Deň pekný – autor tu už zobrazuje novú rozkvitajúcu Chujavu, ktorú vedie schopná a aktívna inteligencia. Farár Rastic na hostine hovorí po slovensky, učiteľ Semenák nepije, pravotár (advokát) Stupnický, z prvej časti ostáva úradník Rozumovský.
 
Faustiáda
  Je to satirický román, v ktorom autor tiež zobrazuje zlú, neblahú situáciu na Slovenku. V Kocúrkove je veľa fabrík na pálenku. Faust hľadal obra Puchora, ktorý zaplienil kraj chlievmi, keď ho našiel, oslepil ho, oslobodil kraj od chlievov, obor od jedu skamenel.
 
Najdúch
Je to divadelná hra a je to satira na slovenské zemianstvo. Autor zemianstvo považuje za neschopné, morálne, skazené a odsudzuje ho na zánik. Podľa autora sú zemania „konárikom zhnitého pňa, ktorý čoskoro červy roztrúsia“, è predpovedá prirodzený zánik tejto vrstve obyvateľstva.
Dej: zeman Kobozy chce svojho syna Gejzu dať zvoliť za slúžneho (úradník). Mali mu v tom pomôcť chudobní zemania. Okrem toho jeho matka chce, aby sa oženil s Ľudmilou Chrenovskou pre veno, lebo ich majetok bol zadĺžený. Protikandidátom vo voľbách a sokom v láske mu bol mladý Jablonkay, ktorého Ľudmila ľúbila. Mladý Gejza príde zo štúdií domov, na štúdiách viac flámoval ako študoval (výsmech, zhýralosť, hlúposť). Bol hlúpy, jeho matka podplácala profesora, pestovala v ňom namyslenosť. Zvedené dievča Maňuša Rojkovičová, sedliačka, donútená biedou donesie svoje dieťa do kaštieľa na panský dvor, aby ho vychovali. Gejza, ktorý ju zviedol, ju dá zatvoriť, aby ju umlčal. Dedinčania protestujú, oboria sa na kaštieľ, žiadajú prepustenie Maňuše. Páni chcú do nich strieľať. Zasiahne farár Kozák, ktorý ľudí tíši a posiela ich domov, aby ich ochránil pred streľbou. V závere obviňuje šľachtu a statkárov z neschopnosti, zhýralosti, nevedomosti a podobne. Ľudmila nakoniec utečie s Jablonkayom, predtým sa rozlúči s rodinou. Malé dieťa nakoniec zostalo tam, kde malo, na dvore.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.038