Vznik staroslovienskej literatúry vo Veľkomoravskej ríši

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Maturita
Dátum: 07.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 468 slov
Počet zobrazení: 7 291
Tlačení: 587
Uložení: 540
Veľkomoravské obdobie je významným obdobím v dejinách a živote slovenského národa a zohrala významnú historickú úlohu na desiatky generácií žijúcich na území medzi Dunajom a Tatrami.
Staroslovienska literatúra vznikla vo Veľkomoravskej ríši. Založil ju knieža Mojmír a zveľadil ju knieža Rastislav. Knieža Rastislav (846 – 870) vypravil k byzantskému cisárovi Michalovi III. (838 – 867) posolstvo so žiadosťou o vierozvestcov. Michal III. Mu v roku 863 poslal bratov zo Solúna, Konštantína a Metoda. Hlásali kresťanstvo slovanským nárečím, ktoré sa nazýva staroslovienčina. Preložili do nej misál – omšovú knihu – evanjeliá – Nový zákon, breviár – modlitebnú knihu pre kňazov, žaltár – zbierku žalmov.

Konštantín zostavil písmo
– hlaholiku z malej gréckej abecedy.

Kultúrny význam staroslovienskej vzdelanosti pre slovanské národy

Slovania po prvý raz v histórii dosiahli svoj vlastný jazyk – staroslovienčinu (nárečie z okolia Solúna). Staroslovienčina je jazyk, ktorý sa vyrovnal latinčine i grétčine. Mal gramatickú, syntaktickú i štylistickú úroveň.

Pápež Hadrián II. potvrdil slovanskú bohoslužbu, schválil staroslovienske preklady bohoslužobných kníh a vymenoval Metoda za arcibiskupa. Konšťantín  napísal veršovaný Proglas, predslov k svätému Evanjeliu, v ktorom oslavuje slovanský preklad Písma. Aby bol človek duchovne živý, musí byť vzdelaný. Proglas je prvá slovanská báseň s obrazným štýlom a biblickými citátmi.   Konštantín chorľavel,vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril, onedlho zomrel. Metod sa vrátil onedlho na Veľkú Moravu, kde vládol Svätopluk.  Preložil Starý zákon a napísal niekoľko cirkevných spisov. Na začiatku
10. storočia z veľkých písmen gréckej abecedy zostavili Slovienski kňazi nové písmo cyriliku. Po rozpade Veľkej Moravy sa v rámci Uhorska stala spisovným jazykom latinčina. V 14. storočí začína prenikať na Slovensko čeština prostredníctvom slovenských študentov študujúcich v Prahe.

V 15.- 17. storočí bola latinčina. Koncom 18. storočí sa Jozef Ignác Bajza ako prvý pokúsil o uzákonenie spisovnej slovenčiny. Jeho jazyk okrem slovenských prvkov obsahoval aj slová z češtiny – jazyk nebol prijatý. Úspešnejší bol Antom Bernolák, koncom 18. storočia vydáva diela Filozoficko-kritická rozprava o slovenenských písmenách a Pravopis slovenského jazyka. V spise slovenská gramatika vysvetľuje zásady gramatiky nového jazyka.

O ustálenie slovenského jazyka sa zaslúžil Samo Cambel, ktorý v roku 1902 vydal spis Rukoväť spisovnej reči slovenskej, v ktorej spresnil gramatické poučky. Až po utvorení prvej ČR v roku 1918 sa slovenčina stala štátnym a úradným jazykom. Posledná kodifikácia bola v roku 1991.

Kliment(Konštanínov a Metodov žiak) – napísal diela ako: Pochvala Cyrilovi Filozofovi, Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda, Život Konštantína, Moravsko-panónske legendy.
Život sv. Konštantína – opisuje detstvo, štúdium, nadanie, múdrosť, legenda je napísaná prózou, obsahuje rečnícke motázky, prirovnania, kontrasty.
Život sv. Metoda – stručne opisuje život Metoda. Podrobne je spracovaná   činnosť vo Veľkomoravskej ríši. Obsahuje aj historické dokumenty o schválení Metoda za arcibiskupa. Štýl je jednoduchší.     

slovanské jazyky sa členia na:

západoslovanské – slovenčina, čeština, dol.lužičtina,hor.lužičtina, poľština
východoslovanské – bieloruština, ruština, ukrajinčina
južnoslovanské – bulharčina, macedónčina, srbčina, chorvátčina,slovinčina
Zdroj: alli
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.3)

Diskusia: Vznik staroslovienskej literatúry vo Veľkomoravskej ríši

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019