Antická literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: LucinnkA
Typ práce: Maturita
Dátum: 21.03.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 837 slov
Počet zobrazení: 9 616
Tlačení: 641
Uložení: 650
ANTICKÁ LITERATÚRA:
Antika je súhrnný názov pre grécky a rímsky starovek a jeho kultúrupredstavuje obdobie trvajúce viac ako tisícročie, asi od roka 700 p. n. l. do konca 9. stor. n. l.
Antická literatúra je najstaršou, súčasne veľmi významnou a svojím vplyvom dodnes pôsobiacou epochou v lit. Tvorbe Európy. Zahŕňa starovekú grécku a rímsku literatúru.

Grécka literatúra
HOMÉR- eposy Ilias a Odysea.
Ilias- opisuje posledných 51 dní desaťročnej vojny s početnými retrospektívami (návratmi do minulosti), z ktorých sa dozvedáme o celkovom priebehu bojov. Vojnu medzi Trójou (Trója – Ilian) a Spartou vyvolal syn trójskeho kráľa Priama Paris, ktorý uniesol Helenu, krásnu ženu spartského kráľa Menelea. Ústredným motívom diela je hnev najväčšieho gréckeho bojovníka Achilla, Peléovho syna.

Boje pred Trójou pomaly pokračujú, postupne sa v jednotlivých epizódach predstavujú poprední grécki a trójski bojovníci a okrem bezprostredných vojnových udalostí sú tu vykreslené aj niektoré mytologické príbehy.

Trójania získavajú v boji prevahu a ich postup zastaví až Achillov priateľ Patrokles v Achillovej výzbroji ( o ktorom si nepriatelia mysleli, že je to Achilles a dali sa na útek. Hektor (trójsky bojovník) ho ale spoznal a Patrokla zabil).
Odysea- dej tohto druhého Homérovho eposu sa odohráva na sklonku desiateho roka po skončení trójskej vojny. Odyseus sa vyznamenal už pod hradbami Tróje najmä tým, že dal postaviť obrovského dreveného koňa, do ktorého sa ukryli najlepší achájski bojovníci a takto pomocou ľsti dobyli a zničili hrdinské mesto. Odyseovi bohovia nedožičili vrátiť sa. Jeho návrat je predlhá, ťažká a úmorná cesta plná nečakaných zvratov a nebezpečenstiev. Je to cesta priazne i nepriazne bohov. Odysea stíha hnev morského vládcu Poseidona a ochraňuje moc bohyne Pallas Atény. Odysea to je predovšetkým poéma o mori a námorných dobrodružstvách, popretkávaná mytologickými a fantastickými motívmi a postavami, ale aj oslava šikovnosti hlavného hrdinu a vernosti jeho ženy Penelopy. Odysea zobrazuje najmä posledných 41 dní 10- ročného putovania itackého kráľa Odysea pri návrate z trójskej vojny.

EZOP - tvorca bájok
V krátkych prozaických príbehoch vystupuje viac – menej ustálený repertoár postáv: zvieratá, hmyz i rastliny sú obohatené o ľudské vlastnosti a cítenie, ktoré konajú ako ľudia, prenikajú do gréckych bájok prvky mytológie.

SAPFO – Poetka. Vo svojom dome na rodnom ostrove Lesbos zriadila „Dom Múz“ (Museion) a zhromaždila v ňom mladé dievčatá, aby sa tu učili a zasvätili službe bohom a umeniam.
Prostá citová úprimnosť, ktorou Sapfo vyspievala milostný vzruch i smútok z nenaplnenej túžby, a očarujúce básnické umenie spôsobili, že už v staroveku jej prisúdili názov „desiata Múza“.
Veľmi ostro sa však proti nej postavili byzantskí spisovatelia, jej tvorbu považovali za neprístojnú, a preto aj jej rukopisy v 11. storočí spálili.
Zachovala sa len jediná celá báseň Modlitba k Afrodite.

