Realizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 052 slov
Počet zobrazení: 56 976
Tlačení: 1 361
Uložení: 1 319
-  Vzniká ako nový umelecký smer v prvej polovici 19 st. v západnej Európe. Základom realizmu je pravdivé zobrazenie skutočnosti.
Vznik realizmu ovplyvnili – a) filozofia POZITIVIZMU – za skutočné, reálne považuje len to, čo sa dá experimentom overiť. Presadzoval záujem o prírodné vedy a technické vynálezy, metódy výskumu typické pre prírodné vedy sa začínajú uplatňovať aj v umení. Literárne dielo sa venuje analýze skutočnosti.
b) parnasizmus – francúzska literárna škola, hlásala myšlienky o absolútnej kráse umenia. Riadila sa heslom – „umenie je samo sebe cieľom“
c) NATURALIZMUS – literárny smer, presadzoval tzv. estetiku škaredého, realitu zobrazoval neprikrášlene, v jej skutočnej nahote. Zakladateľ naturalizmu – francúzsky prozaik Emile Zola.
d) impresionizmus – z latinského impresio – dojem. Umelci vyjadrovali osobný dojem z pozorovania predmetov, zaujímal ich záznam okamihu. Tento smer sa uplatnil najmä v maliarstve
- dominantným literárnym druhom romantizmu je próza, píšu sa najmä romány, poviedky a novely. Hlavná postava realizmu je bežný človek, postavy pochádzajú z rôznych spoločenských vrstiev, často až z okraja spoločnosti (napr. zločinecké prostredie, prostitútky).
- špeciálnym typom realizmu je tzv. kritický realizmus, uplatnil sa najmä v západnej Európe, zameriaval sa na odhaľovanie a kritiku negatívnych spoločenských javov. Presadil sa najmä v tvorbe Charlesa Dickensa a Honore de Balzaca.
 
Definície literárnych pojmov : a) román – veľký epický žáner, vystupuje v ňom veľa postáv, delia sa na hlavné a vedľajšie, má niekoľko dejových línií. Typy románov – spoločenské, historické, dobrodružné, ľúbostné atď.
b) novela – stredný epický žáner, má jednu hlavnú dejovú líniu, málo vedľajších, vystupuje tam menej postáv ako v románe
c) poviedka – krátky epický žáner, má jednu dejovú líniu, dej sa točí okolo jednej postavy.
 
Predstavitelia realizmu:
A)  Francúzska realistická literatúra
-  Medzi významných predstaviteľov realizmu patria : Honore de Balzac, Stendhal, Gustav Flaubert, Guy de Maupassant
 
Honore de Balzac
-  Vyštudoval právo, prežil život v chudobe a znechutený spoločenskými pomermi, zomrel ako 51-ročný na celkové vyčerpanie organizmu. Napísal okolo 100 románov, ktoré zhrnul do románového cyklu Ľudská komédia. Má tri časti – a) Analytické štúdie
b) Filozofické štúdie
c) Štúdie mravov (ich názvy poukazujú na vplyv pozitivizmu, vyzerajú skôr ako názvy diel odbornej literatúry)
- jeho najvýznamnejším dielom je román Otec Goriot. Hlavnou postavou románu je Goriot, bývalý obchodník s cestovinami, ktorý žije v penzióne po tom, čo svojim dvom dcéram zanechal celý majetok. Po smrti manželky svoju lásku preniesol na dcéry Anastasiu a Delphinu a rozmaznával ich. Neskôr im veľkým venom zabezpečil manželov z vyššej spoločnosti. Dcéry postupne oberajú otca o celý majetok, on sa uskromňuje, sám ľudsky aj spoločensky upadá. (jeho úpadok autor naznačuje aj jeho sťahovaním sa do stále lacnejšej izby a zanedbaným zovňajškom). Dcéry sa za neho hanbia, nestýkajú sa sním. Goriot zostáva sám, ochorie a zomiera. Dcéry mu neprídu ani na pohreb. Jediným človekom, ktorý sa o neho zaujíma je chudobný študent Eugene Rastignac, ktorý po smrti otca Goriota sľubuje pomstu jeho dcéram.  Autor sa týmto dielom pokúša kritizovať vtedajšiu spoločnosť a jej hodnoty, ktoré produkujú ľudí pre ktorých je dôležitý majetok a spoločenské postavenie. (dcéry otca Goriota a ich manželia) a zaoberá sa aj problematikou vhodnej výchovy. Otec Goriot nevystupuje ako negatívna postava, skôr ako človek, ktorý urobil chybu z nevedomosti a dobrého úmyslu. (jeho opičia láska k dcéram). V diele vystupuje množstvo postáv, niektoré pochádzajú z okraja spoločnosti (bývalý zločinec Vautrin), niektoré z nich sa objavujú aj v iných románoch cyklu.
 
