Staroveká literatúra + rozdelenie

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 796 slov
Počet zobrazení: 11 313
Tlačení: 711
Uložení: 655
STAROVEKÁ  LITERATÚRA
(3. tisícročie p. n. l. – 5. storočie n. l.)
 
Starovekú literatúru tvorí:
- orientálna literatúra a
- antická staroveká literatúra grécka a rímska

1. ORIENTÁLNA  LITERATÚRA (3. tisícročie p. n. l. – 5. st. n. l.)
Za najstaršie literatúry pokladáme sumerskú, akkadskú, staroegyptskú, indickú a hebrejskú literatúru. Sumeri sídlili v Mezopotámii a pravdepodobne vynašli klinové písmo. Najstaršou sumerskou literárnou pamiatkou je Epos o Gilgamešovi. Kráľ Gilgameš, z väčšej časti boh a z menšej človek, tvrdou rukou vládol v meste Uruk. Svojimi činmi si zabezpečil nesmrteľnosť. Epos má asi 5000 rokov, bol napísaný na 12 tabuľkách klinovým písmom. Najvýznamnejšou hebrejskou (židovskou) pamiatkou je Biblia (1. tisícročie p. n. l.). Delí sa na dve časti: Starý zákon a Nový zákon.

Starý zákon je dodnes svätou knihou židovského náboženstva. Zaoberá sa hlavne dejinami izraelského národa. Kresťania ho prevzali ako prvú časť svojej Biblie, ale ich výklad textu nie je totožný so židovským.
Nový zákon je kresťanskou zbierkou rôznych kníh, z ktorých sú dôležité hlavne evanjeliá. Napísali ich apoštoli Matúš a Ján a ich žiaci Marek a Lukáš. Z evanjelií sa dozvedáme o živote a učení Ježiša. Nový zákon bol napísaný v gréčtine a jeho najstarší starosloviensky preklad pochádza od sv. Cyrila a Metoda.

Biblia je najčítanejšie a najprekladanejšie dielo svetovej literatúry.
Z indickej literatúry sú známe hlavne hrdinské eposy Mahábháráta a Rámájana (4. st. n. l.)
 

2. ANTICKÁ  LITERATÚRA (9. st. p. n. l. – 5. st. n.  l.)
 
A. GRÉCKA LITERATÚRA
(9. st. p. n. l. – 5. st. n. l.)
 
Najstaršou európskou literatúrou je grécka literatúra. Samotné Grécko je kolískou európskej  kultúry. Literatúra je žánrovo je veľmi pestrá a predstavujú ju:
 
EPOSY
sú  rozsiahle epické básne, v ktorých autor oslavuje hrdinstvo jednotlivca alebo národa; vyznačujú sa epickou šírkou, ktorú autor dosahuje častými odbočeniami od deja; najznámejším autorom eposov bol slepý básnik HOMÉR a jeho eposy Ilias a Odysea.
V epose Ilias (Ílos bol zakladateľom Tróje)opísal vojnu medzi Trójou a Spartou. Vyvolal ju syn trójskeho kráľa Priama Paris, ktorý uniesol Helenu, krásnu manželku spartského kráľa Menelaa. Po desiatich rokoch dobyli Gréci Tróju  ľsťou. Dreveného koňa, do ktorého sa ukryli najlepší spartskí bojovníci, postavili na návrh Odysea. Kôň bol taký veľký, že neprešiel cez žiadnu bránu a Trójania museli zbúrať časť hradieb, aby ho dopravili do mesta. Z Trójanov sa zachránil jediný muž, Aeneas, Paridov priateľ. Osud mu určil, aby priniesol oheň z trójskeho krbu na „taliansku“ pôdu a založil tam mesto, z ktorého neskôr vyrástol Rím. Podľa legiend boli zakladateľmi Ríma jeho potomkovia Romulus (Roma – Rím) a Remus, ktorých vychovala vlčica. Tróju, ktorá sa nachádza na dnešnom území Turecka, objavil nemecký archeológ Heinrich Schliemann.  V epose Odysea opisuje autor dobrodružstvá hrdinu Odysea, ktorý po skončení trójskej vojny 10 rokov blúdi, zažije rôzne dobrodružstvá a vracia sa na rodnú Itaku k vernej žene Penelope.
 
BÁJKY
sú krátke epické útvary, v ktorých vystupujú zvieratá s ľudskými vlastnosťami; majú mravoučný charakter; najznámejším bájkarom bol EZOP, pôvodne otrok (Havran a líška).

LYRIKA
 - boli to pôvodne piesne, ktoré sa spievali za doprovodu lýry; najznámejší boli básnici: Anakreon, Alkaios a poetka Sapfo, ktorá žila v spoločnosti žien na ostrove Lesbos;
 
TRAGÉDIE
- v gréckej dráme sa spájalo slovo, hudba a tanec; predstavenia sa konali v amfiteátroch (prírodné divadlá) s výbornou akustikou; autori:
SOFOKLESpreslávil sa drámou Antigona - kráľ Kreon potrestá hrdinku, pretože napriek jeho zákazu pochovala svojho brata; Antigona postavila tak nad ľudské, pominuteľné zákony, zákony božské. Dej: Oidipovi synovia bojujú o Téby, v ktorých vládne kráľ Kreon. Obaja zomierajú. Kreon dovolí pochovať so všetkými poctami iba jedného a pod hrozbou trestu smrti zakáže urobiť to isté s telom druhého. Antigona, sestra oboch mŕtvych bratov, nedbá na zákaz, ktorý odporuje božím zákonom. Posype pohodené telo brata prsťou a vykoná príslušné obrady. Keď ju pri tom pristihne Kreon, zaživa ju zavrie do skalnej hrobky. Márne ho prosí vlastný syn, Antigonin snúbenec, o milosť. Až výstraha veštca ho presvedčí, aby odvolal zákaz pohrebu a aby Antigonu oslobodil. Je však už neskoro a poslovia prinášajú krutú správu: Antigona sa zaškrtila vlastným šálom. Kreonov syn i jeho manželka tiež spáchajú samovraždy.
 Kráľ Oidipus - kráľ hľadá vinníka moru, ktorý ohrozuje jeho krajinu; nakoniec zistí, že vinníkom je sám, pretože nevedomky zabil svojho otca, oženil sa s vlastnou matkou a mal s ňou niekoľko detí; keď poznal hroznú pravdu, sám sa potrestal - oslepil sa
Aischylos  - Pripútaný Prometeus
Euripides  - Trójanky, Ifigénia v Tauride, Medea
 
KOMÉDIE - písal Aristofanes
 
B. RÍMSKA  LITERATÚRA
(3. st. p. n. l. – 5. st. n. l.)
 
- je mladšou sestrou gréckej literatúry a vo svojich začiatkoch ju napodobňovala;
Vergilius - autor pastierskych idýl Bucolica (Hollý – Selanky) a spevov o roľníkoch Georgica
Horátius - Ódy a Satiry
Ovídius  - Metamorfózy (Premeny) – zbierka 250 gréckych a rímskych bájí, v ktorých ide o  nejakú premenu, napr. O Daidalovi a Ikarovi;
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029