SOFOKLES:
-je jedným z trojice veľkých gréckych tragikov. Bol hlásateľom ideí, ktoré stmeľovali občiansky kolektív aténskeho mestského štátu. Z jeho bohatej tvorby sa zachovalo sedem tragédií, najvýzn. sú – Antigona a Kráľ Oidipus.
Antigona – v tejto tragédii Sofokles spracúva mytologický námet. Vojna „siedmich proti Tébam“, t. j. vojna medzi Oidipovými synmi Polyneikom a Eteoklom, sa skončila smrťou obidvoch bratov. Ich nástupca Kreon dá Eteokla ako obrancu vlasti pochovať so všetkýjmi poctami, ale pod hrozbou trstu smrti zakáže to isté urobiť s telom vlastizradcu Polyneika. Antigona, sestra oboch mŕtvych, nedbá na jeho zákach. Posype pohodené telo brata prsťou a vykoná príslušné obrady. Keď ju pritom pristihne Kreon, rozhodne, že ju zaživa zavrie do skalnej hrobky. Výstraha veštca Teresia ho presvedčí, aby odvolal zákaz Polyneikovho pohrebu a ponáhľal sa Antigonu oslobodiť. Je však neskoro – Antigona sa obesila.
Po nevydarenom pokuse napadnúť svojho otca sa zúfalý Haimon prebodne mečom a zo žiaľu nad jeho smrťou jeho matka spácha samovraždu.

Kráľ Oidipus – je dramatickou skladbou o tragickom konflikte ľudskej vôle s nepoznanými silami spoločenského života. Je to tragédia hrdinu usilujúceho sa za každú cenu uniknúť osudu, ktorý mu pripravili bohovia.

AISCHYLOS:
- napísal tragédie Pripútaný Prometeus a Oresteia
Pripútaný Prometeus - dráma; Hlavný hrdina sa stáva mytologickým darcom rozumu, ktorý povzniesol ľudstvo ku kultúrnemu životu.
Za služby preukázané ľuďom je Prometeus odsúdený na mučenie – božský kováč Hefaistos ho na Diov rozkaz prikuje ku skale. Hefaista pritom sprevádzajú dve alegorické postavy – Moc a Sila. Aischylos Diovi prisúdil črty gréckeho „tyrana“: je nevďačný, ukrutný a pomstivý.

EURIPIDES – Trójanky, Ifigénia v Tauride, Medea

Rímska literatúra

Dejiny rímskej literatúry sa začínajú odvíjať v druhej polovici 3. stor. p. n. l. v čase, keď už grécka lit. Prekvitala. Kým v Grécku jednotlivé druhy slovesného umenia vznikali rozvíjaním ľudových tradícií, rímska lit. Zväčša prevzala už hotové formy práve z gréckeho písomníctva.

Medzi prvých najvýzn. rímskych dramatikov sa zaraďuje-
TITUS MACCIUS PLAUTUS:
- Komédia o hrnci, Lišiak Pseudolus, Chvastavý vojak

MARCUS TULLIUS CICERO

- O štáte, o zákonoch, o senáte
GAIUS IULIUS CAESAR:
- Zápisky o vojne v Galii

PUBLIUS VERGÍLIUS MARO:
Aeneas – (epos). Báseň Aeneas; básnik v nej v 12 knihách spracoval povesť o trójskom hrdinovi Aeneovi, legendárnom praotcovi rímskeho národa.
Pastierske idyly (Bucolica), Roľnícke sprvy (Georgica)
PUBLIU OVÍDIUS NASO
-Umenie milovať, Lásky, Premeny (Metamorfózy)
QUINTUS HORACIUS FLACCUS
- Satiry

PUBLIUS CORNELIUS TACITUS
- Dejiny, Letopisy

LUCIUS ANNAEUS SENECA

GAIUS PETRONIUS ARBITER
-Satirikon

MARCUS AURELIUS ANTONIUS
- Myšlienky k sebe samému
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034