Slovenský naturizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 354 slov
Počet zobrazení: 19 834
Tlačení: 681
Uložení: 657
SLOVENSKÝ NATURIZMUS
- vrcholné obdobie lyrizovanej prózy
- začiatky: 1. prejav už v dielach Hronského (Jozef Mak) a Petra Jilemnického (Víťazný pád)

2.fáza- lyricky tvarovaná próza
3. najdokonalejšia fáza: Chrobák, Figuli, Ondrejov, Švantner
- hrdinom podobný romantizmu- sám, nepochopený, proti svetu
- prvky expresionizmu- vyhrotené, ostré prejavy
- francúzsky regionalizmus- Rammuz, Jean Giono (Muž, ktorý sadil stromy); severská literatúra- S. Lagerlöfová
- znaky:
- dedinské + vrchárske prostredie- predstavuje dobro; mesto- zlo
- rozprávkové príbehy(mystické)- príroda je personifikovaná a čarovná
- odkláňanie sa od vonkajšej reality- zameranie sa na vnútorný a subjektívny svet hrdinu
- hrdina- opozícia voči spoločnosti- líši sa; často je rozprávačom (1.os)
- využitie vnútorného monológu
- príroda odráža pocity hrdinu a je mu útočiskom
- metaforický ráz, umelecké prostriedky (aj biblické symboly), rytmus, hra so slovami
- stiera sa hranica medzi snom a realitou; medzi autorskou rečou a rečou postáv
 
Ľudo Ondrejov
- vlastným menom Ľudovít Mistrík

Martin Nociar Jakubovie (1932):
- lyrizujúci epos; debut; hl. postava hľadá zmysel života; stálou hodnotou je pre neho matka; túla sa a nakoniec zisťuje, že jeho budúcnosťou je pomoc iným, avšak nie je to možné; je sám a osamelosť mu bráni v naplnení jeho túžby
  - nakoniec nachádza útechu v prírode- istota + sila, pomáha mu prežiť
zb. básní Bez návratov (1932)
  - čerpá z lit. moderny a symbolizmu; osobná lyrika; v popredí je pocit samoty a  Odcudzenia; tragické videnie sveta, pesimistická realita
Rozprávky z hôr:

- kratšie prózy pre deti; svet delí na hore a dole; hore- vrchári- žijú v súlade s prírodou- morálno
- dole- pokrivené ľudské vzťahy v meste- civilizácii
- spomienky na detstvo; dospelí učia deti spoznávať prírodu

Cestopisy: Africký zápisník; Príhody v divočine; Horami Sumatry; Keď pôjdeš horou
Slnko vystúpilo nad hory - vrchárska trilógia- Zbojnícka mladosť
  - Jerguš Lapin
 - Na zemi sú tvoje hviezdy
Zbojnícka mladosť:
- hl. postava-  Jerguš Lapin; autor ukazuje deťom aj temnú stránku života a krutú realitu; Jergušovo útočisko je jeho dedina: Zbojnícky Tanec; Jerguš je polosirota, jeho otec bol zbojníkom a Jerguš chce byť tiež zbojníkom a buričom- chce zmenu
- útočisko nachádza v prírode; východiskom z reality je sen
- Jerguš je ideál človeka, ktorý ma dokonalý vzťah k prírode; je citlivý, ale hrdý a ctižiadostivý a stojí za svojím presvedčením 

Jerguš Lapin:
- Jerguš je vytrhnutý z vrchárskeho prostredia a odchádza do mesta
-  vojna- Jerguš je nútený ísť bojovať
- vracia sa domov a stáva sa z neho roľník- návrat k pôde avšak odporuje to jeho vrchárskemu typu
Na zemi sú tvoje hviezdy:
- voľné pokračovanie; Jerguš len epizódna postava; hl. postava- Ondrej Šimčisko- negatívna postava; opak Jerguša- pasívny vzťah k okoliu
- aj téma 2. sv. vojny a SNP
 
Margita Figuli (1905-1995)
poviedka Uzlík tepla (1936)

- zachytáva ženu- matku- v ťažkých sociálnych podmienkach- sila + obetavosť; nemá peniaze a tak kradne, aby mala čím nakŕmiť svoje dieťa; chytili ju a ona zabila strážnika, ktorý ju napadol,znásilnil;

zb. poviedok Pokušenie:

