Staroveká literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča korinka
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 788 slov
Počet zobrazení: 17 221
Tlačení: 741
Uložení: 725
( 3tisícročie p. n. l. - 5 storočie n. l. )

I. ORIENTÁLNA LITERATÚRA
1. Egyptská literatúra - epos - Spev o Slnku
2. Sumerská literatúra - epos o Gilgamešovi (veľký epos o kráľovi, ktorý sa snažil o nesmrteľnosť duše i o svoju nesmrteľnosť. Ale keďže bol s jednej časti boh a s druhej časti človek, jeho snaha o nesmrteľnosť bola márna)
3. Hebrejská literatúra - biblia (starý zákon, nový zákon)

starý zákon - stvorenie sveta pred Kristom, 3 druhy kníh: a) poučné a básnické
b)historické
c) prorocké

nový zákon - od narodenia Krista - 4 evanielijá (Marek, Matúš, Lukáš, Ján)
4. Indická literatúra - eposy Mahábháraka a Rámájana.
1. epos o súperení 2 bratov o trón, o krvyprelievaní a o noci
2. poetický epos, o láske indického princa a jeho manželky

II. ANTICKÁ LITERATÚRA
1. Rímska literatúra - bola ovplyvnená gréckou literatúrou rozvíjala sa najmä poézia aj keď svoje zastúpenie mala dráma aj epika.
a) dráma - Plautus - komédia, v ktorej čerpal námety z každodenného života. bol hercom, režisérom, jeho hry sa odohrávali v gréckom prostredí najčastejšie v aténach
b) epika - rečnícke a filozofické školy
Cicero - preslavil sa najmä svojimi politickými a súdnymi rečami.
c) lyrika - Vergílius - pastrierské spevy (Bučolita), roľnícke (Georgika)
epos - Aeneas - o hrdinovy Grécko-trójskej vojny, zjednocovateľ a zakladateľ veľkej Rímskej ríše. Celý epos začina 4-verším s ktorého sa dozvedáme obsah nasledujúcich riadkov (propozícia)
- Horácius - ódy (oslavné básne a majú aj poučný charakter. Poúča najmä mladých ľudí a ponúka im rady ako sa majú správať aby boli prospešný sebe aj iným.
- Ovídius - je autorom metamorfóz (premeny) - básnicky spracované grécke a rímske mýty o premenách ľudí a bohov, mali vyvolať estetický zážitok a vzbudiť v čitateľoch fantáziu.

Orfeus a Eurydika
- premena o láske Orfea k svojej manželke, ktorá sa ocitla v podsvetí po uhryznutí zmijou. Túžbou Orfea bola dostať ju medzi živých čo sa mu však nepodarilo pretože nesplnil boží príkaz - obzrel sa a svoju manželku druhý krát a natrvalo stratil.

Daidalos a Ikaros
- premena ľudí na vtákov

Catullus - autor vlasteneckých veršov v ktorých sa opája krásou svojho rodného ostrova (Sírmia)

“Spomedzi ostrovov ty perla najkrajšia, jak rád že znova zriem, ako rád k tebe prichádzam”

2. Grécka literatúra

Sofokles - autor tragédií, veršovaná tragédia Antigona - kompozícia: - prológ
- 5 dejstiev
- epilóg
- hl. postavy - Kreón (kráľ), Euridika (kráľovná), Haimon (syn kráľa), Antigona, Izmena, Eteokles, Rolinejkes (Oidipove deti), veštec Térezias.
Dej sa odohráva v tébach ktoré sú práve vo vojnovom stave, dvaja kráľovi synovia Eteokles a Polymejkes sú taktiež vo vojne. Obaja v boji padnú. Kráľ Kreaon dáva Eteokla pochovať zo všetkými podstamy ako ochrancu vlasti ale Polynejka necháva ako nepriateľa vlasti napospas divej zvery. zakáže ho pochovať pod hrozbou trestu smrti. Antigona však jeho príkaz poruší preto ju stihne tvrdý trest.
Prológ - Antigona sa zhovára z Esmenou a oznamuje jej že nebude rešpektovať kráľovský rozkaz a pochová pohodeného Polinejka.

1. dejstvo - vystupuje kráľ Kreón, vyslovuje svoje rozhodnutie nepochovať Polimejka
2. dejstvo - Antigon obhajuje pred Kreontom svoj čin:

“Bol to zákaz, ktorý nepochádzal ani od Dia ani od Diké, spoločníčka bohov v podsvetí nám neprikázala nič podobné. Nuž, usudzovala som že tvoja vôľa smrteľníka nemá takú silu aby rušila nepísané a neochvejné zákony božie.”

3. dejstvo - kráľovský syn Hainion vystupuje na obranu Antigony.
4. dejstvo - Antigonu odvádzajú za mesto do komennej hrobky kde ma zomrieť.
5. dejstvo - veštec Teiresias hovorí Kreontovy o hneve bohov, ktorých si kráľ môže nakloniť na svoju stranu dvoma činmi:
- oslobodí Antigonu
- pochová Polimejka

Epylóg - Antigona sa v hrobke na svojom závoji obesí. hainmon a Euridika tiež spáchajú samovraždu. Kreón zostáva sám z výčitkami svedomia.

Okrem tragédií sa v Grécku písali aj komédie ktoré boli kritické a kritizovali hlavne spoločnosť a medziľudské vzťahy. Divadelné hry v starovekom Grécku boli zmesou hudby, spevu a tanca. Iba dialogické časti sa recitovali. Herci mali často na tvárach masky, čo súviselo zo starými obradmi a dodávalo to predstaveniu magicky ráz. Úlohou rozprávača mal často chór (zbor).

EZOP
- zakladateľ bájok v ktorých vystupujú zvieratá správajúce sa ako ľudia -na konci je ponaučenie

Medzi najvýznamnejších gréckych autorov poézie patria:
ANAKREÓN - veľký oslavovateľom života. Ospieval lásku, krásu, mladosť, ženy, víno.
SAPFÓ - uznávala radosti pozemského života, na svojom rodnom ostrove Lezbos združila mladé dievčatá kde zasvietili službu bohom a kde sa venovali telesným a duševným radovánkam
HOMÉR - autor eposov (rozsiahle výpravné epické básne)
- Ilias je to epos zachytávajúci grécko-trójsku vojnu. Na oboch stranách bojovalo veľké množstvo udatných bojovníkov, do deja zasahovali aj bohovia, ktorí mali medzi smrteľníkmi chránencov ale aj tých ktorým škodili. napokon dochádza k dobitiu Tróje vďaka lsti Trójskemu koňovi ktorého vymyslel Odiseus za čo potom musel unášať hnev bohov.

- Odysea - tu sa opisuje dobrodružné putovanie Odysea, gréckeho hrdinu, ktorý po skončení Trójskej vojny blúdil svetom. jeho blúdenie trvalo 10 rokov. Až sa napokon dostal k brehom Itaka, kde ho už čakala verná žena Penelopa.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013