Literárne druhy a žánre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 498 slov
Počet zobrazení: 130 858
Tlačení: 2 391
Uložení: 2 174

Literárne druhy

Podľa obsahu:

LYRIKA –  zobrazuje subjektívny svet autora –  pocity, sny, túžby, nálady, opisy krás prírody, človeka

EPIKA –  jej základom je dejovosť, rozprávanie

DRÁMA – zákl. črta – neprítomnosť rozprávača

Podľa formy: 

POÉZIA –  viazaná reč – písaná vo veršoch

PRÓZA  – neviazaná reč

DRÁMA – dialogizovaná reč

LYRICKÉ  ŽÁNRE

Óda  -  rozsiahlejšia lyrická oslavná báseň

(Dityramb  -  oslava boha vína a rozkoše
- neskôr – neviazaná radosť)
 
Hymna (hymnus)  -  kratšia ako óda, tematicky podobná
  -  pôvodne – oslava boha
 
Žalm  -  vznik – hebr. náb. lit. – Biblia
-  nerýmované dvojveršie nerovnakej slabičnej dĺžky
-  obsahovo rôznorodé  (bližšie pri Biblii)
 
Elégia  -  žalospev  - žiaľ nad nejakou smutnou skutočnosťou
 
Epigram  -  krátka satirická báseň
-  autor satiricky a kriticky vyjadruje svoj vzťah k jednotlivým osobám, 
  spoločenským vrstvám, ustanovizniam, spoločnosti

Paškvil  -  satirická báseň, ktorá nespravodlivo odsudzuje nejakú osobu alebo jav
 
Pamflet  -  báseň, v ktorej sú zámerne zatajené klady a vyzdvihnuté záporné stránky osoby,
udalosti
 
-  drobné výpovede:
Gnóma  -  výpoveď, ktorá je súčasťou literárneho diela, ale pre svoju všeobecnú myšlienkovú
  platnosť sa často využíva i samostatne
Aforizmus  -  krátka ( i veršovaná) výpoveď s vtipným postrehom (príslovia vzdelancov) 

VERŠOVANÁ  EPIKA

Epos  -  žáner veľkého rozsahu, jeho základom je hrdina, ktorý koná veľkolepé činy, často je
  obdarený neobyčajnými schopnosťami
bohatiersky (hrdinský), historický, idylický, zvierací
komický –  paródia (posmešné napodobňovanie) vážneho eposu  
duchovný – námet z Biblie alebo náboženstva
moderný  (reflexívny) – čerpá námet zo života spoločnosti (Eugen Onegin,
Máj, Smrť Jánošíkova, Detvan, Hájnikova žena) 

Idyla
 -  stredný epický žáner
-  vyzdvihuje prostý vidiecky (roľnícky, pastiersky) život, spätý s prírodou, stavia ho 
do protikladu so životom v meste
Balada

Romanca
-  radostná, optimistická, romantická téma
-  vznikla v Španielsku ako ľudová epická pieseň
 
VERŠOVANÁ  I  NEVERŠOVANÁ  EPIKA
Legenda  -  rozpráva o udalostiach zo života svätých, predstavuje príklady kresťanských 
  cností, zdôrazňuje asketický život
  -  obľúbený žáner stredovekej i barokovej literatúry
Bájka  -  malý žáner epiky
  -  vyslovuje mravné ponaučenie, vysmieva sa zlu
  -  postavy – zvieratá alebo rastliny, ktoré konajú ako ľudia
Báj  (mýtus) -  odráža primitívny názor človeka na svet, nevysvetliteľné prírodné javy človek
  pripisuje nadprirodzeným bytostiam (bohovia, škriatkovia...), ktoré sú hlavnými
  postavami bájí

NEVERŠOVANÁ  EPIKA

Román

Novela

Poviedka

Humoreska – poviedka alebo novela so žartovnou tematikou
 
Romaneto – krátka próza s hrôzostrašným námetom
 
Anekdota –  celkom krátky prozaický útvar, vtipne charakterizuje povahové črty jednotlivcov 
  alebo istého typu ľudí vykreslením jednej situácie
Facécia -  zaužívaný názov pre anekdotu v stredoveku a renesancii
 
Črta  -  krátka poviedka, ktorá literárne spracúva skutočnú udalosť, nemá zložitejší dej
a prenikavú kresbu postáv

Reportáž

Fejtón 
 
-  z vecnej literatúry:
Esej, kronika, životopis, autobiografia, pamäti, memoáre, nekrológy, denníky

DRAMATICKÉ  ŽÁNRE

Komédia

Tragédia

Činohra  -  zobrazuje vážne spoločenské problémy

Bábková hra, rozhlasová hra, televízna hra, filmový scenár
 
-  malé javiskové formy:
Umelecké čítanie

Monológ  ľudového rozprávača

Estrády

Divadlá poézie
 
- hudobné dramatické žánre:
Opera, opereta, melodráma, pantomíma
Kantáta – skomponovaná hudba na text lit. diela
Muzikál – moderná opereta

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.043