Zóny pre každého študenta

Svetový realizmus

(2. polovica 19. storočia – začiatok 20. storočia)

- najmohutnejšia obdobie, najväčší rozmach dosiahol v 19. storočí a rovíja sa dodnes
- realist – vecný, skutočný; realitas – skutočnosť (lat.)
- vychádza z filozofie pozitivizmu, ktorej zakladateľom bol August Comte (francúzsky filozof) – zdôrazňuje objektívne poznanie skutočnosti, za skutočné považuje iba to, čo človek môže svojimi zmyslami overiť, skúsenosťami a experimentami dokázať
- spoločensko-politická situácia – zanikanie feudalizmu, rozvoj kapitalizmu, tržná ekonomika, meštiacka spoločnosť, priemyselná revolúcia, rozvoj prírodných vied, filozofie a umenia

Literárny realizmus

- spisovatelia sa snažia objektívne zobraziť nreálny život, ľudské vzťahy, charaktery, človeka zobrazujú v istom prostredí, ktoré naň vplýva, formuje alebo deformuje ho (človek – produkt spoločenského prostredia)
- typickou postavou je človek, typ, ktorý reprezentuje určitú spoločenskú vrstvu
- základným zobrazovacím postupom je typizácia (v 1 človeku sú všeobecné charakteristické znaky istej spoločenskej vrstvy, skupiny)
- zobrazujú ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, pri zobrazovaní skutočnosti využívali skúsenosti z vlastného života (autobiografický charakter diel)
- spisovatelia často zobrazujú nedostatky spoločnosti – sú kritikmi a žalobcami, využívajú iróniu a satiru
- realisti priniesli do literatúry nové formy (prevažuje próza – poviedka, novela román, ale píše sa aj poézia a dráma) a žánre
„Realizmus znamená, podľa mojej mienky, okrem vernosti detailov, verné podanie typických charakterov, v typických okolnostiach.“ Friedrich Engels

Emily Bronte – Búrlivé výšiny
Charlotte Bronte – Jana Eyrová
Charles Dickens – Vianočná koleda, Oliver Twist, Pamäti klubu Pickwickovcov
Honoré de Balzac – Otec Goriot
     - ďalšie romány – Gobseck, Chagrinova koža

Naturalizmus
- naturalis – prírodný, prirodzený (lat.)
- vychádza teórie daewinizmu a pozotivizmu; snaží sa ešte viac priblížiť skutočnosť ako realizmus
- naturalistická postava je determinovaná (predurčená) dedičnosťou, prostredím, dobou; v človeku prevažuje pudovoť, živočíšno-egoistické sklony, postava si vyberá väčšinou horšie konanie
- naturalizmus sa začal spájať s opismi temných stránok života, vykresľujde spoločenskú spodinu, kruté drastické scény, diela majú často sociálny podtón
Gerhard Hauptman – dráma Tkáčik
L. N. Jégé – Cesta životom, Adam Šangala
Emille Zola – dielo Brucho Paríža, romány Zabijak a Germinal


Stendhala – Červený a Čierny, Kartúza Parmská
Gustave Flaubert – Pani Bovaryová, Citová výchova
Guy de Maupassant – Miláčik, Mont Oriol

Nikolaj Vasilievič Gogoľ

- Peterburské poviedky, román Mŕtve duše, komédia Revízor

Ivan Sergejevič Turgenev

- Poľovnícke zápisky, román Rudin, generačný román Otcovia a deti

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

- romány: Biedni ľudia,Zápisky z mŕtveho domu,Pnížení a urazení,Hráč, Idiot, Diablom posadnutý
Zločin a trest
- sociálno-psychologický román, má 6 častí a epilóg, osnovu tvorí psychologická história zločinu jeho následkov a otázka možnosti sociálneho ospravedlnenia zločinu

Anton Pavlovič Čechov
- poviedky: Smrť úradníka, Chameleón, Dáma so psíčkom, Izba číslo 6, Vaňka
- drámy: Čajka, Ujo Váňa, Tri sestry, Višňový sad

Lev Nikolajevič Tolstoj

- Jasnopolianske zápisky – kronika Tolstého života
- romány: Anna Kareninová, Vzkriesenie, románová epopeja Vojna a mier

Gerhart Hauptmann

komédia Bobrí kožuch, novela Apoštol, drámy: Elektra, Ifigénia v Aulide (Nobelova cena)

Gottfried Keller

- novela Rómeo a Júlia na dedine, Šaty robia človeka, román Martin Salander
Henrik Ibsen
- veršovaná dráma Peer Gynt, drámy: Nora, Pani z prímoria, Staviteľ Solness
Bjornsterne Bjornson (Nobelova cena)
- divadelná hra Rukavička, báseň Áno milujeme túto krajinu (nórska štátna hymna)
Boleslaw Prus – epopeja Bábka, historický román Faraón
Henryk Sienkiewicz – Ohňom a mečom, Potopa, Quo vadis
Imre Madách – veršovaná filozofická dráma Tragédia človeka
Kalmán Mikszáth – poviedky Slovenskí rodáci, romány: Posledný hradný pán, Podivné manželstvo
Alojs Jirásek – román Psohlavci, trilógia Mezi proudy, historický román Temno
Jan Neruda – Arabesky, Povídky malostránské, Hřbitovní kvítí, Knihy veršů
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/350-svetovy-realizmus/