Postmodernizmus – znaky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 17.08.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 290 slov
Počet zobrazení: 27 912
Tlačení: 1 337
Uložení: 1 256
Postmodernizmus – jeho znaky a  miesto v svetovej a slovenskej literatúre
Väčšina nami vybraných autorov píše pod vplyvom postmoderny pripájame, preto sa zaoberáme aj  vznikom a teóriou tohto smeru.
Postmodernizmus je prvý literárny a umelecký smer, ktorý vznikol na americkom kontinente. Predchodcom postmodernizmu v literatúre je J. Joyce a jeho romány Ulyssés a  Plačky za Finnaganom. Východiskom pre novú poetiku sa stáva najmä odmietavý postoj ku konzumnej spoločnosti. Pre vznik postmodernizmu v literatúre je medzníkom román Vladimira Nabokova Lolita (1955), ktorý je napísaný tak, aby si ho mohol prečítať náročný i menej náročný čitateľ.

Znaky postmodernizmu:
1.  Texty sú zámerne vytvorené tak, aby sa mohli čítať na rozličných úrovniach.
2.  Citátovosť
3.  Sériovosť
4.  Uvedenie viacerých možností
5.  Siaha aj na staré, zdanlivo nepotrebné veci, ktoré sa stávajú podkladom na tvorbu nových
6.  Bezprostredne súvisí s rozvojom elektroniky
7.  Pre text je príznačná prítomnosť viacerých hľadísk, pohľadov, zorných uhlov a perspektív
8.  Preskupenie a prelínanie rozličných žánrov a častý výskyt neliterárnych žánrov (denník, list, esej...)
9.  Využitie tzv. „palimpsestovej techniky“ spočívajúcej v nadväzovaní textu na iné texty a voľnom narábaní s citáciami a kvázicitáciami (falošné citácie)
10.  Využitie irónie a paródie
 
Postmodernizmus má aj svoje ustálené symboly: zrkadlo, múzeum, knižnica, labyrint, bludisko, maska. Zrkadlo ako symbol sa používa pri vytváraní dvojníka, ale aj pri sformovaní deja. Múzeum je symbolom minulosti, tradície a knižnica nazhromaždených poznatkov uložených v knihách. Labyrint a bludisko zodpovedajú strate orientácie človeka v postmodernom priestore - strate orientácie v preľudnených mestách.

V slovenskej literatúre existujú v 70. a 80. rokoch dve podoby postmoderny. Prvú predstavuje existenciálna podoba, ktorá sa vyskytuje v tvorbe D. Tatarku, J. Johanidesa, R. Slobodu a D. Dušeka. Druhú predstavuje palimpsestová podoba, ktorá je založená na medzitextovom nadväzovaní, na parodizovaní literárnych i neliterárnych predlôh. Najznámejšími predstaviteľmi tohto typu sú P. Vilikovský, L. Grendel, z mladšej generácie V. Klimáček.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015