Súčasná slovenská poviedka po roku 1945 – Dušek, Sloboda, Mitana

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 07.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 373 slov
Počet zobrazení: 12 471
Tlačení: 574
Uložení: 563
Vývoj rozhlasu a televízie – literárne časopisy
Rozhlasová hra je najvýznamnejší dramatický žáner. K tvorcom rozhlasových hier patrí Karvaš, Zelinová, Záhradník.
Televízna hra predstavuje slovenské dramatické dielo, napísané ako dramatický text, ktoré sa vyjadruje špeciálnymi vyjadrovacími prostriedkami.
Literárne časopisy začali vychádzať po roku 1948 (Slovenské pohľady, Kultúrny život, Slovenská literatúra, Romboid, Revue svetovej literatúry, Dotyky, Bibiana, Literárny týždenník, Zlatý máj).

Dušan Dušek
Pracoval ako redaktor novín a časopisov Smena, Kamarát, Slovenské pohľady. Strecha domu je kniha próz, ktorou debutoval. Námet čerpal z rodného kraja. V prózach Oči a zrak využíva fantáziu, ktorá je blízka detskému ale aj dospelému čitateľovi. Poviedky Poloha pri srdci sú charakteristické svojim humorom. Humorne ladené sú aj príbehy v knihách Kalendár, Milostný čas, Kufor na sny. Napísal scenáre k filmom Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ...

Rudolf Sloboda
Pôsobil ako filmový dramaturg, scenárista, vydavateľský redaktor. V debute Narcis vykreslil autobiografickú postavu Urbana Chromého, jeho filozofické názory. Dvanásť próz Uhorský rok je poznačený groteskou, fantáziou a persiflážou. Román Hudba je obrazom citlivého konzervatoristu Mirka Nováka, ktorý nedokáže zvládnuť malicherné nedorozumenia s ľuďmi vo svojom okolí, čo ho dovedie až k samovražde. Román Vernosť zachytáva problematiku manželského života. Druhý človek je psychologický román o živote Jána Hodžu, ktorého opustí žena a priatelia, lebo nedokážu zniesť jeho depresívne stavy. Stratený raj je román o protialkoholickej liečbe. Do jeho bohatej tvorby patria ešte román Rozum, Jeseň, Krv, či básnické zbierky Večerná otázka vtákovi, tvorba pre deti a mládež Ako som sa stal mudrcom, Hraničný kmeň, divadelné hry Armagedon na Grbe a autobiografia Pokus o autoportrét.

Dušan Mitana
Pracoval ako redaktor Mladej fronty a Romboidu. Psie dni je zbierka krátkych próz, ktorou debutoval. V novele Patagónia predstavuje človeka nesúhlasiaceho so stereotypným životom. Román Koniec hry poukazuje na život jednotlivcov v spoločnosti v období po roku 1948. Matka prevezme na seba vinu syna Petra, ktorý so žiarlivosti zavraždil svoju manželku. Román Hľadanie strateného autora má viacero dejov, je to hľadanie autorovej identity prostredníctvom rozhovorov s Luciferom. Napísal viaceré televízne ale aj filmové scenáre s ktorých najznámejšie sú Škola lásky, Dynamit, Albert ...atď.

anotácia i (adnotácia)
poznačenie, poznámka (najmä vo verejných knihách), krátka charakteristika literárneho diela, jeho obsahu, spôsobu spracovania, s prípadnou informáciou o autorovi a s údajom, ktorému okruhu čitateľov je dielo určené, stručná vysvetlivka alebo poznámka k textu.
Zdroj: alli
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4)

Diskusia: Súčasná slovenská poviedka po roku 1945 – Dušek, Sloboda, Mitana

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.179