- ženy a ich osudy; podoby lásky- materinská aj milenecká

Tri gaštanové kone
- novela- rozprávka o živote a šťastí
- boj dobra a zla; v závere dobro víťazí; číselná symbolika; čierno - biele postavy; prekonávanie prekážok
- tulák Peter- hl. postava a aj rozprávač- skupuje drevo- neživí sa ako ostatní, a tak ho ľudia neprijímajú; statočný, spravodlivý, morálne čistý, sentimentálny
- Magdaléna Maliariková- Peter je do nej zamilovaný a ona miluje Petra; pasívna postava- typické dievča z dediny- rodičia jej riadia život; zakríknutá, príliš sa podriaďuje, krehká, dobrá, tichá,...

u každej postavy je zvýraznená len jedna črta a vlastnosť

- Jano Zápotočný- bohatý, vzal si Magdu- ešte pred tým ju znásilnil; negatívna postava; najbohatší sedliak v dedine; nebol schopný citu a nedokázal vyjadriť lásku; tyran- týral kone aj Magdu
- v závere ho kôň zabije a Peter si dovádza Magdalénu do svojho domu
- príroda predstavuje dejový činiteľ a pre Petra aj istotu a pokoj

Babylon:
- 4 zväzkový román
- posledné roky existencie Chaldejskej ríše pred jej dobytím Peržanmi

Mladosť:
- autobiografický román
- detstvo v čase 1. sv. vojny- detský pohľad

Ariadnina niť- tiež téma detstva- vplyv dospelých na deti
Víchor v nás- budovateľský román
Balada o Jurovi Jánošíkovi- pre deti

Dobroslav Chrobák
Kamarát Jašek:

- zb. próz

Návrat Ondreja Baláža
- po 1.sv. vojne- Ondrej sa nevracia a úrady ho vyhlásia za mŕtveho a jeho žena sa znova vydá
- Ondrej sa však vráti a nakoniec sa rozhodne odísť- nebráni sa osudu

Duo Charlie
- mestské prostredie- spomienka na cirkusantské duo- nostalgia

Kamarát Jašek:
- novela; 7 kapitol
- rozprávačom príbehu je starý drevorubač Sojčiak- rozpráva príbeh drevorubača Jaška, kt sa zaľúbi do dedinského dievčaťa- Etelky; avšak objaví sa prekážka v podobe neznámeho muža- Chrchliak; Chrchliak odvábi Etelku do mesta; Sojčiak vie, že ak by Jašek našiel Etelku, tak by zabil Chrchliaka, a preto sa ju vydáva hľadať sám; nachádza ju v Prešporku; stretol sa aj s Chrchliakom, kt udrel Etelku, a tak sa na neho Sojčiak hodil a zabil ho; Etelka odchádza z mesta a stretáva sa s Jaškom; Sojčiak sa priznáva k vražde

Drak sa vracia:
- novela; 12 kapitol a epilóg
- hl. postava- Drak- Martin Lapiš Madlušovie- nie je rozprávač; bol iný- najdúch- vychoval ho hrnčiar a on prevzal jeho remeslo; býval na konci dediny; ostatní ho odsúdili, že je bosorák a že kvôli nemu sa im nedarí
- písané retrospektívne
- Drak ľúbil Evu a mal s ňou vzťah- ľudia ho zbili a on sa rozhodol odísť
- vrátil sa, lebo im chcel dokázať, že nie je zlý
- keď sa vracal, bolo sucho a dobytok bol v hore- Drak chcel ľuďom dokázať, že mu môžu veriť, a preto sa ponúkol, že dovedie dobytok do dediny
- ľudia nevedeli, čo robiť a poslali s ním Šimona- rozprávač; musí sa vnútorne vyrovnať so svojím vzťahom k Drakovi- na začiatku sa k nemu správa neutrálne; Šimon má za ženu Evu- čakala dieťa s Drakom, ale dala ho na výchovu matke; ľúbi ju, ale nevie jej to dať najavo; myslí si, že Eva ešte stále ľúbi Draka
- Eva- keď sa dozvedela o Drakovom návrate, je zmätená; má rada svojho muža, ale neuvedomuje si to
- Šimon spoznáva Draka a zisťuje, že je to dobrý chlap, ale stále mu nedôveruje; nedokáže pochopiť, prečo sa k nemu Drak tak dobre správa
- Drak sa dohodne s dedinčanmi- ak sa do týždňa nevráti aj s dobytkom, tak mu podpália chalupu
- keď už majú dobytok, stretnú Poliakov, s ktorými sa Drak dá do reči- Šimon ho podozrieva zo zrady (myslí si, že chce ukradnúť dobytok a prepašovať ho)- uteká to oznámiť do dediny
- podpáli Drakovu chalupu
- avšak Drak sa vracia aj s dobytkom do dediny a privádza si aj ženu- Zošku
- Šimon sa mu ospravedlnil; Eva si uvedomuje, že miluje Šimona; dedina prijíma Draka
- zmierlivý koniec
- Drak- symbol obetavej a prometeovskej snahy slúžiť a pomáhať iným; stelesňuje hrdého, múdreho a výnimočného človek, preto je osamelý a ostatní ním opovrhujú

