Povesti, Povesť O troch prútoch

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Butterfly
Typ práce: Referát
Dátum: 30.10.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 402 slov
Počet zobrazení: 50 558
Tlačení: 1 630
Uložení: 1 386

Povesti, Povesť O troch prútoch 

Povesti sa viažu a konkrétne historické udalosti alebo postavy. Ak sú dej a postavy vymyslené, príbeh sa lokalizuje na určité miesto. Väčšina slovenských povestí pochádza zo 17. A 18. Storočia. Najväčšiu skupinu tvoria miestne historické povesti, napr. o hradoch, zámkoch, o vzniku miest a dedín (Tatári pod Sitnom).

K najstarším patria povesti o kráľovi Metejovi Korvínovi ( žil v 15. Stor.), ktorý úspešne bojoval proti Turkom a za svojho panovania priznal poddaným mnohé úľavy ( Ako Matej kráľ poľoval v papradňamských horách pod Javorníkom). Boj poddaných proti feudálom predstavuje postava zbojníka, najmä J. Jánošíka.

Zidealizovaná postava zbojníka symbolizuje odvahu , smelosť a dôvtip človeka z ľudu, ktorý pomstí krivdu a násilie ( Spravodlivý trest, Vavro Brezuľa). Medzi základné vlastnosti historických povestí patrí epickosť, dramatické ladenie a dôraz na postavy. Majú veľa spoločných čŕt s legendami a mýtmi, pretože často do deja vstupujú nadprirodzené alebo náboženské (biblické bytosti.)

Povesti rozdeľujeme na:

• heraldické - vysvetľujú pôvod erbov
• miestne - vzťahujú sa k nejakému miestu
• historické - rozprávajú o významných udalostiach národných dejín a sú prameňom lepšieho poznania minulosti
• démonické - rozprávajú o magických bytostiach, javoch.

Povesť O troch prútoch

O kráľovi Svätoplukovi sa na Slovensku napísalo veľa povestí, jednou z najznámejších je povesť O troch prútoch.

Kráľ Svätopluk mal troch synov, ktorí sa neustále medzi sebou škriepili, kto bude vládnuť v krajine po smrti otca. Bývalo zvykom, že vladárom sa stal vždy najstarší syn. Synovia kráľa Svätopluka však chceli vládnuť všetci.

Keď kráľ ležal na smrteľnej posteli, dal si ešte naposledy zavolať svojich synov. Povesť hovorí, že im prikázal priniesť tri prúty. Otec podal viazaničku prútov najstaršiemu synovi a povedal mu, aby ju zlomil. Ten sa pokúšal, ale viazanicu prútov sa mu zlomiť nepodarilo. Potom podal kráľ viazanicu strednému synovi, ani jemu sa to však nepodarilo. Dokonca ani najmladší nemal dosť síl, aby prúty zlomil. Potom starý kráľ zobral viazanicu a prúty rozdelil. Každému synovi dal jeden. Synovia teraz poľahky prúty polámali.

Vtedy im otec podľa povesti povedal: „Synovia moji, ak budete žiť svorne a vzájomne si budete pomáhať, budete silní a nijaký nepriateľ vás nepremôže. Tak, ako ste ani vy nemohli zlomiť tie tri prúty, keď boli zviazané spolu. Ak však budete nesvorní, budete sa hádať a ríšu si podelíte na kúsky, nepriateľ vás poľahky ako ten prút premôže a vy zahyniete.“

Bratia sa po týchto múdrych slovách zmierili a kráľ Svätopluk odovzdal moc nad Veľkomoravskou ríšou do rúk najstaršieho syna.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016