Verš, voľný verš, rým

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča lenka
Typ práce: Referát
Dátum: 25.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 173 slov
Počet zobrazení: 74 984
Tlačení: 2 010
Uložení: 1 960
RÝM - je zvuková zhoda slabík na konci verša.

Rým môže byť:
striedavý - abab
združený - aabb
postupný - abcd
prerývaný - abcb
obkročmý - abba


Rým
-je zvuková zhoda na konci slov alebo skupín slov na konci veršov prípadne polveršov

-1. Združený rým je rýmové spojenie dvoch za sebou nasledujúcich veršov podľa schémy aa/bb/cc

-2. Prerývaný rým vzniká pravidelným spojením určitých veršov, napr. druhého a štvrtého verša, kým ostatné verše sa navzájom nerýmujú
-schéma abcb

-3. Striedavý rým je rýmové spojenie dvoch párnych a dvoch nepárnych veršov v strofe podľa schémy abab

-4. Obkročný rým je v štvorverši rýmové spojenie prvého so štvrtým a druhého s tretím veršom podľa schémy abba

VOľNÝ VERŠ
- nemá pevnú stavbu verša

Verš
-je základná jednotka básnického rytmu, spravidla jeden riadok básnického textu
-vyznačuje sa zvukovým usporiadaním, ktoré je založené na pravidelnom rozložení prízvučných a neprízvučných slabík alebo dlhých a krátkych slabík
-podmienkou je rytmický impulz – t.j. očakávanie, že po skupine rytmických jednotiek, organizovaných určitým spôsobom, bude nasledovať jednotka organizovaná podobne alebo zhodne
-najjednoduchšou zložkou rytmického impulzu je dvojdielna intonačná schéma, čiže rozčlenenie verša na dve polveršia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014