Stredoveká literatúra – znaky stredoveku, pieseň o Rolandovi, Cidovi, Slovo o pluku Igorovom

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 665 slov
Počet zobrazení: 82
Tlačení: 8
Uložení: 8

Stredoveká literatúra – znaky stredoveku, pieseň o Rolandovi, Cidovi, Slovo o pluku Igorovom

Znaky stredoveku: Stredovek je obdobím vojen, epidémií moru a iných chorôb, krížových výprav, ale tiež obdobím formovania štátnych organizácií, kolonizácií a rozdeľovania pôdy. Základnou ideológiou v Európe je kresťanstvo. Cirkevné učenie ovplyvňovalo každodenný život. Školy a knižnice vznikali pri kláštoroch. Kultúrne výtvory ľudí zobrazovali náboženskú tematiku. Meradlom všetkého bol Boh. Myšlienkovou spojnicou medzi antikou a stredovekom je najprv patristika a potom scholastika. V stredoveku vznikli smery ako napr. Románsky štýl bol prvým univerzálnym smerom stredoveku. Námety boli takmer výhradne náboženské. Gotika bol umelecký smer obdobia vrcholného a neskorého stredoveku a nadobúdala odlišnosti i regionálne zvláštnosti. Spoločným znakom stredovekej literatúry boli často sa opakujúce námety z Biblie alebo antiky. Panovalo latinské: ora et labora- modli sa a pracuj. Hrdinom je svätec alebo mučeník, rytier alebo kráľ. Cieľom stredovekej literatúry je poučovať, dojímať a vychovávať, až napokon baviť. Dôležitý nebol obsah, ale forma. S. l. obľubovala alegóriu. Vytvoril sa zvláštny postup pri písaní- imitácia. Niekedy sa diela parafrázovali. Nezmenené alebo parafrázované diela sa častým opakovaním stali topickými. S. l. sa spravidla člení na dva základné prúdy, na literatúru duchovnú a svetskú. V stredoveku boli tieto významné svetové literatúry: Arabská (Korán), Francúzska, Španielska, Anglická (Beowulf), Nemecká, Ruská, Česká. Naj autory:

 • Aurelius augustinus : O obci božej, O trojici
 • Tomáš akvinský: Suma teologická, Suma proti pohanom
 • Chanson de geste: Pieseň o Rolandovi, Cidovi, Alexandreida, Tristan a Izolda
 • Gautier de chátillion: Alexandreida
 • Kosmas (čes): Kronika česká
 • Ján hus (čes): Knížky o svatokupectví
 • Kliment: Pochvala Cyrilovi Filozofovi, Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda, Moravsko panónske legendy, Život sv. Konštantína a Život sv. Metoda (autor pravdepodobne Gorazd)
 • Maurus: Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi, Legendy o sv. Štefanovi

Pieseň o Rolandovije najznámejší francúzsky hrdinský epos. Opisuje časy Karola Veľkého, ktorý viedol križiacke výpravy proti pohanským Saracénom v Španielsku. Rytier Roland padol do pasce a hrdinsky bojoval proti presile. Snažil sa rozbiť meč Durandal o skalu, aby sa nedostal do nepriateľských rúk. Cisár Karol Veľký prišiel na pomoc neskoro kvôli tomu, že Rolandova rytierska hrdosť mu nedovolila zatrúbiť na čarovný roh Olifant a privolať pomoc, napriek tomu zvíťazil, ale padli jeho rytieri, medzi nimi aj Roland. Tento epos napísal Chanson de geste.

Pieseň o Cidovije hrdinský epos o národnom hrdinovi menom Rodrigo- Ruy Diaz de Vivar, nazvanom Cid el Campeador, ktorý žil v 11. St. Epos zobrazuje, ako bol Cid pre falošné obvinenie vyhnaný kráľom, vyznamenal sa však v boji proti Maurom, slávne sa vrátil a pomstil zneuctenie svojich dcér. Cid sa stal príkladom kresťanského rytiera, ktorý bojuje za vieru, je verný poddaným kráľa, vzorným manželom a otcom.

Slovo o pluku Igorovom je staroruský epos asi z konca 12. St., opis pochádzal až z 15. St. Nájdený bol v r. 1795, vydaný tlačou. Epos vykresľuje neúspešné tiahnutie kniežaťa Igora proti kočovným Polovcom. Knieža Igor je zajatý, oplakávaný svojou ženou Jaroslavnou, ale nakoniec sa mu podarí utiecť. V závere je zdôraznená myšlienka nutnosti zjednotenia krakiny pod vedením Kyjeva. Tému spracoval v slávnej opere Knieža Igor ruský skladateľ Alexander Porfirievič Borodin.

►► Poznámky:

 • Kresťanstvo existovalo už v období rozpadajúcej sa Rímskej ríše.
 • Väčšina ľudí v stredoveku nemala prístup ku vzdelaniu a kultúre.
 • Literatúra bola šírená len hlasným prednesom, pretože znalosť čítania a písania bola vlastná len duchovnému stavu.

►►► Rozbor ďalších významných diel:

Beowulf- Staroanglický epos, ktorý vznikol na základe povesti germánskych kmeňov. Najstaršia rukopisná verzia je z doby okolo r. 1000. Dej sa odohráva v Dánsku a južnom Švédsku. Je plná hrôzostrašných výjavov, lyrických elegických pasáži i mravných ponaučení. Spája antické tradície s kresťanskými. Prvá časť eposu je oslavou hrdinských činov gótskeho princa Beowulfa, ktorý prichádza s družinou pomôcť dánskemu kráľovi. Zabije krvilačného netvora Grendela i jeho matku, oslobodí Dánov od smrteľného nebezpečenstva. V druhej časti eposu sa stane kráľom Gótov. Po dlhoročnom panovaní napadne krajinu ohnivý drak. Bojovať s ním dokáže iba Beowulf a jeho mladý nástupca Wiglaf. Podarí sa im draka zabiť, ale Beowulf umiera.

Pieseň o Nibelungoch - dvojdielny hrdinský veršovaný epos neznámeho autora z doby okolo r. 1200. Vznikol na základe starých hrdinských piesní. Bájny kráľovič Siegried sa ožení s Kriemhildou a získa obrovský poklad Nibelungov. Zradia a zabijú ho. Kriemhilda chce pomstiť manželovu smrť, preto sa vydá za Atilu a jeho vojsko vyvraždí všetkých Burgunďanov. Kriemhilda tiež zomiera. Epos vypovedá o hrdinstve, manželskej láske, zrade a krutosti. Nibelungovia boli mytologické bytosti, trpaslíci, strážcovia a vlastníci pokladu, žijúci pod zemou.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúry

Diskusia: Stredoveká literatúra – znaky stredoveku, pieseň o Rolandovi, Cidovi, Slovo o pluku Igorovom

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.048