Pavol Országh Hviezdoslav

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 008 slov
Počet zobrazení: 35 713
Tlačení: 1 310
Uložení: 1 301
Pavol Országh Hviezdoslav
1849- Vyšný Kubín  1921- Dolný Kubín
 
- 1. vlna slov. realizmu
- Básnik, dramatik, prekladateľ, povolaním právnik
- Študoval na základnej škole vo Vyšnom Kubíne a Jasenovej, na gymnáziu v Miškovci a Kežmarku, na právnickej akadémii v Prešove, advokátske skúšky robil v Budapešti
- Pôsobil ako koncipient u Ladislava Nadaši- Jégeho
- Pôsobil v Martine, Námestove a v Dolnom Kubíne ako vedúci filiálky Tatra banky

Tvorba:
- Najskôr písal po maďarsky, ale po preštudovaní Sládkovičovej tvorby začal aj on písať po slovensky
- Snažil sa vymaniť z ideovej opatery starých mecenášov. Cítil potrebu niečoho nového
- S Kolomanom Banšellom vydali v Prešove almanach Napred- boli nepochopení a staršia generácia ich odsúdila, generačný spor, nakoniec si mladá generácia vydobyla svoje miesto

Lyrika
zb. Básnické prviesienky Jozefa Zbranského(1868)
-pod pseudonymom
-vyjadril svoj citový vzťah k vlasti; velebí Jána Kollára a jeho slovanskú myšlienku
-zbierku venoval Andrejovi Sládkovičovi
 
cyklus Severné žiare
-uverejnil svoje dojmy z prusko-francúzskej vojny
-proti monarchii a vyzýva aj Slovákov do revolúcie, bol demokrat- proti monarchii
-nezhodoval sa s Hurbanom, ktorý sa proti nemu postavil
-Hurban chcel pokoj, nechcel revolučný boj
- napísal list Sitnianskemu (šéfredaktorovi Orla) a odpovedal na kritiku
 
-začal využívať pseudonym Hviezdoslav
-1874- verejne sa vyslovil za práva Slovákov- musel opustiť sudcovskú funkciu- téma spravodlivosti
 
c. Krb a vatra
-slobodaspravodlivosť
b.Sloboda
-túži po ideáloch, avšak uvedomuje si reálnu situáciu
-najťaživejším problémom je samota- jediným východiskom je tvorivá práca
c. Sonety
-21 básní, ktoré vyšli v SP
-oslava básnictva
-poézia mu pomáha uniknúť z reality
-vždy sa vracia k pozemským problémom
-pravda, dobro a krása
c.Letorosty I.
b. Čo dávam, dávam z úprimnosti duše – nosná báseň (obsahuje všetky myšlienky a témy celého cyklu)
- chce byť úprimný a bojuje svojimi básňami proti pokrytectvu a nepravde
b. Ó, prajte mi ticha, žičte pokoja
-vedome sa dáva do pozície samotára- geniálny čudák
- chce niečo viac než ostatní
c. Letorosty II.
-intímny charakter
-veľké životné rany- zomrela mu mama, otec aj brat
b. Čierny rok
-reaguje na smrť svojej matky
b. Pustý dom
-reaguje na bezdetné manželstvo a aj smrť rodiny
c. Letorosty III.
-sociálne a spoločenské problémy- problémy Slovákov
b. K vám urodzeným, veľkomožným
-kritika sociálnej nerovnosti
b. Ó, prečo nie som víchrom
- chcel by byť ničivý živel, ktorý zmätie všetko zlé zo sveta
-avšak on sám ako človek nič nezmôže
b. Mňa kedys’ zvádzal svet mi hovoriac
-láska k slovenčine
-vraveli mu, že slovenská reč nestojí za nič
c. Žalmy a hymny
-biblická tematika
-myšlienky o Bohu sa menia na božský princíp spravodlivosti
c. Prechádzky jarom
-pocity starnúceho básnika- protiklad s jarou
-prírodu považuje za svoj druhý domov
-bojí sa, že neosloví mládež
b. Ja starý, vychádzajúc
-napriek obavám odvážne vstupuje medzi mladých
c. Prechádzky letom
-obrazy letnej prírody, slnka, chleba a práce
-v závere aj jesenná atmosféra (polia pustnú)
c. Stesky
-smútky
-motív starnutia- zmieruje sa s osudom
b. Slovenský Prometej
-básnik sa štylizuje do postavy Prometea a trápi ho osud slovenského národa
c. Dozvuky
-uvažuje nad postavením básnika
-starnutie, pohľad späť, rozlúčka so životom
b. Keď obzriem sa svojom po živote
-analýza jeho života
b. Nové zvuky počujem
reaguje na tvorbu mladej generácie- moderny
-dáva im šancu- nekritizuje ich
KRVAVÉ SONETY
-cyklus básní; august- september 1914; vydané r.1919
-32 sonetov; 4-4-6
- využíva sylabotonický jambický verš
 
