Ľudovít Štúr - prehľad tvorby

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča babenka123
Typ práce: Referát
Dátum: 08.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 388 slov
Počet zobrazení: 20 780
Tlačení: 1 052
Uložení: 1 081
- je predstaviteľom romantizmu, narodil sa v 1815, zomrel v 1856, narodil sa v Zay Uhrovci, študoval na gymnáziu v Rábe, na lýceu v Bratislave, štúdium prerušil, pracoval na panstve grófa Zaya ako úradník, potom pokračoval v štúdiách, pamätný je rok 1836, keď organizoval vychádzku na Devín, mládež zaviazal sľubom vernosti národu a slovanstvu, všetci prijali slovanské mená, Ľ. Š. prijal meno Velislav. Potom odchádza študovať do Halle a po návrate prednáša v Bratislave na lýceu o slovanskej ľudovej poézii a európskych literatúrach. Od roku 1840 je profesorom na katedre reči a literatúry československej. V roku 1843 na Hurbanovej fare v Hlbokom Hurban, Hodža a Štúr, po predchádzajúcom dohovore s Hollým na Dobrej Vode, uzákonili stredoslovenské nárečie ako spisovnú slovenčinu. (DRUHÁ KODIFIKÁCIA) Potom vychádza Almanach Nitra – druhý ročník, je to prvá kniha napísaná štúrovčinou. V roku 1845 ho pozbavili miesta na katedre reči a literatúry československej, študenti odišli na znak protestu do Levoče. V 1848 sa zúčastnil na revolúcii, dali ho pod policajný dozor v Modre, na Hurbana, Hodžu aj Štúra boli vydané zatykače. V decembri 1855 bol na poľovačke, poranila ho puška, v januári 1856 zraneniu podľahol.

- tvorba:


1. politická činnosť:
a) Od 1845 vydával alebo sa podieľal na vydávaní Slovenských národných novín a Orla tatranského

b) 1847 bol poslancom na uhorskom sneme za Zvolen. Vystúpil proti feudalizmu, za rušenie poddanstva, žiadal vyučovanie slovenského jazyka na školách

c) 1848 – bol na slovanskom zjazde v Prahe, po jeho rozohnaní odišiel do Viedne, kde organizoval revolučnú činnosť
d) s Hurbanom a Hodžom založili SNR, viedli boj proti uhorskej vláde

2. literárna činnosť: prvé básne písal po česky:
Dumky večerní – je to obraz biedy ľudu
Cestou z Halle sa zastavil u priateľa v Hradci Králové, zaľúbil sa do jeho sestry Márie Pospíšilovej, venoval jej báseň Rozžehnání

Spevy a piesne:
a) Svätoboj – o rozpade Veľkej Moravy
b) Matúš z Trenčína

3. jazykovedná činnosť:
Odôvodnenie uzákonenia spisovnej slovenčiny:
a) je to reč zo života do spisov uvedená
b) kmeňovitosť slovanských národov – každý kmeň má právo rozvíjať kultúru vo svojom nárečí
c) povinnosť voči slovenskému národu
d) odlišnosť slovenčiny od češtiny
e) slovenčina je čistá, bohatá, plnozvučná  zaslúži si byť jazykom
- diela: Nárečia slovenskô alebo potreba písaňja v tomto nárečí, Náuka o reči slovenskej
Po revolúcii: spis: Slovanstvo a svet budúcnosti – je napísaný po nemecky, idealizuje cársku monarchiu a pravoslávie
O národných piesňach a povestiach slovanských, Hlas proti hlasom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010