:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Básnické figúry a trópy

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča vierix (27)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 263 slov
Počet zobrazení: 46765
Tlačení: 1511
Uložení: 1382
Figúry - štylistický prostriedok, ktorý plní estetickú funkciu
- výsledok úsilia o ozvláštnenie reči
- väčšina figúr sa zakladá na opakovaní hlások, slabík, slovných
spojení, na zmene slovosledu, inotácie alebo ide o vypustenie výrazu
z vety

zvukosled - ak sa v literárnom texte opakujú tie isté hlásky alebo fonicky podobné hlásky (pohladkal dlaňou blýskavý lemeš, pohol kolieskom...)

onomatopoja
- napodobňovanie prírodných alebo pracovných zvukov (šu - šu - šu, cvendžíme/zuníme/zvoníme/skosíme.../

paronomázia - hromadenie takých pomenovaní vo verši, ktoré majú rovnaký slovný základ (slavme slavně slávu Slávúv slavných)

aliterácia - opakovanie hlások alebo skupiny hlások na začiatku za sebou nasledujúcich slov (z popola popolníka)

kalambúr - zvukovo podobné alebo rovnaké, ale významovo rozdielne i protikladné pomenovania (čo asimiluje - asi miluje)

anafora - opakovanie rovnakého slova na začiatku veršov, viet (Letel poľom, letel dolom, letel horou ako strela)

epifora - opakovanie rovnakého slova na konci veršov, viet (nech kto jak chce o nich húta/na každom je krv prischnutá/srdca môjho krv prischnutá)

epanostrofa - kombinácia anafory a epifory - (Na Dunaji pláva húska biela, húska biela s červenými ústy)

epizeuxa - bezprostredné opakovanie slov vo verši, vete (sloboda, sloboda, slobodienka moja)

refrén - opakovanie rovnakého verša alebo niekoľkých rovnakých veršov na konci jednotlivých strof básne

oxymoron - spojenie dvoch pomenovaní, ktoré sa navzájom vylučujú (živá mŕtvola, mnohovravné ticho)

TRÓPY - nepriame pomenovania
metafora - nepriame pomenovanie - prenášanie významu z javu na jav na základe ich vonkajšej podobnosti (tak tíško mesiac dvíha biele čelo)

prirovnanie - druh básnického trópu, ktorý má vlastnosti metafory
alegória - inotaj - utajený zmysel básne

personifikácia - prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety

menonymia - prenášanie významu z javu na jav na základe vnútotnej podobnosti (čítať Hviezdoslava)

epiteton - básnicky prívlastok (koník vravný, zlatistý svit)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.2)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Básnické figúry a trópy Maturita 1338 slov 8.7
Slovenčina Syntaktické štylistické figúry Referát 164 slov 0
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky a ich identifikácia v texte Referát 526 slov 8.2
Slovenčina Umelecké prostriedky Referát 390 slov 5.5
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky Referát 336 slov 5.2
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky Referát 227 slov 5.3
Slovenčina Básnické prostriedky – básnická trópika Referát 366 slov 0
Slovenčina Textové výrazové prostriedky Referát 389 slov 0
0.013