Romantizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 702 slov
Počet zobrazení: 9 133
Tlačení: 534
Uložení: 575
-  Literárne obdobie, vzniklo v prvej polovici 19 st.
-  Ovplyvnila ho filozofia idealizmu – viera v ideály, veľkolepé myšlienky o spoločnosti, kde by si boli všetci rovní (tieto ideály sa nedali naplniť)
Znaky romantizmu – literatúra odmieta feudálny spôsob života a myslenia, vytvára nový typ literárneho hrdinu – tzv. romantického hrdinu. Vyznačuje sa tým, že je ovládaný silnými citmi, prežíva vnútorný rozpor medzi túžbou a realitou, má ideály ktoré nedokáže naplniť a preto trpí, je to silná osobnosť, často sa u neho prejavuje individualizmus, samotárstvo, odmieta spoločnosť a často stojí na jej okraji (napr. tulák, zbojník). Pre dosiahnutie veľkých cieľov je schopný aj sebaobetovania (tzv. titanizmus)
Autori romantizmu využívajú jednoduchý hovorový jazyk, dominantným literárnym druhom je lyrika.
Zdrojom inšpirácie pre autorov romantizmu sa stáva ľudová slovesnosť. (najmä u autorov slovenského romantizmu).

Predstavitelia romantizmu:

-  Predstaviteľ francúzskeho romantizmu – prozaik VIKTOR HUGO /igo/
Jeho najznámejším dielom je román Chrám Matky Božej v Paríži. Je to historický román, dej sa odohráva v Paríži, v 15.st. Hlavné postavy:
QUASIMODO – hrbatý, znetvorený zvonár z chrámu Matky Božej, ako dieťa ho pohodili pod dvere chrámu, vychoval ho kňaz Claude Frollo. Quasimodo je samotár, ľudia mu ubližujú, posmievajú sa mu. Je citlivý, jeho výzor kontrastuje s jeho povahou.
ESMERALDA – krásna cigánka, živí sa tancom a spevom, stane sa objektom záujmu kňaza Clauda Frolla, ktorý k nej zahorí vášnivou túžbou. Ona ľúbi kapitána lukostrelcov Phoeba, ktorého Claude Frollo zabije zo žiarlivosti. Z vraždy obviní Esmeraldu, ktorú obesia. Quasimodo počúva na slovo svojho vychovávateľa a na jeho príkaz unesie Esmeraldu a zaľúbi sa do nej. Jeho láska je čistá a spôsobuje mu utrpenie, lebo si je vedomý ako vyzerá. Keď Esmeraldu obesia, zhodí Clauda Frolla z veže chrámu a sám zomiera pri tele mŕtvej Esmeraldy.
CLAUDE FROLLO – záporná postava, arcidiakon v chráme, vychoval Quasimoda, ktorý ho slepo poslúcha. Frollo je zaslepený vášňou a túžbou po Esmeralde, je sebecký. Vydá Esmeraldu na smrť, lebo ho odmieta. Jeho povaha kontrastuje s jeho spoločenským postavením.
GUDULA – pustovníčka, nenávidí cigánov, lebo jej kedysi uniesli dieťa. Keď Frollo chytí Esmeraldu, aby ju vydal katovi, dá ju strážiť Gudule, lebo vie o jej nenávisti k cigánom. Gudula v Esmeralde spozná stratenú dcéru, chce ju zachrániť, ale už je neskoro.
-  Román sa vyznačuje tzv. harmóniou kontrastov, napr. kontrast medzi krásou Esmeraldy a škaredosťou Quasimoda, kontrast medzi vnútrom a vzhľadom Quasimoda, kontrast medzi čistou láskou Quaimoda a sebeckou láskou Frolla.
-  Quasimodo je typický romantický hrdina, prežíva vnútorný rozpor medzi túžbou a skutočnosťou, je samotár, obetuje život kvôli láske k Esmeralde
Medzi významné romány V.Huga patrí aj román Bedári
 
J.W.Goethe – predstaviteľ nemeckého romantizmu, bol členom skupiny Búrka a vzdor, ktorá združovala nemeckú inteligenciu a usilovala o zjednotenie Nemecka
- napísal veršovanú drámu Faust, román Utrpenie mladého Wethera – je napísaný formou listov, ktoré píše hlavný hrdina Werther svojmu priateľovi. Opisuje v nich svoje utrpenie vyvolané nešťastnou láskou k žene menom Lotty, ktorá je vydatá za Wertherovho priateľa Alberta. Werther nedokáže ovládnuť svoje city, nedokáže odísť od Lotty, ale nechce ani rozbiť šťastné manželstvo svojho priateľa. Jeho vnútorné utrpenie sa stupňuje a skončí samovraždou. Werther je typický romantický hrdina, odmieta morálku vtedajšej spoločnosti, je ovládaný silným citom, ktorý ho nakoniec privedie k sebazničeniu.
 
A.S.Puškin – predstaviteľ ruského romantizmu, básnik, sympatizoval s politickým hnutím dekabristov, za čo bol poslaný do vyhnanstva. (dekabristi kritizovali cársky režim, väčšinu z nich popravili, Puškin pochádzal z významnej rodiny, bol preto potrestaný vyhnanstvom).
Písal básne, poémy, romány, povesti. Zomrel ako 39 ročný, bol postrelený v súboji.
-  Napísal veršovaný román Eugen Onegin, vytvoril v ňom nový typ romantického hrdinu, tzv. zbytočného človeka (je produktom spoločnosti, žije prázdnym životom, nedokáže urobiť šťastným seba, ani iných). Hlavná postava – mladý muž z vyššej spoločnosti, unudený životom vo veľkomeste odchádza na vidiek, kde hľadá pokoj, stretne sa s mladou šľachtičnou Tatianou, ktorá sa do neho zaľúbi. Svoju lásku mu vyzná v odvážnom ľúbostnom liste. Eugen ju neberie vážne, citovo ju zraní a odchádza. Po rokoch sa opäť stretávajú, Tatiana je vydatá za knieža, žije v šťastnom manželstve. Onegin na plese uvidí Tatianu, ktorá ho očarí, vyzná jej lásku, ale ona ho odmieta. Onegin je poznačený svojim spôsobom života, ktorý je prázdny a nenaplnený.
 
George Gordon Byron
– predstaviteľ anglického romantizmu, básnik, pochádzal z významnej šľachtickej rodiny, zúčastnil sa národnooslobodzovacieho boja balkánskych národov proti tureckej nadvláde, vo svojich básňach presadzoval túžbu po slobode. V jeho tvorbe sa prejavoval tzv. titanizmus – viera v silu jednotlivca, ktorý sa dokáže obetovať v mene veľkých ideálov. Napísal básnickú skladbu Childe Haroldova púť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.072