Barok v európskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 307 slov
Počet zobrazení: 2 828
Tlačení: 311
Uložení: 315
Barok v európskej literatúre (16. - 18. storočie)
 
barocco - perla nepravidelného tvaru
Tento nový umelecký prúd vznikol v Španielsku a odtiaľ sa rozšíril do celej Európy. Najvýraznejšie sa prejavil v architektúre, kde je typická  pompéznosť (veľkoleposť), ornamentálnosť (ozdobnosť) a patetickosť (nadnesenosť) - POP - umenie má ohúriť človeka a zapôsobiť na jeho zmysly.
Šíril sa za veľmi ťažkej spoločenskej situácie v Európe (turecké vpády, 30-ročná vojna, náboženské nepokoje medzi evanjelikmi a katolíkmi, sociálny útlak ľudu). Ľudia strácajú dôveru v pozemský život, v spravodlivosť na tomto svete a obracajú svoju pozornosť na život po smrti, v záhrobí. Túto orientáciu nazývame transcendentálnosť.
Barokové myslenie je plné protikladov.
V literatúre sa používa latinčina a národné jazyky a literatúra má predovšetkým náboženský charakter.
Z baroka vyrastá nový umelecký smer - rokoko. Je to ľahká poézia s tematikou z pastier-skeho života, oslava lásky, priateľstva, vína.
 
ČESKÁ  LITERATÚRA
Po bitke na Bielej Hore v roku 1620 sú prenasledovaní nekatolíci, ktorí často opúšťajú vlasť a hľadajú útočisko v exile, v cudzích krajinách. Medzi nimi odchádza i mnoho vzdelancov a v exile pokračujú vo svojej tvorbe. Tak vzniká exulantská literatúra. Najslávnejším českým exulantom bol:
 
JAn  Amos  Komenský -  kňaz, biskup Jednoty bratskej, učiteľ národov; po otcovi Slovák, rodom Moravan, rečou Čech -  (Fulnek na Morave - Lešno - Amsterdam - > Naarden). Zanechal rozsiahle dielo náboženské a pedagogické. Písal učebnice, zakladal školy, reformoval školstvo v mnohých európskych krajinách.

Labyrint světa a ráj srdce
- náboženský spis; svet považuje za bludisko plné mámenia, klamstva, nespravodlivosti. Uspokojenie, mier, pokoj a Krista nachádza vo svojom vnútri, v "ra-ji srdca".

Didactica magna - Veľká didaktika - zaoberá sa otázkami výchovy a vzdelávania, zdôrazňuje potrebu vyučovania v materinskom jazyku, nie v latinčine a prispôsobiť učivo veku; vzdelanie sprístupniť všetkým deťom bez rozdielu náboženstva, pohlavia, majetnosti.

Brána jazykov otvorená - učebnica latinčiny.
Svet v obrazoch (Orbis pictus) - jazyková obrázková učebnica.
Informatorium školy mateřské - o výchove detí v predškolskom veku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016