Román, druhy románov

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča lenka
Typ práce: Referát
Dátum: 25.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 122 slov
Počet zobrazení: 20 078
Tlačení: 823
Uložení: 792
ROMÁN:
epické prozaické literárne dielo, ktoré podáva široký obraz života spoločnosti obyčajne v dlhšom časovom rozpätí. Má veľký rozsah a zložitú kompozíciu. Okrem hlavných postáv, prostredníctvom ktorých sledujeme hlavnú dejovú líniu, vystupuje tu aj mnoho vedľajších postáv, ktoré dotvárajú vedľajšie dejové línie,čiže epizódy. Základom deja je rozprávanie udalostí, rozprávačom je najčastejšie autor (autorská reč).

Rozprávanie autora je prerušované prehovormi postáv (reč postáv). Hlavná dejová línia a idea románu sa viaže na jednu alebo viaceré hlavné postavy. Spojením viacerých románov do jedného celku vznikajú dilóggie (dva romány), trilógie (tri romány) a románové cykly. Z tematického hľadiska romány členíme na dobrodružné, generačné, historické, vedecko-fantastické, psychologické, spoločenské alebo sociálne, životopisné, autobiografické, cestopisné a pod. Z druhového hľadiska sú to všetko žánrové formy románu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2.4)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.045