František Švantner
Malka (1942)

- zb. 8 próz
- mystickosť; v popredí problematika cti, morálnych pravidiel, ich porušenia a trestu
- Piargy- novela; o dedine, ktorá zrazu zanikla – všetci zomreli- boli hriešni; prežil len mladý manželský pár
 
Malka:
- novela; dedinské prostredie; hory; príroda- personifikovaná, útočisko, spoločnosť
- hl. postava- rozprávač- valach- nepoznáme ho, len jeho túžby
- chce si vziať Malku, ale vlastne ju vôbec nepozná- zidealizoval si ju
- prelínanie sna a skutočnosti- predstavuje si, že je s Malkou, ale uvedomí si, že je to len vietor
- Šajban- Malkin brat, prišiel na salaš pracovať; valach si myslí, že je to Malkin milý a cíti sa zradený
- Šajban zabil krčmára Mihálika, kvôli peniazom; hl. hrdina žiarli a udal ho; Malka zomiera

Nevesta hôľ:
- román- považovaný za vrchol naturizmu
- fantastické a mýtické motívy
- Libor- hl. hrdina, reálna postava, vracia sa zo štúdií kvôli Zune- jeho dávna láska, mlynárska dcéra, kt vyrastala sama v lesoch; polofantastická a poloreálna postava
- Tavo- páli uhlie; rovnaký ako Zuna- žije v súlade s prírodou; blázon, diabol, má tajomnú minulosť- tvrdil, že Zuna je dcéra vojakov a on si ju vybral za ženu
- dej je tvorený hlavne predstavami a fantáziami hl. hrdinu
- Libor vyrastal v lese, ale jeho pobyt v meste utlmil jeho vzťah k prírode
- prírode ľudia pripisujú démonické vlastnosti; ľudia, kt žijú v súlade s prírodou sú považovaní za zlých- o Zune sa napr. vravelo, že je pobehlica
- Libor si ju aj idealizoval- čistá ako ľalia
- Nevieme, aká v skutočnosti Zuna bola- bola stvorená pre prírodu, nebola schopná žiť s ľuďmi a byť scivilizovaná
- ON (meno postavy)- vystupoval ako vlkvojak- personifikácia prírody- duch miesta; príčina všetkého zla-  kradne dobytok
- Libor pochopí, že Zuna a príroda sú jedno a že príroda nepredstavuje zlo
- Tavo vraví Liborovi o Zune: „Vyrástla medzi vrchmi, poznala ich silu i ľúbosť, preto sa s nimi zasnúbila. A nezvolila si zle. Či si myslíš, že by mohla byť šťastná medzi ľuďmi, ktorých všetky možnosti, ba i náruživosť je zmeraná smrťou?! ...Hole si ju vychovali, nuž si ju i vzali, lebo aj ony majú svoje nevesty.“

Život bez konca:
- román rieka (príbeh je ako rieka- od malého potôčika až po veľkú rieku)
- osud ženy Paulíny- 30 rokov jej života; vykresľuje aj človeka v prírode aj človeka v spoločnosti
- venuje sa aj 1.sv. vojne ČSR
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.2)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016