Slovanská literatúra, stredoveká literatúra (Konštantín a Metod)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: 8888
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.03.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 257 slov
Počet zobrazení: 8 228
Tlačení: 543
Uložení: 522
Stredoveká literatúra:
a. indická – Kálidás (prírodná poézia)
b. čínska- Li Po (ľúbostná tematika)
Tu Fu (sociálna tematika)
c. arabská – Korán (tisíc a jedna noc)
d. perzská – ľúbostný epos Lajlí a Mandžím

Znaky:
- feudálny spôsob života
- náboženská tematika
- dôraz na nadpozemský život
- hrdina je svätec
- eposy, legendy, duchovné piesne
- rétorický ozdobný štýl
- topika (ustálené frázy a myšlienky prenášané z diela na dielo)
- synkretizmus (splývanie odbornej a umeleckej literatúry)

1. európska=
a. duchovná lyrika- František z Assisi (spievanka- náboženské piesne)
b. feudálna svetská literatúra (hrdina je rytier, oddaný bohu a kráľovi)
Epos o Rolandovi
Pieseň o Nibelungoch
c. mestská svetská literatúra- ľudový charakter, hrávala sa na jarmokoch, hrdinovia boli mešťania, humorom a satirou kritizovali rôzne morálne nedostatky.

2. slovenská=

Veľkomoravské obdobie: za čias panovania kniežaťa Rastislava šírili kresťanstvo na Veľkej Morave franskí kňazi a biskupi. Ľud sa búril, lebo nerozumel liturgickej (náboženskej) reči. Rastislav požiadal o pomoc bizanského cisára Michala III.- prichádzajú solúnski bratia Cyril (Konštantín) a Metod v r. 863.
Význam - šírenie kresťanstva, preklady bohoslužobných kníh i právnych dokumentov, prvé písmo hlaholika. Žiaci ju upravili na cyriliku.

Konštantín:
Proglas (úvod k evanjeliu)
Troglas (hovorí o potrebe vzdelávania)
Moravsko panonské legendy (1. život svätého Konštantína- príchod na Veľkú Moravu, obrana jazyka, staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka.
2. život sv. Metoda - činnosť na Veľkej Morave, opisuje Metodov pohreb, bol obetavý)
Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
Divadelné hry
V 14 stor. prenikajú prvky češtiny, kt. sa zachovali v spišských modlidbách, žilinskej mestskej knihe.
Texty sa prepisovali ručne, až po r. 1445 nemecký kníhtlačiar Ján Guterberg vytvoril prvú kníhtlač.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Slovanská literatúra, stredoveká literatúra (Konštantín a Metod)

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031