Lyrika, lyrické žánre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 02.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 28 610
Tlačení: 1 161
Uložení: 1 141
Je jeden z troch literárnych druhov (lyrika, epika, dráma). Názov je odvodený podľa gréckeho strunového nástroja – lýry, pretože v starovekom Grécku sa poézia recitovala za doprovodu hudobného nástroja.
 
Musela byť rytmická a hudobná, kým v epike vyjadruje autor svoj vzťah ku skutočnosti, sprostredkovane cez príbeh, v lyrike ho vyjadruje priamo, je to záznam jeho osobných citov, nálad, myšlienok, dojmov, ktoré v ňom skutočnosť vyvoláva. Je to teda literárny druh, v ktorom sa zobrazuje subjektívny svet autora. Lyrické diela bývajú veršované, básnik musí venovať výberu jazykových prostriedkov mimoriadnu pozornosť.
 
Podľa tematiky sa delí lyrika na:
Intímnu – básnici tu vyslovujú pocity, nálady a myšlienky vyvolané ich subjektívnymi potrebami, obsah tvorí napr. láska, radosť, smútok a pod.
Prírodnú – básne, ktoré vyjadrujú citový vzťah básnika k prírode.
Spoločenskú – sú tu pocity, nálady, myšlienky básnika vyvolané spoločenskými príčinami (sociálny útlak, mierové úsilie, boj za slobodu). Patria sem i básne, v ktorých je ospievaný národ i jeho dejiny.
 
Lyrické žánre:
Óda – rozsiahla báseň, ktorá oslavuje nejakú osobnosť, udalosť. V slovenskej literatúre ódy písal napr. Ján Hollý, v nemeckej Schiller Fridrich.
Hymna – je kratšia ako óda. Pôvod má v náboženskej poézii. Slúžila na ochranu Boha, neskôr sa preniesla do svetskej oblasti. Emil Boleslav Lukáš, P. O. Hviezdoslav.
Žalm – má pôvod v náboženskej piesni. Vznikol v hebrejskej náboženskej literatúre. Odtiaľ ho prevzalo i kresťanstvo. Stal sa súčasťou náboženských obradov.
Elégia (žalospev) – vyjadruje žiaľ básnika nad nejakou smutnou skutočnosťou. Hollý, Kollár.
Epigram – krátka báseň. Vyjadruje satirický vzťah k osobám alebo javom. Bajza, Záborský.
Epitaf – krátka báseň, dáva sa na náhrobok básnika. Wolker, Chalupka.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018