Próza naturizmu a jej miesto v slovenskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 776 slov
Počet zobrazení: 29 750
Tlačení: 1 223
Uložení: 1 106
Lyrizovaná próza – próza naturizmu
vznik – tridsiate roky 20.stor. a pretrváva až do 2.sv. vojny.
Dôvod – vniesť trochu citovosti do odľudštenej doby a úsilie o nové postupy v literatúre. Predchodcami lyrizovanie prózy sú: Milo Urban (Živý bič), J. C. Hronský (Jozef Mak), Peter Jilemnický (Víťazný pád).
Predstavitelia lyrizovanej prózy vychádzali z diel spomenutých autorov a z diel francúzskych regionalistov.

Znaky:

- záujem o dedinu, dedinského človeka a prírodu
- postupný odklon od sociálnej tematiky, realistického zobrazovania, spoločenskej angažovanosti
- tajuplnosť, záhadnosť a rozprávkovosť (dobro – zlo)
- záujem o vnútorný svet postáv (subjektivizácia diela)
- žánre: novela, román
- lyrické postupy (obraznosť, vnútorné monológy)

Predstavitelia:
Margita Figuli – Tri gaštanové kone
Dobroslav Chrobák – Drak sa vracia
František Švantner – Malka, Nevesta hôľ
Ľudo Ondrejov – Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin
 
Margita Figuli
-narodila sa vo Vyšnom Kubíne
V prvotine Pokušenie sa zaoberá citmi mladých žien, najmä ľúbostnými.
Novela Tri gaštanové kone – „rozprávka dospelých“. Témou novely je boj lásky proti zlu. Dvom mladým ľuďom Magdaléne a Petrovi bráni vo vzájomnom vzťahu otázka hmotného zabezpečenia ale ich láska prekoná i túto prekážku. Peter sa uchádza o lásku Magdalény, jeho sokom je bohatý gazda Jano Zápotočný. Magdaléna sa sľúbi Petrovi, keď vyrieši otázku majetku – jej symbolom sú tri gaštanové kone. Kým sa Peter snaží získať majetok, Zápotočný zvedie Magdalénu a vezme si ju za ženu. Ich súžitie je nešťastné: Magdaléna trpí výčitkami za nedodržanie sľubu Petrovi, Zápotočný tým, že si nevie získať jej lásku. Koniec je tragický pre Jana – zabie ho kôň ale šťastný pre Petra a Magdalénu. Postavy sú delené na dobré a zlé. Peter a Magdaléna – zaľúbenci, medzi ktorými je krásny a čistý vzťah, ich láska im pomáha prekonávať prekážky. Zápornými postavami sú Jano Zápotočný a chamtivá Maliarička – Magdalénina matka.

Znaky lyrizovanej prózy v tomto diele:

1. dej sa odohráva v dedinskom prostredí. Prírode tu nevenuje veľa miesta, opis prírody je len rámec deja – malý odklon lyrizovanej prózy.
2. rozprávkovosť – do deja zasahujú i zvieratá – sú symbolom lásky, majetku a vykonávateľmi aktu spravodlivosti – kone neublížia Magdaléne ale zabijú Jana. Odchod Petra do sveta.
3. záujem o vnútorný svet postáv – ich psychiku zachytáva vnútornými monológmi, najmä u Petra
4. výber žánru – novela
5. lyrický postup – dej je vyrozprávaný hlavným účastníkom deja – Petrom, preto ide subjektívny pohľad
6. Odklon od sociálnej tematiky – nie celkom, okrajovo sa spomína kríza, bieda aj vojna
Napísala historický román Babylon – zachytáva v ňom posledné roky chaldejskej ríše. Autobiografický charakter majú diela MladosťAriadnina niť.

Dobroslav Chrobák

Predstaviteľ lyrizovanej prózy (naturizmu – z latinčiny natura=príroda, prirodzenosť). Prvá kniha – zbierka noviel Kamarát Jašek (známa je novela Návrat Ondreja Baláža). Najúspešnejšie dielo – novela Drak sa vracia. Dielo sa začína mottom: „Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí ...“. dej sa odohráva v prostredí tatranskej prírody. Hlavné postavy sú Martin Lepiš – prezývaný Drak, Šimon Jariabek a jeho žena Eva. Draka dedina nenávidí, viní ho za všetky nešťastia, ktoré dedinu postihujú. Jej nenávisť ho vyženie z dediny. Drak sa vracia po rokoch, keď dedinu sužuje sucho, následkom čoho horia okolité lesy. Drak zachráni dedinský dobytok. Tým si získava dôveru dedinčanov. Druhá línia diela je ľúbostná: vzťah Draka a Evy, Šimona a Evy.
Znaky lyrizovanej prózy v diele:
- lyrické výrazové prostriedky (najmä metafory, perzonifikácie)
- pôvod Draka je zahalený tajomstvom
- dej sa odohráva v prostredí prírody
- prvky rozprávkovosti (Drak bojuje o svoju česť a koniec je šťastný)
- autor sa sústreďuje na vnútorné pocity postáv

František Švantner

- jeho dielom vrcholí slovenská lyrizovaná próza.
Debutoval zbierkou noviel Malka, ktorá sa vyznačuje tajomnou atmosférou, tragickými udalosťami a zvláštnymi psychickými stavmi postáv. (vášeň, strach). Rovnomenná novela Malka má dej založený na nedorozumení. Príbeh rozpráva v prvej osobe valach, ktorý sa zamiluje do Malky. Žiarlivosť ho doženie k udaniu Malkinho brata, čoho konečným dôsledkom je Malkina smrť.
Román Nevesta hôľ – témou diela je láska lesníka Libora k dievčine Zune a prekážky v jeho láske. Prekážkou je údajný Liborov sok, ktorého sa lesník pokúša odstrániť. Nakoniec sa ukáže, že jeho protivníkom nie je konkrétne bytosť ale sama príroda, lebo Zuna vyrástla vo vrchoch a nedokázala žiť medzi ľuďmi. Zmizla vo vrchoch.
Znaky lyrizovanej prózy v diele:
- prírodné prostredie (príroda dokonca ovplyvňuje životy ľudí)
- silná lyrizácia (najmä metafory a perzonifikácie)
- dôležitú úlohu tu hrajú sny, vízie a fantastické prvky (vrchy sa menia na živé bytosti, Zuna zápasí s vlkom)
- Niektoré postavy sú tajomné, nedajú sa dobre identifikovať
 
Ľudo Ondrejov
Narodil sa v Juhoslávii, vyrastal v prírodnom prostredí. V jeho dielach sa odráža jeho vzťah k prírode. Debutoval skladbou Martin Nociar Jakubovie. Vrcholným dielom je román Zbojnícka mladosť. Má autobiografický charakter. Opisuje zážitky, sny, priateľstvá, vzťah k prírode a zvieratám, chlapca Jerguš. Žije s rodinou na samote, uprostred prírody, má výnimočné vlastnosti – je sebavedomý, veľmi silný, spravodlivý a rozumie si zo zvieratami. V meste zazíva trpké skúsenosti, preto sa znovu vracia do hôr, do prírody. Pokračovaním tohto románu sú diela Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje hviezdy. Je známy autorom kníh pre deti – Africký zápisník, Príhody v divočine.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016