Nové umelecké smery a prúdy v slovenskej básnickej tvorbe medzi 2 svetovými vojami

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 05.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 284 slov
Počet zobrazení: 4 996
Tlačení: 376
Uložení: 428
Vitalizmus – autor ospevoval životný elán človeka s radostným pohľadom a s optimizmom.

Ján SmrekBásnik a žena – citový význam lásky, vzhľad ženy, jej lásku v každom veku. Lásku a ženu predstavuje ako vzácnu hodnotu, ktorá dáva zmysel ľudskému životu. Zrno – vyznáva sa z lásky k vlasti, ospevuje jej prírodné krásy. Hrdina, Studňa – túžba človeka po slobode a mieri, odsudzuje vojny, Božské uzly, Iba oči – ľúbostné sociálne témy.
Cválajúce dni – láska, mladosť,krása.

Neosymbolizmus – autor opisuje myšlienky a pocity symbolov, lebo tvoril v období vojny a nemohol sa priamo vyjadrovať k skutočnosti.
Emil Boleslav Lukač – jeho tvorba je protikladná s tvorbou Smreka. Prevažujú temné tóny, tragika, pesimizmus. O láske neláskavej – básnik túži po láske, prejavuje sa u neho nestálosť ľúbostného citu a miluje i nenávidí.
Taedium Urbis (zb.Dunaj a Seina) túžba po domove odpor k civilizácii, Dunaj symbolizuje domov a Seina cudzinu. Protiklad domova a sveta. Mesto a dediny. Dedina ako symbol rodného kraja s kladnými mravnými hodnotami mesto ako symbol nerestí so zápornými spoločenskými javmi. Križovatky, Spev vlkov, Elixír – obavy o budúcnosť národa, ochrana ľudu a slov. zeme.

Poézia je text písaný viazanou formou – do veršov
verš – jeden riadok v básni

básne môžu byť organizované do strofy
strofa – je zoskupenie veršov
--- dvojriadková
strofa --- trojriadková
--- štvorriadková

rým – zvuková zhoda hlások na konci riadku
striedavý rým a – b – a – b
združený rým a – a – b – b
obkročný rým a – b – b – a
prerývaný rým a – b – c – b
postupný rým a – b – c – a – b – c

metafora
– obrazné prenesené slovo, pomenovanie (aj vo všeobecnosti obraznosť výrazov)

básnický prívlastok – epiteton (básnický, ozdobný, metaforický prívlastok)
Zdroj: alli
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Nové umelecké smery a prúdy v slovenskej básnickej tvorbe medzi 2 svetovými vojami

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017