Ľudové postavy v literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 812 slov
Počet zobrazení: 3 965
Tlačení: 359
Uložení: 387
Ľudové postavy v slovenskej romantickej a realistickej literatúre
 
Otázka z literatúry:
Vysvetlite, ako sa v slovenskej romantickej a realistickej poézii prejavuje záujem o ľudové postavy, charakterizujte podobnosť a rozdielnosť autorských pohľadov. Charakterizujte romantickú a realistickú poéziu z hľadiska konfliktu, obraznosti a jazykových prostriedkov.

Andrej SLÁDKOVIČ
1820-1872
(pozn. charakteristika autora a jeho ostatných diel v 10. téme)
Detvan:
- lyricko-epická veršovaná skladba, odohráva sa za panovania kráľa Matiáša, hlavnými hrdinami sú detviansky mládenec Martin a jeho milá Elena (zidealizované ľudové postavy, obraz mravnej sily a záruka národnej budúcnosti)
- vznikol ako reakcia na maďarské útoky, preto sa tu vyzdvihuje slovenský národ
- dejová línia je jednoduchá, prerušovaná reflexiami o hodnotách ľudu a kráse slovenskej prírody
- Sládkovič je presvedčený, že silu netreba hľadať vo veľkých dejoch minulosti, najistejšia je opora v prítomnosti
Téma- romantický príbeh Martina, v ktorom autor stelesnil ideálne črty slovenského ľudu
Forma- lyricko-epická skladba obsahujúca 250 strof napísaná typickým 10-verším s množstvom umeleckých prostriedkov
Jazykové prostriedky- autor využíva množstvo básnických prostriedkov, napr. epitetá (strojná Elena), metafory (vietor duje horou), básnické otázky
- skladá sa z 5 spevov:
1. Martin- oslava krásy podpolianskej prírody, reflexie o ľude, oboznámenie s hlavnou postavou- Martinom Hudcovie, opisuje jeho narodenie, rast, Martin valaškou zabije sokola, ktorý lovil zajace
2. Družina- úvaha o umení a budúcnosti, Martin je v kruhu valachov, dozvedá sa, že sokol patril kráľovi, neskôr vyslobodí z rúk zbojníkov svoju milú Elenu, pričom jedného zabije
3. Slatinský jarmok- kráľ Matiáš (Matej Korvín) odmení Martina za smelosť (prizná sa, že kráľovi zabil sokola) a zabitie zbojníka kantárom a koňom
4. Vohľady- obraz lásky Eleny k Martinovi, kráľ prezlečený za vojaka sa jej zalieča, ale ona ho odmieta a je verná Martinovi
5. Lapačka- Martin vstupuje do Čierneho pluku kráľa, ale žiada ho, aby si mohol ponechať kroj, fujaru a valašku
 
Pavol Országh- HVIEZDOSLAV
1849-1921
Hájnikova žena
- lyricko-epická skladba, ktorá vychádzala na pokračovanie v Slovenských pohľadoch
- inšpiráciou pre autora bola horáreň v Rovniach pod Babou horou, kde žila rodina Lackovcov
Kompozícia- 15 kapitol, dej sa dramaticky stupňuje, epické časti sa striedajú s lyrickými, ktoré môžu byť:

- samostatné- napr. úvodná a záverečná báseň (Pozdrav, Zbohom), piesne (Maliniarky, Poľovnícke, On, Ona, Oba)
- úvahy/reflexie- sú súčasťou kapitol: úvaha o svete chalúp a kaštieľov, úvaha o ľudskom šťastí

Jazykové prostriedky- prirovnanie (z dosák jedľových ako papier bielych), zdrobneniny (záhradôčka), epiteton (zhubných vášní), novotvary (čečimlaď), právnické termíny (prísediaci), expresionizmy (mamľas), skracovanie (tys´)...
Téma- hlavná: život zemanov a chudobného ľudu, vedľajšia: láska medzi Michalom a Hankou
Charakteristika hlavných postáv:
Michal Čajka- mladý, čestný, pracovitý, miluje svoju ženu Hanku, bráni jej česť, je ochotný vziať Hankinu vinu na seba, plní si svoje povinnosti, pri konflikte s Artušom ho rešpektuje
Hanka Čajková- mladá, krásna, pracovitá, má veľa pytačov, no čaká len na Michala, Artuš jej jej svojím nadbiehaním protivný
Artuš Villáni- sebecký, panovačný a nemravný šľachtic, prevažujú uňho záporné vlastnosti, je naučený rozkazovať, ostatných podceňuje, myslí si že mu môže patriť všetko, aj Hanka
Vedľajšie postavy- starý pán Villáni, Hankini rodičia (jej otec nemal rád Michala)
Dej:
V prvých spevoch nás autor zoznamuje s hájovňou. Stojí uprostred prírody ako pevný hrad, chránená vrchmi a stromami. Starý hájnik Čajka zomrel a jeho syn Michal sa rozhodol ísť do kaštieľa za starým grófom Villánim požiadať o službu hájnika  po svojom otcovi. Gróf sa k nemu správal povýšenecky, ale do služby ho prijal. Michal kráčal lesom šťastný a spokojný. Mal prácu i domov a mohol sa oženiť s Hankou. Po svadbe prichádzajú mladomanželia do hájovne. Ľúbia sa, sú šťastný, kým sa neobjavi mladý gróf Artuš Villáni. Hanku videl prvýkrát v kostole a odvtedy jej nedal pokoj. Najskôr ju prekvapí v lese a Hanka pocíti strach. Potom sa Artuš dobíja do hájovne, ale Hanka sa zamkne a nepustí ho. Michalovi nič nepovie o nepríjemnej návšteve. Artuš nakoniec  vymyslí podlý plán. Zorganizuje poľovačku na jelene. Michala verejne poníži fackou a prikáže mu prenasledovať jeleňa desatoráka a potom sa vyberie za Hankou do hájovne. Chce ju znásilniť a Hanka ho v sebaobrane zabije. Michal tuší niečo zlé a beží domov, kde nájde už len mŕtve telo Artuša a šokovanú Hanku. Tá pod prísahou musela sľúbiť, že bude mlčať a Michal zoberie vinu na seba. Je uväznený a čaká na súd. Hanka žije u rodičov, ale matka od žiaľu umiera a otec obviňuje Hanku z jej smrti. Hanka sa pomiatne a túla sa po okolí. Po roku nastáva posledný deň súdu. Obhajca prednesie dojímavú reč na Michalovu obhajobu. Zrazu vstúpi do miestnosti Hanka a prizná sa ku vražde. Súd ich oboch oslobodí a Michal si domov odvádza svoju pomätenú ženu. Raz v noci po silnej búrke zachráni Michal život starému Villánimu, ktorého strhla rozvodnená rieka. Ten im z vďačnosti odpustí a Čajkovci sa znovu vrátia do hájovne. Hanke sa po čase narodí syn Janko a ona vyzdravie. V ich rodine, v lese i v hájovni opäť zavládne pokoj a mier.
 
Porovnanie
- diela spája rovnaký motív- motív práce, ľudu a prírody
- obaja autori kombinujú romantické a realistické prvky
- rozdiel v stvárnení ľudu → Sládkovič ako predstaviteľ romantizmu všetko idealizuje, Martin ako predstaviteľ ľudu a Matiáš ako predstaviteľ panstva žijú v zhode, ich konflikt sa rieši pokojne
- v oboch dielach nájdeme opis prírody, v ktorej postavy žijú, podobné sú aj mužské postavy Martin a Michal → predstavujú slovenský národ bojujúci za slobodu a spravodlivosť, obaja sa dostanú do konfliktu kvôli svojim ženám
- Detvan sa končí ospievaním slobody, Hájnikova žena je ukončená rozlúčkou s prírodou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018