Humanizmus a renesancia v slovenskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča diana
Typ práce: Referát
Dátum: 27.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 422 slov
Počet zobrazení: 6 680
Tlačení: 552
Uložení: 562
Humanizmus a renesancia v slovenskej literatúre (1500 – 1650)
Z politického hľadiska bolo toto obdobie pre slovenský národ ťažké: turecké vpády, náboženské nepokoje, vzbury šľachty proti Habsburgovcom, no napriek tomu aj k nám pomaly prenikajú myšlienky humanizmu, ktorý sa odvracia od záhrobného života a viac sa orientuje na pozemský.
Zakladajú sa školy a tlačiarne, čo prispieva k zvýšeniu vzdelanosti. Humanizmus u nás udomácňuje kráľ Matej Korvín, ktorý pozval na svoj dvor talianskych umelcov a založil prvú vysokú školu na území Slovenska - Academia Istropolitana (1465).

Úradným jazykom je naďalej latinčina a popri nej slovakizovaná čeština. Už v tomto období si zvolili evanjelici za svoj liturgický jazyk biblickú češtinu. Dochádza aj k aktívnej kultúrnej a vedeckej výmene medzi Slovákmi a Čechmi.
Literatúra tohto obdobia sa delí na tieto žánre:
 
1.)  poézia písaná po latinsky
 Ján BOCATIUS – žil v Košiciach; bol aj richtárom;
Martin RAKOVSKÝ - napísal dve latinské veršované skladby - O spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach - autor hovorí, že príčinou nespokojnosti a vzbúr je krutovláda panovníka a jeho neschopnosť; spoločenské vrstvy delí jednoducho na bohatých a chudobných a tvrdí, že najlepšia je stredná cesta. O svetskej vrchnosti - tu podáva obraz ideálneho panovníka.
Jakub JAKOBEUS - český exulant žijúci v Prešove; napísal prvý slovenský národný epos - Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa - tu vystupuje matka Slovákov, ktorá plače nad trpkým osudom svojich detí, čiže Slovákov.
 
2.)  próza odborná - keďže humanizmus zdôrazňoval úlohu vzdelania a rozvíjali sa aj prírodné vedy, písala sa aj odborná próza:
Ján JESENIUS - bol to Slovák, lekár, pôsobil ako rektor na Karlovej univerzite v Prahe, vykonal prvú verejnú pitvu a bol popravený sťatím hlavy, pretože bol obvinený za spoluúčasť v sprisahaní proti Habsburgovcom (Ľudo Zúbek: Doktor Jesenius).
 
3.)  dráma renesančná - uplatňovala sa v školských hrách; boli písané pre veľký počet účinkujúcich, mali mravoučný charakter, mali učiť žiakov verejne vystupovať a precvičiť ich v latinčine.
 Pavol KYRMEZER - napísal divadelné hry, ktoré síce majú v názve slovo komédia, ale sú to sociálne hry (slovom "komédia" sa všeobecne označovala divadelná hra);  vo svojich hrách spracoval motívy z Biblie - Komedie česká  o bohatci a Lazarovi - spracúva biblický príbeh o nadutom boháčovi, ktorý nechce zmierniť biedu chudobného Lazara ani omrvinkami zo svojho blahobytného stola a za takúto bezcitnosť ho uprostred hodovania odnesú čerti do pekla; Komedie nová o vdově - ostro kritizuje súveké mravy, kde bohatstvo znamenalo moc a beztrestné utláčanie chudobných a nemajetných. Je to príbeh vdovy, ktorá nevedela zaplatiť dlh boháčovi, ktorý ju o to žiadal, hoci mal veľa bohatstva. Pomôže jej prorok Elizeus rozmnožením oleja.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016