Literatúra teória

  Názov práce Kategória
Slovenčina Voľný verš Literatúra
Slovenčina Sylabotonický verš Literatúra
Slovenčina Sylabický veršový systém Literatúra
Slovenčina Časomiera Literatúra
Slovenčina Strofa, Verš, Rým Literatúra
Slovenčina Básnické figúry a trópy Literatúra
Slovenčina Typy postáv Literatúra
Slovenčina Typy rozprávačov Literatúra
Slovenčina Kompozícia dramatického diela Literatúra
Slovenčina Kompozícia epiky Literatúra
Slovenčina Mikrokompozícia Literatúra
Slovenčina Epos Literatúra
Slovenčina Postmodernizmus Literatúra
Slovenčina Absurdná dráma Literatúra
Slovenčina Komédia Literatúra
Slovenčina Tragédia Literatúra
Slovenčina Legenda Literatúra
Slovenčina Sonet Literatúra
Slovenčina Román Literatúra
Slovenčina Epika a lyrizovaná próza Literatúra
Slovenčina Literárna veda Literatúra
0.013