Charakteristika dramatických útvarov

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča lenka
Typ práce: Referát
Dátum: 26.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 293 slov
Počet zobrazení: 8 770
Tlačení: 673
Uložení: 689
Dráma
- grécky draó - konať

Literárny druh, kt. má dialogickú podobu, dej prebieha pred očami divákov, herci reprezentujú charakter divadelných postáv konaním i prehovorom (monológ, dialóg). Naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry (inscenácie) sa nazýva inscenovanie.

Divadelná hra sa realizuje na špeciálne upravenom priestore – javisku.

Prvé uvedenie divadelnej hry – premiéra

Druhé uvedenie divadelnej hry – repríza

Posledné uvedenie divadelnej hry – derniéra
Vonkajšia stavba drámy (súvis s javiskovou realizáciou)

1. dejstvá – časti hry oddelené spúšťaním opony, zväčša medzi dejstvami býva prestávka

2. scény
– zmena dokorácií, osvetlenia i hercov na javisku

3. výstupy – zmena postáv
Vnútorná stavba drámy (dramatický dej)

1. úvod - expozícia

2. zauzlenie – kolízia

3. vyvrcholenie – kríza

4. obrat deja – peripetia

5. záver – katastrofa
Antickí dramatici zdôrazňovali potrebu jednoty miesta, času a deja.

miesto – divadelná hra sa má odohrávať na jednom mieste

čas – maximálne 24 – 30 hodín

dej – len jedna dejová zápletka bez odbočení
Dramatické literárne žánre:

tragédia – vznikla v antike, má vážny dej a končí sa tragicky, zväčša smrťou hl. hrdinu. Dej tvorí konflikt medzi vínimočným hrdinom a silami, kt. sú mocnejšie ako on.

tragický hrdina – nadpriemerný, vznešený človek, kt. za svoje skutky musí zomrieť
Sofokles

komédia – obraz komického vzťahu k svetu s cieľom vyvolať smiech. Smiech vyvolávajú nedostatky a slabosti človeka.

komický hrdina – podpriemerný, má mnoho nedostatkov a preto pôsobí smiešne
Aristofanes

činohra – vznikla v 19. storočí, má závažný dej, ale končí sa zmierlivo. Často zobrazuje spoločenské konflikty a problémy a zaoberá sa i psychikou postáv.
Čechov

Hudobno – dramatické žánre:

opera
– spája hudbu, poéziu a herecké umenie. Slovesný text sa v opere realizuje spevom s hudobným doprovodom.

opereta
– hudobno-dramatický žáner veselohernej povahy, v kt. sa striedajú spev s dialógom bez hudobného sprievodu.

muzikál
– je symbiózou slovesného textu, hudby, spevu a tanca. Prvý slovenský muzikál – Cyrano z predmestia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018