Rok 1968 - L. Ťažký, L. Mňacko, D. Tatara

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 05.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 375 slov
Počet zobrazení: 5 759
Tlačení: 471
Uložení: 521
Ladislav Ťažký
debutoval poviedkami Vojenský zbeh z obdobia I. svetovej vojny. Hosť majstra Čerta aktualizoval horehronské ľudové piesne. V románe Aj v nebi je lúka je životný osud Janka Chrobáčika. Vydal poviedkový súbor Smrť obchádza štadióny, román z podtitulom umeleckej reportáže. V roku 2000 vydal knihu dvoch noviel Krásna zlatá beštia a v roku 2002 zbierku poviedok Slzy neplačú. V mnohých dielach a zbierkach sa odzrkadľuje životná skúsenosť autora.

Ladislav Mňačko

patril do skupiny „zakázaní autori“.
Smrť sa volá Engelchen – autobiografický, vojnový román. Je kronikou jedného partizánskeho oddielu na základe skutočnej udalosti. Dej rozpráva 24 ročný chlapec Voloďa, po skončení vojny v nemocnici spomína na partizánsky oddiel.  Má výčitky svedomia, lebo nepomohli obyvateľom Ploštiny, keď to najviac potrebovali, odišli odtiaľ. V Ploštine Nemci za živa upálili 27 chlapcov. Autor partizánov zobrazil ako dobrých, čestných, ale aj zlých a surových. Druhou postavou bola Marta, do nej sa Voloďa zaľúbil. Bola ich žena na noc. V závere spáchala samovraždu. Vtedy sa Voloďa dozvedel pravdu. Sľubuje si, že ak sa vylieči nájde Engelchena a pomstí sa mu. Bol veliteľ Nemcov, symbol zla a utrpenia.

Ako chutí moc – fotograf Frank prichádza do smútočnej siene, na pohreb štátnického funkcionára. Má robiť fotografie pre tlač. Pri tejto príležitosti si spomína akým človekom bol mŕtvy. Frank mu bol svedkom na svadbe. Potom sa začal časom meniť, moc ho menila. Deformovala jeho charakter. Jeho syn Martin ani neprišiel na jeho pohreb. Okúsil moc a slávu, ale neprišiel na to, čo v živote sú najväčšie hodnoty.

Dominik Tatarka

patril do skupiny „zakázaní autori“.
Bol najvýznamnejším povojnovým prozaikom, mal pohnutý životný osud. Zúčastnil sa v SNP.
V úzkosti hľadania – analyzuje mravné, existenčné hodnoty človeka, ktorý hľadá stratené istoty. Dielo s novým videním človeka a svete.
Panna zázračnica – román hrdinka Anabella, poznačená tragickým znamením smrti. Predstavuje osvietenie človeka zápasiaceho s temným časom násilia. Tragické motívy sa presúvajú do polohy fantastiky.
Farská republika – román kritizuje spoločenské, politické a kultúrne pomery v SR.
Prútené kreslá – dominuje hodnota ľudského porozumenia a lásky k žene.
Človek na cestách hovoriaci o viacerých krajinách nejde tu len o záznamy ale aj o hľadanie humanistických hodnôt.
Písačky – stal sa prvým nositeľom Ceny Jaroslava Seiferta riadenej Nadáciou Charty 77. Roku 1990 mu bola udelená Národná cena in memoriam.
Zdroj: alli
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016