Rozprávky - rozdelenie, autori

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča Butterfly
Typ práce: Referát
Dátum: 30.10.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 625 slov
Počet zobrazení: 23 517
Tlačení: 811
Uložení: 821
Rozprávka
Rozprávky sú najznámejšie zo všetkých foriem ľudového rozprávania, po báji najstarší epický útvar. Zakladajú sa na vymyslenom príbehu. Podľa autorstva ich delíme na ľudové a autorské (rozprávkar). Majú najrozmanitejší obsah v závislosti na dobe a spôsobe života. Každý národ, ale aj menšie socioskupiny odrážali svoj spôsob života, vzťahy, dobro a zlo, lásku a nenávisť atď. vo fiktívnom či fantastickom príbehu, satiricky alebo humorne, kde hrdinovia prekonali útlak, biedu a chudobu a svojou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia nad zlom, úkladmi ľudí, drakov, šarkanov, ... .

Tematika rozprávok je rozmanitá podľa nej sa rozprávky triedia na:

Fantastické (čarodejné alebo aj čarovné) rozprávky tvoria bohato zastúpenú skupinu. Vyznačujú sa tým, že popri ľudských postavách vystupujú nadprirodzené bytosti (drak, ježibaba a i.), čarodejné predmety (čarovný prútik, zázračný prsteň), zvieratá (tátoš), pomocou ktorých hrdinovia prekonávajú prekážky a uskutočňujú fantastické činy. Vyjadrujú túžbu človeka po prekonávaní vzdialeností, uľahčovaní ťažkej práce, vykonávaní spravodlivosti. Bohatý dej je zložený z mnohých epizód. Vládne v nich symetrická kompozícia, príbeh sa rozvíja na princípe klimaxu (stupňovania) alebo antiklimaxu, často sa uplatňujú stereotypné čísla (ti, šesť, sedem, deväť) a ustálene vstupné a záverečné formuly ( Kde bolo, tam bolo...,Bol raz jeden kráľ..., A žijú hádam doposiaľ, ak nepomreli.).

Démonologické rozprávky sú podobné fantastickým, ale vystupujú v nich démonické postavy (čerti, víly, škriatkovia, čarodejnice, strigy). Vyznačujú sa dramatickosťou a hrôzostrašnosťou.

Rozprávky o zvieratách patria k najstarším rozprávka. Pôvodne súviseli s poľovníckymi obradmi. Časom dostali alegorický zmysel. Zvieratá sa stali nositeľmi ľudských vlastnosti (napr. líška- prefíkanosť, medveď- dobrota, vlk- hlúposť). Hlavnými nositeľmi deja sú zvieratá- či divé ( vlk, medveď, zajac, líška), alebo domáce (pes, mačka, baran,) alebo vtáky (vrana, bocian). I keď v nich vystupuje človek, vždy je len vedľajšou postavou (starý Bodrík a vlk). Často je v závere rozprávky mravoučná pointa.

Legendové rozprávky sú rozprávaním o rôznych príbehoch súvisiacich s kresťanstvom. Vznikli na základe biblických tém, ktoré postupne zľudoveli. Vysvetľujú Božiu múdrosť, rozprávajú o odmene a treste za ľudské skutky. Rozprávky o putovaní Krista a svätého Petra po svete majú často anekdotický charakter.

Realistické rozprávky
sú tiež poetickým výmyslom, ale chýba im znak čarodejných rozprávok (fantastické postavy, predmety). Jednoduchší dej sa odohráva v reálnom svete miest a dedín. Hrdinom je väčšinou jednoduchý človek. Podľa toho, ako je v nich zobrazený život ľudí, môžeme ich rozdeliť na : dobrodružné, sentimentálne, novelistické a humoristické, ktoré hraničia s anekdotami.

Dobrodružné rozprávky opisujú obyčajne vojak, remeselníka alebo sedliackeho syna, ktorí putujú po svete, prežívajú rôzne príhody, v ktorých preukazujú svoj charakter ( O ševcovi).

Humoristické rozprávky zvýrazňujú komické udalosti v živote jednotlivcov (O hlúpej žene, Prorok Rak). Prevláda v nich vtip a múdrosť jednoduchého človeka ( o troch grošoch).

Satirické zobrazujú záporné črty nejakých javov. Ich hlavým cieľom nie je len zabaviť poslucháčov, ale aj bojovať proti nedostatkom ( Obuvnícky majster a pomocník.

Anekdota patrí ku kratším prozaickým príbehom. Vyznačuje sa úsečnosťou, krátkou formou. Charakterizuje ju jednoepizodickost a býva zakončená neočakávaným riešením.

Autori a zberatelia rozprávok, rozprávkové súbory
• Tisíc a jedna noc
• Charles Perrault (1628 - 1703)
o Kocúr v čižmách
o Šípková Ruženka
o Popoluška
o Snehulienka
o Červená karkulka
o O perníkovej chalúpke
• Hans Christian Andersen (1805 - 1875)
o Cisarové nové šaty
o Princezná na hrášku
o Škaredé kačiatko
o Cisarov slávik
o Statočný cínový vojačik
o Kresadlo
o Malá morská víla
• Bratia Grimmovci (1785 - 1863)
o Janko a Marienka
o Šípková Ruženka
o Popoluška
o Snehulienka
• Carlo Collodi (1826 - 1890): Pinocchio
• Lewis Carroll (1832 - 1898)
o Alica v krajine zázrakov
o Za zrkadlom
• Oscar Wilde (1856 - 1900)
o Slávik a ruža
• Selma Lagerlöfová (1858 - 1940)
• Alan Alexander Milne (1882 - 1956): Macko Pú
• Antoine de Saint-Exupéry (1900 - 1944): Malý princ

Slovenskí:
• Pavol Dobšinský
• Samo Czambel
• Anton Habovštiak
• Jozef Cíger-Hronský
• Ľubomír Feldek
Českí:
• Božena Němcová
• Karel Jaromír Erben
• Jiří Mahen
• Jan Drda
• Miloš Macourek
• Jan Karafiát: Broučci
• Václav Čtvrtek: Rumcajs
• Karel Čapek
• Josef Čapek
• Vladislav Vančura
• Josef Štefan Kubín
• Ondřej Sekora: Ferdo Mravec
• Ota Hofman: Pan Tau
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.135