B)  Anglická realistická literatúra
-  Najvýznamnejším predstaviteľom anglického realizmu je prozaik Charles Dickens. Bol predstaviteľom kritického realizmu. Prežil ťažké detstvo, od mala musel pracovať, poznal ťažký život detí v sirotincoch, čo využil aj vo svojich dielach. Napísal romány Oliver Twist, David Coperfield, Malá Doritka (spája ich spoločná téma ťažkých osudov detí bez rodiny, o ktoré sa vtedajšia spoločnosť nedokáže postarať.)
C)  Ruská realistická literatúra
-  Jej diela patria k vrcholom svetovej realistickej literatúry. Vyvíjala sa v zložitom prostredí vtedajšieho Ruska, ktoré bolo zaostalým štátom s absolutistickou vládou cára, ktorý sa opieral o pravoslávnu cirkev, armádu a rozsiahly úradnícky systém. Medzi hlavné témy ruského realizmu patrí – kritika zaostalosti Ruska, kritika nevoľníctva, korupcie úradníckeho systému, byrokracie.
Predstavitelia ruskej realistickej literatúry – L.N.Tolstoj, F.M.Dostojevskij, N.V.Gogoľ, A.P.Čechov
 
L.N.Tolstoj  - ruský šľachtic, jeho osobným lekárom bol Slovák Dušan Makovický, vo svojej tvorbe presadzoval hodnoty kresťanského humanizmu. Medzi jeho najznámejšie romány patria : Vojna a mier , Anna Kareninová, Vzkriesenie
- román Vojna a mier je rozsiahla románová epopeja, ktorá zachytáva obdobie vpádu Napoleona do Ruska v roku 1812. Jedna dejová línia románu zachytáva skutočné historické udalosti ako napríklad bitku pri Borodine, boj o Moskvu, druhá je venovaná osudom hlavných postáv, ktorými sú knieža Andrej Bolkonskij a Nataša Rostovová. Okrem nich autor v diele zobrazil aj skutočné historické postavy ako napr. generál Kutuzov, Napoleon. Dielo vyzdvihuje hrdinstvo ruského ľudu v boji s Napoleonom.
- román Anna Kareninová je venovaný morálnej otázke mimomanželského vzťahu vydatej ženy z vyššej spoločnosti. Anna je vydatá, má jedného syna, zaľúbi sa do mladého poručíka Vronského, kvôli ktorému opúšťa rodinu. Odchádza s milencom do zahraničia, má s ním dieťa, ale trpí výčitkami svedomia kvôli tomu, že opustila syna. Jej vzťah s Vronským sa postupne dostáva do slepej uličky. Anna sa vracia do Ruska, neschopná riešiť svoje problémy umiera pod kolesami vlaku. Román má motto: „ Moja je pomsta, moja je odplata...“, ktoré pochádza z Biblie. Vyjadruje predstavu autora o treste za spáchaný morálny prečin. Na pozadí príbehu autor popularizuje rozvoj železničnej dopravy v Rusku.
 
F.M.Dostojevskij
-  Ruský prozaik, zakladateľ psychologického románu. (typ románu, v ktorom sa autor zameriava na psychoanalýzu pocitov a myslenia hlavnej postavy.)
-  Napísal román Zločin a trest, v ktorom sa zaoberal morálnym problémom vnímania zločinu vo vtedajšej spoločnosti. Hlavnou postavou románu je mladý študent Rodion Raskoľnikov (znamená Rozpoltený). Raskoľnikov študuje právo, je chudobný, podporuje ho matka-vdova a sestra, ktorá sa rozhodne vydať za staršieho muža, aby mohla brata podporovať. Raskoľnikov vníma tieto okolnosti ako spoločenskú krivdu a rozhodne sa zabiť starú úžerníčku, ktorá je pre neho symbolom zla. Po vražde začne mať Raskoľnikov výčitky svedomia, aj keď si rozumovo zdôvodňuje svoj čin ako spoločensky prospešný a porovnáva ho so zabíjaním vo vojnách, ktoré je tolerované. Dohnaný nepokojom sa neskôr sám udá na polícii a je ochotný prijať trest. Odsúdia ho na niekoľko rokov nútených prác. Veľkú časť románu tvoria vnútorné monológy hlavnej postavy, čo robí z románu román psychologický.
 
Nobelova cena – udeľuje sa od roku 1901ako prestížne medzinárodné ocenenie. Založil ju Alfred Nobel, vynálezca dynamitu, ktorý sklamaný vojenským  využívaním svojho vynálezu chcel, aby každoročne odmeňovali tých, čo nejakým spôsobom prispeli k rozvoju ľudstva. Udeľuje ju Švédska kráľovská akadémia v Štokholme v rôznych oblastiach, medziiným aj za literatúru. Práve autori realizmu patria medzi jej prvých nositeľov. Prvý autor slovanského pôvodu, ktorý ju dostal bol Poliak Henryk Sienkiewicz za román Quo Vadis.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.1)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019