Klasicizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 06.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 642 slov
Počet zobrazení: 10 594
Tlačení: 616
Uložení: 631
KLASICIZMUS
Vzniká v 18. storočí vo Francúzku a Anglicku.
Znaky: vnímanie sveta na základe rozumu. Bojuje proti poverám a cirkvi. Rozvoj osvietenstva u nás.
Slovenské národné obrodenie:
4. fázy: 1. fáza: 1780 až 1820 vytvorila sa skupina Bernolákovcov. Katolíci, kodifikovali spisovnú slovenčinu (1787). V Trnave centrum, kde založili spolok Slovenské učené tovarišstvo.
2. fáza: od 1820 do 1835 začiatok spolupráce Bernolákovcov na čele Ján Holý s evanjelikmi Kolár, Šafárik. Vznik Spolku milovníkov reči a literatúry Slovenskej.
Založili Bernolákovci ale predseda bol Kolár(evanjelik) vydávali diela a časopisy v Bernolákovčine a Češtine.
3. fáza: 1835 až 1843 začínajú sa aktivizovať Štúrovci.(Evanjelici). Na čele Ľudovít Štúr. Prestávajú používať slovakizovanú češtinu. Koniec obdobia je po kodifikácii.
4. fáza: 1843 až 1848 revolučné hnutie. Neprinieslo nič nové. (Len uvedomenie že patria k nejakému národu).
 
Anton Bernolák: študoval teológiu v Trnave ,vo Viedni a Bratislave , Sústredil okolo seba ľudí ktorí chceli pozdvihnúť slovenský národ (bernolákovci).Snaha o kodifikáciu spisovnej slovenčiny.
Jazykovedno – Kritická rozprava o slovenských písmenách: Napísal, aby očistil jazyk od češtiny. Týmto dielom začal kodifikáciu.
Slovenská gramatika: zaoberá sa gramatikou a uzákoňovaním gramatickej roviny.
Etymológia slovanských slov, Slovník slovensko-česko-latinsko-nemecko-uhorský.
 
Ján Kolár: evanjelický farár, študoval v Bratislave a Nemecku. Žil a pracoval Budapešti neskôr ako profesor vo Viedni. Zástanca idei všeslovanskej vzájomnosti. Na čele Slovanov by malo stáť Rusko a všetci by sa mali spojiť.
Vplyv mali:
1.Porážka Napoleona Ruskom – Slovania sú silný
2. štúdium v Nemecku.
3. Láska k Frederike Schmidtovej (Mína).
4. Zánik slovanských kmeňov- Lužický srbi
Básne Jána Kolára-sonety, opisuje Mínu ako symbol krásy ,bola cenzurovaná
Slávi dcéra: -vznikla z jeho básní
Kompozícia: predslov.
1.časť : – Sála.
2.časť :  – Labe, Rín, Vltava.
3.časť :    – Dunaj.
4.časť :    – Léthe.
5.časť : – Acheron.
Napísaná slovakizovanou češtinou, využitý časomerný prozodický systém.
Predspev využité symboly: synekdocha iba časť namiesto celku – stúj noho.
Metafora – neb radeji k velikému prichil tomu tam se dubisku.
1. spev – Sála: Hl. téma láska. Venuje sa láske krásnej Míny a v jej kráse opisuje krásu všetkých Slovaniek. Má rád aj vlasť a preto dal polku srdca vlasti a polku Míne, vtedy keď za ním prišli dvaja duchovia
 
2. spev – Dostávame sa do Čiech, stále sa venuje láske k Míne. Za svoju vlasť považuje miesto kde sa narodil. Hovorí že Slovania sú hlúpy a mierumilovný. Prirovnáva ich k múmiám . Chce aby sa spojili.
3. spev – Dostáva sa na Slovensko je smutný s toho čo tu vidí, snaží sa nájsť východisko. Chce sa o Slovanov starať. Radšej bude trpieť ako by mal Slovanov nechať samotných.
 
4.Léthe- Slovanské nebo. Umiestnil sem všetkých ktorý sa starali o Slovanov
5.Acheron – rieka v podsvetí umiestnil sem tých ktorý ubližovali Slovanov.
 
Ján Holý: -katolícky kňaz (fara v Maduniciach)
  -po požiari na fare zle videl a odsťahoval sa na dobrú vodu
  -Písal v bernolákovčine , súhlasil s kodifikáciou spis slovenčiny
epos Svätopluk: HP: Rastislav-VM panovník
  Svätopluk – Synovec Rastislava
  Černobog – pohanský boh
 -Charakterizuje tu Slovanov ako národ pracovitý, ktorý nevie žiť v otroctve. Má 12 spevov napísaných Bernolákovčinou. Je tu využití „časomerný prozaický systém" propozícia - vyjadrenie deja
-Použitá propozícia a invokácia,   invokácia - vzývanie múz
Cyrilometodiáda - epos, život Cyrila a Metoda
 
Ján Chalúpka : - študoval teológiu v Jene (NEMECKO)
  -evanjelický kňaz
-venoval sa najmä dramatickej tvorbe.
G. F. Belopotocký zariadil že sa jeho hry hrali v Liptovskom Mikuláši.
Kocúrkovo : (Len aby sme v hanbe nezostali).
Zosmiešňuje slovenské malé mestečko.
Téma: odhaľuje smiešne stránky životného štýlu, poukazuje na zaostalosť.
Hl. postavy: -čižmár Tesnošil jeho meno je symbolické vyjadruje že
nie je dobrým majstrom.
  -Pán z Chudobíc - symbolické meno
-Učiteľ Svoboda veľký národovec Slovák 
DEJ: V Kocúrkove čakajú na nového učiteľa Svobodu, všetky mamy a dcéry ho chcú – všetci intrigujú. On prichádza aj zo svojimi študentmi do mesta zabávajú sa a recitujú (Slávy dcéra). Prepadnú ich zbojníci, no dajú im jedlo lebo zistia, že sú chudobný.
Po príchode sa hlási u nadriadených. Dostal sa do konfliktu z nadriadenými Svoboda zastával Slovákov oni Maďarov. Oni sa im posmievali. Všetko sa dobre končí.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041