Idea:
-hodnota života
-nikto neunikne vojne- umierajú nevinní + smútok pozostalých
-pokrytecké prosenie Boha o pomoc vo vojne + odvrátenie od kresťanstva
-šťastie tých, ktorí zomreli už pred vojnou a nemuseli zažiť vojnu
-kritizuje odvrátenie od Kristovho učenia
-výchova a morálka ľudí, ktorí začali vojnu
-ukazuje ako on trpí vojnou
-príčina vojny- egoizmus
-odhaľuje svoju psychiku, ako trpí
-volá k Bohu, aby ukončil vojnu a zachránil slovanstvo
-v polovici zvrat- venuje sa otázkam okolo vojny
-vzýva mierotvorcu, ktorý ukončí vojnu
-monológ o tom, či je vojna očistou
- kritizuje Puškinove teórie (Rusko- stred slovanského sveta)
-v závere sa témy opakujú
-posledný sonet- posolstvo- lúči sa s piesňami krvavými, krv tento cyklus rámcuje
 
Veľká epika
skl. Hájnikova žena
-lyricko - epická skladba
-skladá sa z Pozdravu, 15 spevov, Zbohom
-osud hájnika Michala Čajku a jeho ženy Hanky
(viď. Maturitná otázka č.10)
epos Ežo Vlkolinský
-hovorí o zemanoch a sedliakoch- chce rovnosť
-materiál čerpal zo spomienok na život z rodiska- Vlkolín- Vyšný Kubín
-pochádzal z drobných zemanov- lepšie ich poznal
-viac dejových línií- vzťahy medzi zemanmi
-Ežo si chce vziať sedliačku Žofku Bockovú, ale jeho mama Ester je proti tomu
-strýko Eliáš podporí Eža i keď nesúhlasí so spojením sedliactva a zemianstva- chce nahnevať Ester
-zmierlivý koniec- dojímavá scéna s vnúčikom Benkom
e. Gábor Vlkolinský
-riešenie zemianskych problémov
-morálny úpadok zemianstva
-jediným riešením je sobáš so sedliačkou
-dej prichádza k rovnakému záveru ako v Ežovi, ale iným spôsobom
-dej- postupnný hospodársky i morálny úpadok poprednej zemianskej rodiny Šimona Vlkolinského
-Gábor, po tom, čo sa jeho súrodenci rozleteli po svete a jeho rodičia prepadli vášni alkoholu, zostáva so svojím zemianstvom celkom sám
-odmieta ho aj dievča, ktoré mu sľúbili
-Ežo mu poradí, aby sa priženil k Blažkovcom- do sedliackej rodiny
 
-deje oboch eposov prebiehajú takmer paralelne
-obe diela- umelecká rodinná kronika
- spomínajú sa v nich aj udalosti vonkajšieho sveta
-objektívny vývoj smerujúci k naplneniu idey rovnosti
 
KRÁTKA EPIKA
 
1.Menšie epické skladby
Bútora a Čútora- poviedkový sujet- úsmevná skladba; láska zničí susedské spory
Na obnôcke
V žatvu- jednoduché črty bez pevnejšieho deja
-problematika majetkových vzťahov, ktoré narúšajú vzájomné ľudské spolužitie:
Poludienok, Večera, Prvý záprah
2.Biblické epické básne:
-aj obrazné zobrazenia skutočnosti
báseň Agar- osudy matky Agar a jej syna Izmaela, ktorí boli vyhnaní z Abrahámovho domu; pripomína postavenie Slovenska v Uhorsku
Ráchel- vyvraždenie detí Herodesom; utrpenie národa
Kain
Vianoce- história ľudstva a zmysel jeho vývinu
Sen Šalamúnov
3.Kratšia epika:
-pôvodne žáner balady:
epické skladby- U kaplice; Anča; Zuzanka Hraškovie
Roľnícka tematika- Oráč a kosec
Historická tematika- Rastislav; Pribina; Ľútosť Svätoplukova
Povesti- Jánošíkova stupaj
Fantastický námet- Pomsta mŕtvych; Topeľci

Dráma
Herodes a Herodias
-tragédia v 5 dejstvách
-5 stopový jambický verš bez rýmov
-časť je aj próza
-biblicko-historická tematika- Ján Krstiteľ a Salome
-zameriava sa na potrestanie zla, vykreslenie postáv
- veľmi výpravná a zložitá na scénickú úpravu
-inšpiroval sa starovekými dejinami židovského národa a Bibliou
-životné osudy Herodesa Antipa a jeho druhej ženy- Herodiady
-Herodes- typ nadutého, krutého vládcu- ide mu iba o moc
-Herodiada- vhodná partnerka- túžba po vláde a ženská prefíkanosť
-Jochanan- Ján Krstiteľ- hlásateľ kresťanstva, kritik vládcov a tyranov, zaplatí za to životom
-spupnosť tyrana neujde odplate- Herodesa porazí arabský kráľ Aretas za pohanenie svojej dcéry Tamary, jeho prvej ženy, ktorú vyhnal
-Herodes a Herodias do vyhnanstva

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu