Humanizmus a renesancia v európskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: primak (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 980 slov
Počet zobrazení: 7 328
Tlačení: 434
Uložení: 466
Humanizmus a renesancia v európskej literatúre
Koncom 13 a začiatkom 14 storočia sa začal rozvíjať humanizmus a renesancia. Hnutie, ktoré prestalo rozlišovať kresťanské a pohanské názory. Začalo obdivovať antiku, právo a morálku. Nastolovali ideály nezávislého slobodného človeka, ktorý uplatnil svoje schopnosti bez akéhokoľvek obmedzenia. Všetko, čo pripomínalo cirkev, pohladenie sa obmedzenie ľudskej slobody a pokroku. humanizmus a renesancia zdôrazňovali právo človeka, n radostné a slobodné prežívanie života. Človek by mal byť šťastný na zemi. Úctu k rozumu (Racionalizmus), zmyslové poznanie (šenzualizmus), význam jednotlivca (individualizmus). V tomto období nachádzame viac zemepisných objavov (napr. objavenie Ameriky, oboplávanie zeme). Rozvíja sa veda známymi vedcami tohto obdobia boli Mikuláš Koperník, Galileo Galiley (zem sa otáča okolo svojej osi a obieha okolo Slnka).
 
Literárna renesancia (14-16 st) spracovala témy súvisiace s citovým a zmyslovým životom a zážitkami jednotlivca a spoločnosti. Vyjadrovala radostný vzťah človeka k pozemskému životu, kráse, prírode. Používala iba národné jazyky (namiesto latinčiny) a vyjadrovala sa prostou až ľudovou štylistikou. Obdobie humanizmu a renesancie sa rozvíja aj maliarstvo a sochárstvo. Aj maliari a sochári sa snažili zobraziť dokonalosť človeka, harmóniu duše, rozumu a teba. Najznámejšími sochármi boli Michelangelo (sochy Dávida a Mojžiša), Donatello (Maliari boli talianský anizomský ako napr. Leonardo Da Vinci (Mona Líza, Posledná večera), Tizian, Durer, Cranach, Holbin. Rozvíja sa architektúra, stavali sa veľké chrámy s kupolami, renesančné paláce s 4 hradnými nádvoriami a arkatami.
 
Talianská renesancia
 
DANTE ALIGHERI
-jeho najznámejším dielom je epická báseň Božská Komédia má 3 časti sú to
a, Peklo
b, Očisteč
c, Kaj
 
Obsahom je cesta Dantého duše do záhrobia. Peklom a Očistcom ho sprevádza rímsky básnik Vergilius, ktorý je symbolom pozemského poznania. Peklom je podobenstvom zla a hriechu. Očistec je priechodom do raja cez ľútosť a pokánie. V Raji sprevádza

Dantého jeho milá Beatrice ako symbol nadpozemskej dokonalosti. Dantého duša predstavuje celé ľudstvo, Vergilius rozum. Beatrice náboženstvo. Danté sa presadzuje ako hrdý vlastenec a sudca tedajších pomerov.
 
FRANCESCO PETRARCA
 – preslávil sa básnickou zbierkou Spevník. Obsahuje 366 básni, najmä Sonetov, v ktorých ospevuje svoju milú Lauru. Do ľúbostných veršov vkladá melanchóliu, smútok a únavu zo života.
 
 
GIOVANNI BOCCACCIO
- zakladateľ Talianskej renesančnej prózy. Najznámejšie dielo: Dekameron – zbierka 100 noviel.
 
Jednotlivé príbehy porozprávajú 4 mešťania, ktorí utiekli z mesta pre morom na vidiek. Sú to humorné príbehy, vyjadrujúce radosť zo života. Sú to postavy z rôznych spoločenských vrstiev. Kritizuje falošnú cnosť manželiek, do popredia stavia lásku v prirodzenej forme. Kritizuje pokrytectvo, hlúposť. Jednotlivé rozprávania sa končia ponaučením.
 
Anglická renesancia
 
WILIAM SHAKESPEARE
(1564 - 1616)
 
Jeden z najznámejších predstaviteľov svetovej literatúry. Písal komédie, tragédie, hystorické hry. Založil si divadlo GLOBE v Londýne. V komédii Hrdinovia bojujú za svoju lásku a dobré ľudské vzťahy. Najznámejšie:
- Skrotenie zlej ženy,
- Sen noci svetojánskej,
- Mnoho kriku pre nič,
- Veselé panie z Windsoru.
 
Veselé panie z Windsoru - dvom ženám samoľúby a pôžitkársky rytier Fallstaff napísal rovnaké ľúbostné listy. Ženy sa rozhodnú, že záletníka potrestajú.
 
Tragédie:
- Rómeo a Júlia,
- Hamlet,
- Othello,
- Macbeth,
- Kráľ Lear
 
Rómeo a Júlia - tragédia o nešťastnej láske 2 ľudí. Ktorý pre nezhody svojich rodín musia zomrieť. (Montek a Capulet).
 
Hamlet sa rozhodne pomstiť smrť svojho otca, ktorého zavraždil vlastný brat aby sa zmocnil trónu a oženil sa s krásnou vdovou. Hamlet vykoná pomstu až po dlhom váhaní. Pričom zomierajú aj nevinní. Ofélia, ktorá ľúbi Hamleta sa pomiatla a utopila sa. Jej brat ju chcel pomstiť a preto vyzval Hamleta na súboj, v ktorom Hamlet zomrie otrávený mečom. Kráľovná (Hamletová matka) pripíja na Hamletov úspech otráveným vínom a umiera. Ranený Hamlet zabije svojho strýka, vraha svojho otca. Hamlet je renesančný hrdina, ktorý verí v čisté ľudské vzťahy, ale styk s krutou skutočnosťou v ňom vyvoláva pesimizmus a sklamanie, no nevzdáva sa.
 
Othello - čierny vojvodca Benátskeho vojstva v žiarlivosti podľahne klamstvám a zavraždí svoju nevynnú manželku. Desdenónu. Keď zistí, že sa dal oklamať, spácha samovraždu.
 
Mackbeth - Ctižiadostivý škótsky vojvodca Mackbeth, ktorému čarodejnice predpovedajú slávu, zavraždí kráľa, ktorý je hosťom na jeho hrade. Zmocní sa trónu a stáva sa z neho krutý tyran a vrah. Neskôr ho prenasledujú vidiny. Je nešťastný lebo sa manželka pomiatla a zomrela. Presvedčí sa o nezmyselnosti svojho konania, ale už je neskoro. Synovia zavraždeného kráľa ho zabijú. Zvíťazí pravda na ľudskou podlosťou.
 
Kráľ Lear - starý kráľ Lear chce rozdeliť ríšu svojim 3 dcéram. Staršie sa otcovi líškajú a tak získajú dedičstvo. Najmladšia dcéra je úprimná a preto ju kráľ vydá za Francúzskeho kráľa. On sám žije u starších dcér, ktoré ho po čase vyženú lebo im zavadzia (prekáža). Staršie sestry sa navzájom nenávidia. Jedna otrávi druhú a potom spácha samovraždu. Najmladšia z dcér prichádza s francúzskym vojskom otcovi na pomoc. Pri anglických brehoch padne do zajatia a vo vezení ju zavraždia. Samoľúby panovník Lear vidí, že sa vo svojich dcérach zmýlil a pri pohľade na mŕtvu dcéru mu pukne srdce.
 
Jeho historické hry čerpajú z Anglickej a Škótskej histórie a opisujú životy Anglických kráľov.
Ako napr.: Henrich IV, Richard III.
 
Hrdinovia Shakespearových hier sú silný jednotlivci, ktoré sa nevzdávajú vznešených ideálov, hoci sa ich osud končí tragicky. Shakespear odsúdil predsudky, pokrytectvo, krutosť a zákernosť, bol za ušľachtilú ľudskosť.
 
 
Španielská renesancia
 
LOPE DE VEGA
písal komédie - Záhradníkov pes.
 
 
MIGUEL CERVANTES DE SAVEDRA
 - najznámejšie dielo je Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha.
 
Hrdinom románu je starnúci rytier, ktorý pod vplyvom rytierskych románov sa vydá hľadať svoju vysnenú lásku. Sprevádza ho jeho poddaný Saneho Panza. Na ceste sa stretáva s mnohými prekážkami (napr. Boj s veternými mlynmi, o ktorých si myslí, že sú obri). Každý sa mu vysmieva, myslia si o ňom, že je blázon. Nakoniec sa vráti domov a zomiera. Autorovým cieľom bolo vysmievať sa rytierskym románom. Cervantes v diele kritizuje feudálny život. Združuje konflikty medzi snom a skutočnosťou.
 
Francúzska renesancia
 
FRANCOIS VILLON
Francúzsky renesančný básnik, jeho zbierky básní sú: Malý testament
Veľký testament - opísal v nich bezstarostného, ale aj nešťastného človeka, ktorý trpí za svoju ľahkomyseľnosť
 
FRANCOIS RABELAIS
– jeho dielo Gargantua a Pantagruel – na pozadí dobrodružstiev obra a jeho syna satiricky zobrazuje najmä študentský život a vtedajšiu spoločnosť. Román je paródiou na rytiersky román.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018